1

تفاوت ترنسجندر و ترنسکشوال در چیست و چرا بسیاری از افراد واژه «ترنسکشوال» را منسوخ و توهین‌آمیز می‌دانند؟

مترجم: سعید.ش

واژه‌های «ترنسجندر» و «ترنسکشوال» از لحاظ لغوی شبیه به یکدیگر هستند و واژه «ترنس» مخفف هر دوی آنهاست. اما «ترنسجندر» و «ترنسکشوال» مترادف نیستند، با این حال متضاد نیز محسوب نمی‌شوند. واژه «ترنسکشوال» منسوخ شده است و بسیاری از افراد (اما نه همه) آن را توهین‌آمیز تلقی می‌کنند.

🔳خوب، این واژه‌ها چه معنایی دارند؟

🔻در مقاله مرجع راهنمای سازمان GLAAD، واژه «ترنسجندر» اینگونه معنی شده است:

چترواژه ترنسجندر به افرادی اطلاق می‌گردد که هویت جنسیتی و/یا ابراز جنسیتی آنها با جنسیتی که در بدو تولد براساس جنس به آنها نسبت داده شده متفاوت است. افرادی که زیر چتر ترنسجندر قرار می‌گیرند خود را با یک یا چند واژه از واژگان گسترده موجود، از جمله خود واژه ترنسجندر توصیف می‌کنند… هر فرد را با واژه‌ای که خود ترجیح می‌دهد خطاب کنید.

بسیاری از افراد ترنسجندر تحت نظارت پزشک هورمون‌درمانی می‌کنند تا جسم خود را با هویت جنسیتی خود همسو کنند. بعضی از افراد ترنسجندر عمل جراحی نیز انجام می‌دهند. اما اینگونه نیست که همه افراد ترنسجندر بتوانند یا بخواهند که چنین مراحلی را انجام دهند، و هویت ترنسجندر به ظاهر فیزیکی یا روندهای پزشکی وابسته نیست.

🔻در مقاله مرجع راهنمای سازمان GLAAD، واژه «ترنسکشوال» اینگونه معنی شده است:

ترنسکشوال واژه‌ای قدیمی‌تر است که ریشه آن به جوامع پزشکی و روانشناسی بازمی‌گردد. هنوز بعضی از افرادی که بدن خود را با انجام مداخلات پزشکی (شامل هورمون‌درمانی و/یا عمل‌های جراحی) به طور دائمی تغییر داده یا در پی تغییر دائمی بدن خود هستند، این واژه را برای توصیف خود به کار می‌برند. واژه ترنسکشوال برخلاف واژه ترنسجندر، چترواژه به حساب نمی‌آید. بسیاری از افراد ترنسجندر خود را ترنسکشوال نمی‌دانند و همان واژه ترنسجندر را ترجیح می‌دهند. بهترین کار این است که از خود فرد بپرسید کدام واژه را ترجیح می‌دهد. اگر فردی واژه ترنسکشوال را ترجیح می‌دهد، این واژه را باید به عنوان صفتی برای او به کار ببرید. مثال: زن ترنسکشوال یا مرد ترنسکشوال.

🔳بسیار خوب، حالا این تعاریف در زندگی افراد چه معنایی دارد؟

هویت جنسیتی افراد ترنسجندر با جنسیتی که براساس جنس در بدو تولد به آنها نسبت داده شده متفاوت است. افراد ترنسجندر مردانی هستند که با جسم منتسب به زنان متولد شده‌اند، و زنانی هستند که با جسم منتسب به مردان متولد شده‌اند. این تعریف افراد غیرباینری را نیز شامل می‌شود. به‌طورکلی تعریف ترنسجندر کل طیف افرادی که زیر چترواژه ترنسجندر قرار دارند را دربرمی‌گیرد.

🔳و همه افرادی که زیر چترواژه ترنسجندر قرار می‌گیرند، ترنسکشوال محسوب نمی‌شوند. درست است؟

درست است. بعضی از افراد ترنسجندر جراحی می‌کنند، هورمون‌درمانی می کنند، یا دیگر اقدامات پزشکی را انجام می‌دهند. بعضی از افراد ترنسجندر هیچگونه اقدام پزشکی انجام نمی‌دهند، اما این سبب نمی‌شود که این افراد نسبت به افرادی که اقدامات پزشکی انجام می‌دهند کمتر ترنسجندر باشند.

🔳خوب، یعنی هر فرد ترنسجندری که اقدامات پزشکی مثل جراحی یا هورمون‌درمانی انجام می‌دهد، ترنسکشوال محسوب می‌شود؟

بعضی از افراد به تمامی افراد ترنسجندری که هورمون‌درمانی یا یک یا چند عمل جراحی انجام می‌دهند «ترنسکشوال» می‌گویند. اما همه افراد این واژه را اینگونه به کار نمی‌برند، و بدون شک همه افراد ترنسجندر دوست ندارند ترنسکشوال نامیده شوند.

🔳چرا؟

به این دلیل که واژه «ترنسکشوال» در گذشته همیشه معنای مثبت یا حتی خنثایی نداشته است. همانطور که در وبسایت GLAAD توضیح داده شده بود، واژه ترنسکشوال واژه‌ای قدیمی‌تر است که ریشه در مسائل بالینی و پزشکی دارد. Fenway Health سازمان مراقبت از بهداشت غیرانتفاعی واقع در بوستون امریکا، تاریخچه ریشه واژه «ترنسکشوال» را در واژه‌نامه انتشار یافته در وبسایت این سازمان چنین شرح می‌دهد:

استفاده از واژه «ترنسکشوال» در جامعه پزشکی همچنان به قوت خود باقی است، چرا که قبلا در DSM (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) از تشخیص پزشکی «ترنسکشوالیسم» سخن رفته بود. (این واژه بعدا در دی‌اس‌ام 4 به «اختلال هویت جنسیتی» تغییر یافت).

بعضی از افراد بر این عقیده هستند که واژه «ترنسکشوال» فقط به افرادی اطلاق می‌شود که در پروسه تغییر جنس آناتومی خود قرار دارند و می‌خواهند جنس آناتومی خود را با هویت جنسیتی شان همسو کنند، یا این‌که قبلا این مراحل را پشت سر گذاشته‌اند. به عبارت دیگر، سابقا به این افراد که ملال جنسیتی متوسط تا شدیدی داشتند «ترنسکشوال‌های واقعی» گفته می‌شد.

گاهی به افرادی که پروسه ترنزیشن خود را طی سال‌های نوجوانی یا زودتر، و یا حتی در اوایل دوره بزرگسالی شروع کرده یا به اتمام رسانیده بودند و از این رو بیشتر سال‌های بزرگسالی خود را با جنسیتی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده بود سپری نکرده بودند، «ترنسکشوال اولیه» یا «زود ترنزیشن‌کننده» گفته می‌شد. گاهی به افرادی که روند تصدیق جنسیت خود را پس از سی سالگی آغاز کرده بودند نیز «ترنسکشوال ثانویه» یا «دیر ترنزیشن‌کننده» گفته می‌شد.

دسته‌بندی و تفکیکی که در پاراگراف فوق ذکر گردید سبب ایجاد بحث‌های خشمگینانه متعددی شده است و چنین دسته‌بندی‌هایی از نظر بسیاری از افراد نامطلوب و توهین‌آمیز تلقی می‌گردد. قویا توصیه می‌شود که پزشکان از چنین واژه‌هایی استفاده نکنند، مگر این که خود مراجعه‌کننده سر صحبت را باز کند.

واژه «ترنسکشوال» شدیدا مورد بحث و مناظره قرار گرفته، و مشخص نیست که بهتر است از این واژه استفاده بشود یا نشود. بعضی از افراد همانطور که واژه «هوموسکشوال» را ناخوشآیند می‌دانند، واژه «ترنسکشوال» را نیز ناخوشآیند می‌دانند. بسیاری از افراد هر دو واژه ترنسکشوال و هوموسکشوال را تحقیرآمیز می‌دانند. بعضی از افراد واژه «ترنسکشوال» را غلط می‌دانند، چرا که هویت جنسیتی (و نه جنس) افراد را در حیطه مسائل پزشکی قرار می‌دهد.

🔳خوب پس با توجه به تاریخچه واژه «ترنسکشوال»، معنی و مفهوم این واژه به‌مرور زمان تغییر یافته است؟

این اظهارنظر منصفانه است. کریستن ویلیامز (به انگلیسی: Cristan Williams)، نویسنده و مورخ، تاریخچه نسبتا جامع جامعه ترنسجندر را در وبسایت خود ثبت کرده است. ویلیامز توضیح می‌دهد که وقتی هری بنجامین (به انگلیسی: Harry Benjamin)، پزشک هورمون و غدد، واژه «ترنسکشوال» را در اواسط قرن بیستم معروف کرد، «هدفش دسته‌بندی افرادی بود که به صورت پاره/تمام‌وقت مبدل‌پوشی می‌کردند؛ این افراد یا هورمون‌درمانی و/یا جراحی انجام می‌دادند و یا این‌که هیچ اقدام پزشکی انجام نمی‌دادند.» به‌مرور زمان، واژه «ترنس» یا «ترنسجندر» تبدیل به چترواژه گردید و واژه «ترنسکشوال» بیشتر اصطلاحی پزشکی محسوب می‌شد.

🔳»اصطلاح پزشکی» از نوع منفی؟

درک و برداشت مردم از افراد ترنسجندر به‌مرور زمان بالا رفت. در آن زمان، بنجامین کارشناس مسائل ترنس محسوب می‌شد، اما اگر اعلامیه ترحیم وی در نیویورک تایمز را بخوانید، متوجه می‌شوید که برای بیان مسائل مربوط به ترنس چقدر از ادبیات، عبارات، و چهارچوب‌های منسوخ استفاده کرده است. هاف راین (به انگلیسی: Hugh Ryan) در سال 2014 در مقاله‌ای در وبسایت Slate نوشت که اصطلاح «ترنسکشوال» دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد چرا که تمرکز را به‌طور مشخص روی جنس فیزیکی معطوف می‌کند.

🔳بسیار خوب، پس یعنی بهتر است واژه «ترنسکشوال» را به کار نبرم؟

خوب، همانطور که در واژه‌نامه Fenway Health نوشته شده، این موضوع شدیدا مورد بحث و مناظره قرار گرفته است. اینگونه نیست که همه مخالف استفاده از این واژه باشند. بعضی از افراد خود را «ترنسکشوال» هویت‌یابی می‌کنند و ریکی ویلچینز (به انگلیسی: Riki Wilchins) نیز در سال 2017 در مقاله‌ای در این باره توضیح داده است. ویلچینز مرد ترنسجندری است که گاهی خود را «ترنسکشوال» می‌نامید. وی در این مقاله نوشت که در گروهی واژه «ترنسکشوال» را به کار برده و با واکنش‌های مثبتی مواجه نشده است:

داشتم کنفرانس صفر تا صد جنسیت را در شرکت مهمی واقع در منطقه بی ارائه می‌کردم که به مبحث اصطلاحات و تعاریف رسیدم. آنجا بود که متوجه شدم دیگر یک ترنسکشوال نیستم. من تلاش کردم تفاوت بین «ترنسجندر» و «ترنسکشوال» را توضیح دهم، اما سه فرد جوان صحبتم را قطع کردند. دو نفر از آنها خود را غیرباینری هویت‌یابی کرده بودند که یکی از استئنائات اکید واژه «ترنسکشوال» به حساب می‌آمد.

آنها گفتند: «ما دیگر از واژه ترنسکشوال استفاده نمی‌کنیم.» و سپس مرد سیسجندر جوانی که در دانشگاه کالیفرنیا در لس انجلس در رشته مطالعات کوئیر تحصیل می‌کرد نیز از آن سه نفر پشتیبانی کرد و گفت که واژه ترنسکشوال ایراد دارد چرا که افراد ترنس را با «مسائل پزشکی» پیوند می‌زند و به طرز ناشایستی هویت جنسیتی افراد را صرفا از روی شکل ناحیه تناسلی آنها به رسمیت می‌شناسد (که مسئله‌ای کاملا شخصی و خصوصی است). بنابراین این واژه نه تنها کهنه و قدیمی شده، بلکه توهین‌آمیز نیز هست.

🔳خوب پس یعنی حتی خود افراد ترنسجندر نیز اجازه ندارند از واژه ترنسکشوال استفاده کنند؟

ویلچینز تلاش کرد تا به حضار بگوید که خود او نیز ترنسجندر است، و کمی مهلت یافت تا بتواند توضیحی به شرح زیر ارائه نماید:

خوب داشتم توضیح می‌دادم که – اِهِم – من روند تصدیق جنسیت خود را در سال 1976 میلادی آغاز کردم و آن موقع واژه «ترنسکشوال» معنایی تخصصی داشت. ما از این واژه استفاده می‌کردیم. اطرافیان ما از این واژه استفاده می‌کردند. حتی عنوان کتابی که بسیاری از ما خواندیم «پدیده ترنسکشوال» بود. من همراه با افراد دیگری گروه اعتراضی کشوری با نام «تهدید ترنسکشوال» ایجاد کردم. و اوه، بله، من پیش از این که شما متولد شوید جراحی کردم.

جو اتاق بلافاصله گرم‌تر و صمیمی‌تر شد. مرد دگرجنسگرای سفیدپوست سرکوبگر در دید همگان به فرد ترنسجندر سرکوب‌شده و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ای مبدل گشته بود. خوب حال عقیده چه کسی اشتباه بود؟ این «تغییرجنس» بود که اوضاع را اینگونه رقم می‌زد.

وقتی درباره این موضوع که خود افراد ترنس هستند که خود را هویت‌یابی می‌کنند صحبت می‌شود، می‌توانیم بگوییم که در موقعیت جالبی قرار داریم. حال قوانینی درمورد این که خود را چه چیزی می‌توانیم بنامیم وضع شده است. بسیار خوشحالم که حال ما افراد ترنس آنقدر پذیرفته شده‌ایم که می‌توانیم به مردم بگوییم که دوست داریم چگونه ما را خطاب کنند.

🔳از کجا بدانم که از واژه «ترنسکشوال» استفاده کنم یا از واژه «ترنسجندر»؟

همانطور که در مقاله وبسایت GLAAD ذکر شده بود، «ترنسجندر» چترواژه است اما «ترنسکشوال» نه. درمورد این دو واژه – و همینطور بیشتر واژه‌های موجود در واژه‌نامه LGBTQ+ – بهترین کار این است که واژه‌ای را به کسی اطلاق نکنید مگر این که بدانید خودشان از این واژه برای توصیف خود استفاده می‌کنند.

بعضی از افراد با واژه «ترنسکشوال» راحت هستند، اما همه راحت نیستند. اگر فردی بخواهد که برای اشاره به او از واژه «ترنسکشوال» استفاده شود، احتمالا خودش به شما خواهد گفت. اما بهترین کار این است که واژه ترنسکشوال را به کار نبرید، مگر این که بدانید این خواسته خود فرد است.

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر:

💠تعریف ترنسجندر Transgender
https://helptranscenter.org/2019/05/26/720/

💠تعریف ترنسکشوال Transsexual
https://helptranscenter.org/2019/02/06/615/

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://lgbtqexperiment.com

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن All Rights Reserved.