1

تعریف جنسیت نامنطبق Gender non-conforming و جنسیت مختلف Gender variant

مترجم: سعید.ش

🔳جنسیت نامنطبق Gender non-conforming

عدم انطباق جنسیتی به معنای نامنطبق بودن با انتظارات و هنجارهای جنسیتی فرهنگ و جامعه است. جنسیت نامنطبق به فردی گفته می‌شود که ابراز جنسیتی (پوشش و رفتار) او با هنجارهای جنسیتی، نقش‌های جنسیتی و انتظارات جامعه و فرهنگ براساس جنسیتی که در بدو تولد با توجه به اندام جنسی به او نسبت داده شده تطابق ندارد. فرد جنسیت نامنطبق در مسیری مخالف با انتظارات اجتماعی یا روانی جامعه از جنسیت نسبت داده شده به او حرکت می‌کند، و عدم انطباق جنسیتی خود را با حضور، پوشش، رفتار، هویت، یا به روش‌های دیگری ابراز می‌کند.

عبارت جنسیت نامنطبق (که از نظر بعضی از افراد از رده خارج شده است) در توصیف افرادی به کار می‌رود که هویت جنسیتی خود را یکی از جنسیت‌های بسیاری می‌دانند که خارج از چهارچوب مرد یا زن بودن قرار دارند. واژه‌های جدیدتری که به جای این واژه به کار می‌روند عبارت‌اند از: جنسیت گسترده، جنسیت متفاوت، جنسیت خلاق، جنسیت مختلف، جندرکوئیر، غیرباینری، ای‌جندر (بی‌جنسیت)، جندرفلوید (جنسیت سیال)، جنسیت خنثی، بای‌جندر (دوجنسیتی)، آندروجین‌گونه، یا جنسیت متنوع.

افراد جنسیت نامنطبق ممکن است خود را ترنسجندر و یا عضوی از جامعه LGBT بدانند یا ندانند. عدم انطباق جنسیتی عبارتی گسترده بوده که می‌تواند افراد ترنسجندر و همینطور افراد سیسجندر را نیز دربرگیرد. بسیاری از افراد ترنسجندر، به ویژه آنهایی که خود را غیرباینری و/یا جندرکوئیر می‌دانند، به عنوان جنسیت نامنطبق نیز شناخته می‌شوند. عنوان جنسیت نامنطبق برای افرادی که هویت جنسیتی سیسجندر دارند و با کلیشه‌های جنسیتی جامعه خویش تطابق ندارند نیز به کار می‌رود.

💠کودکان جنسیت نامنطبق

بعضی از افراد، عنوان جنسیت نامنطبق را برای معرفی خود به کار می‌برند، اما یکی از کاربردهای متداول این عنوان برای موقعی است که افراد بزرگسال، کودکان را به طور عام «جنسیت نامنطبق» می‌نامند تا بدین‌ترتیب از نسبت دادن هویت جنسیتی یا گرایش جنسی خاص به کودکانی که هنوز کم‌سن‌وسال بوده [و فرصت هویت‌یابی نیافته‌اند] خودداری ورزند. عنوان «جنسیت نامنطبق» برای اشاره به کودکان تام‌بوی نیز به کار می‌رود. به عنوان مثال، به کودکی که با جسم منتسب به مردان متولد شده اما ترجیح می‌دهد پوشش و رفتار زنانه داشته باشد جنسیت نامنطبق گفته می‌شود. خانواده این کودک از عنوان جنسیت نامنطبق استفاده می‌کنند تا کودک وقتی بزرگ شد بتواند شخصا خود را هویت‌یابی کند. این کودک در سنین بزرگسالی ممکن است یکی از مواردی باشد که در ادامه ذکر شده است:

➖یک زن ترنسجندر

➖یک مرد سیسجندر همجنسگرا که تمایل به پوشش و رفتار زنانه دارد

➖یک مرد سیسجندر دگرجنسگرا که تمایل به پوشش و رفتار زنانه دارد

➖شاید دوره‌ای زودگذر مربوط به دوران کودکی بوده و به‌مرور زمان فراموش گردد

با توجه به این که خانواده کودک نمی‌توانند از روی رفتار او، هویت جنسیتی کودک را پیش‌بینی کنند، بنابراین به جای نسبت دادن عنوان هویت جنسیتی مشخصی به کودک، به طور عام از لفظ جنسیت نامنطبق استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که بعضی از افراد از دوران کودکی درک کاملا شفافی از هویت جنسیتی و گرایش جنسی خود دارند؛ کودکان بهتر از بزرگسالان و اطرافیان از هویت خویش آگاه هستند، منتهی قدرت بیان هویت خویش را در قالب کلمات ندارند.

🔳جنسیت مختلف Gender variant

جنسیت مختلف چترواژه‌ای گسترده و دربرگیرنده هویت‌های جنسیتی و ابرازهای جنسیتی مختلفی است که با هنجارهای جنسیتی جامعه اختلاف دارند. جنسیت مختلف را معمولا به جای واژه‌های جندرکوئیر، غیرباینری، ترنسجندر، جنسیت سوم، جنسیت نامنطبق و … به کار می‌برند. این چترواژه گسترده، واژه‌های مشخصی نظیر ترنسکشوال، بوچ و فَم، کویین، سیسی، تامبوی، ترنس‌وستیت، و هیجرا را نیز دربرمی‌گیرد.

جنسیت مختلف واژه‌ای است که اغلب در جامعه پزشکی و مطالعات جنسیت مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای توصیف کودکان، نوجوانان و به‌طورکلی افرادی به کار می‌رود که طرز پوشش، رفتار و ابراز آنها به گونه‌ای است که با هنجارهای جنسیتی غالب جامعه در تضاد است. خارج از جامعه پزشکی، افراد معمولا از این واژه استفاده نمی‌کنند چرا که اینگونه از آن برداشت می‌شود که هویت‌های جنسیتی مختلف غیرعادی هستند؛ به همین دلیل به جای این واژه معمولا از واژه‌های دیگری مانند جنسیت گسترده Gender expansive یا جنسیت خلاق Gender creative استفاده می‌شود.

افراد ترنسجندر ممکن است جنسیت نامنطبق دیده شوند، یا این که شخصا خود را قبل از تطبیق جنسیت با عنوان جنسیت نامنطبق معرفی کنند، اما معمولا بعد از تطبیق جنسیت این عنوان را برای معرفی خویش به کار نمی‌برد. بعضی از افراد اینترسکس (بیناجنسی) نیز خود را جنسیت مختلف نشان می‌دهند.

تمامی افراد جنسیت مختلف خود را ترنسجندر نمی‌دانند، و تمامی افراد ترنسجندر نیز خود را جنسیت مختلف نمی‌دانند؛ بسیاری از افراد ترنسجندر خود را مرد یا زن می‌دانند. هویت جنسیتی به احساس درونی هر فرد از جنسیت خویش گفته می‌شود. هر چند بیشتر افراد هویت جنسیتی پسر یا مرد، دختر یا زن را دارند، اما باید توجه داشت که هویت جنسیتی انسان‌ها گسترده‌تر از دو گزینه زن و مرد است. ابراز جنسیتی به معنای نمایش بیرونی هویت جنسیتی درونی است. افراد می‌توانند ابراز جنسیتی مردانه، زنانه، یا جنسیت مختلف داشته باشند.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مراجع:
https://nonbinary.wiki
https://gender.wikia.org
https://pflag.org

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved