کامیک سوالاتی که هرگز نباید از افراد ترنس بپرسید

مترجم: سعید.ش

«عزیزانی که نه دکتر من هستید و نه همسر من …»

اگر شما فردی سیسجندر (غیرترنس) هستید، یعنی این که با همان جنسیتی که در بدو تولد به شما نسبت داده شده خود را هویت‌یابی می‌کنید، احتمالا درباره ترنسجندر بودن سوالاتی دارید.

چطور می‌توانید به پاسخ سوالاتتان دست یابید؟ با مطالعه مقالات آموزنده‌ای که افراد ترنس نوشته‌اند؟ شاید تماشای ویدیویی از افراد ترنس که در آن تجربیات خود را اشتراک کرده‌اند؟

یا با پرسش سوالات تجاوزگرانه از افراد ترنس؟

این کامیک یکی از بدترین – و متاسفانه رایج‌ترین – سوالاتی که از افراد ترنس پرسیده می‌شود را محکوم می‌کند. این پیام مهمی‌ست که لازم است همیشه به یاد داشته باشید.

1

🔰توضیحات مربوط به تصاویر فوق

🔘عکس اول

(این عکس در اصل توضیحات کامیک است که با حروف درشت سفید روی پس‌زمینه آبی تیره نوشته شده است. زنی در پایین عکس به چشم می‌خورد که مستقیما با خوانندگان صحبت می‌کند، و مشخص است که دارد توضیحات کامیک را بر زبان می‌آورد.)

توضیحات: عزیزانی که نه دکتر من هستید و نه همسر من:

🔘عکس دوم

(این عکس به دو عکس کوچکتر تقسیم شده است. در یکی از این عکس‌ها، زنی با موی کوتاه و عینک با روحیه‌ای شاد سوالی را می‌پرسد. در عکس دیگر، زنی با کت و پیراهن یقه‌دار با نگرانی و تردید صحبت می‌کند.)

زن عینکی: عمل کردی؟

زنی که کت پوشیده: وقتی داشتین می‌رفتین اروپا، همه ما فکر می‌کردیم که برای «عمل کامل» داریم میرین اونجا؟

🔘عکس سوم

(در این عکس چیزی به جز حروف سفید درشتی که روی پس‌زمینه آبی تیره نوشته شده به چشم نمی‌خورد.)

توضیحات: من هرگز …

🔘عکس چهارم

(این عکس به دو عکس کوچکتر تقسیم شده است. در یکی از این عکس‌ها، مردی که جلیقه پوشیده سوالی می‌پرسد. در عکس دیگر، مردی طاس که به نظر می‌رسد تاجر است، باخوشحالی سوالی می‌پرسد.)

مرد جلیقه‌پوش: بیمه هزینه عملتو پرداخت کرد؟

مرد تاجر: همسرت حول و حوش یائسگیه، پس میشه گفت چیزی رو از دست نداده، درسته؟

🔘عکس پنجم

(در این عکس چیزی به جز حروف سفید درشتی که روی پس‌زمینه آبی تیره نوشته شده به چشم نمی‌خورد.)

توضیحات: … به شما نخواهم گفت که …

🔘عکس ششم

(این عکس به دو عکس کوچکتر تقسیم شده است. در یکی از این عکس‌ها، زنی که روی بدنش تتو دارد دست خود را بالا آورده و سوالی می‌پرسد. در عکس دیگر، زنی که پیراهن راه‌راه پوشیده انگشت‌هایش را در هم فرو می‌برد و باخوشحالی سوالی می‌پرسد.)

زنی که تتو کرده است: عصب‌هات که آسیب ندید؟ همه‌چیزت درست «کار» می‌کنه یا نه؟

زنی که پیراهن راه‌راه پوشیده است: هم پایین‌تنه رو عمل کردی هم بالاتنه رو، درسته؟

🔘عکس هفتم

(در این عکس چیزی به جز حروف سفید درشتی که روی پس‌زمینه آبی تیره نوشته شده به چشم نمی‌خورد.)

توضیحات: … ناحیه تناسلی‌ام چه شکلی است.

🔘عکس هشتم

(این عکس به دو عکس کوچکتر تقسیم شده است. در یکی از این عکس‌ها، مرد ریش‌داری که زیرپوش رکابی پوشیده است سوالی می‌پرسد. در عکس دیگر، زنی که لباس خال‌خالی بر تن کرده سوالی می‌پرسد.)

مرد ریش‌دار: میگم همسرت باید اجازه‌ی … همون که میدونی … رو میداد، درسته؟

زن پیراهن خال‌خالی: عمل کردی، نه؟

🔘عکس نهم

(آخرین عکس. در نیمه بالایی این عکس، تنها حروف سفید درشتی روی پس‌زمینه آبی تیره نوشته شده است. در نیمه پایینی این عکس، مرد جلیقه‌پوش مربوط به عکس چهارم و زن مربوط به عکس اول را می‌بینیم که در حال صحبت هستند.)

مرد جلیقه‌پوش: پس من از کجا بدونم واقعا زن هستی یا نه؟

زن: خودم که دارم میگم.

🔻توجه: تمامی دیالوگ‌ها واقعی و براساس سوالاتی بوده که مردم پرسیده‌اند!

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://everydayfeminism.com/2016/09/stop-asking-trans-people/

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved