1

سرطان رحم و تخمدان در مردان ترنس (FTM)

مترجم: سعید.ش

🔳سرطان رحم

وقتی تستسترون از بیرون وارد بدن می‌شود، مقداری از آن توسط بدن آروماتیزه شده و به استروژن تبدیل می‌گردد. همچنین تستسترون مانع از آزادسازی تخمک نابالغ از تخمدان‌ها می‌شود و بدن را در وضعیت عدم تخمک‌گذاری قرار می‌دهد. در نتیجه امکان دارد در اثر تستسترون‌درمانی، شرایطی برای حضور بدون مانع هورمون استروژن پدید آید. فرض بر این است که این امر ریسک هایپرپلازی یا سرطان رحم را پدید می‌آورد. اما برخلاف این ریسک فرضی، تا بحال فقط یک مورد ابتلا به آدنوکارسینومای اندومتریوئید (سرطان پوشش داخلی رحم) در متون پزشکی گزارش شده است.

دو مطالعه نشان می‌دهد که ریسک هایپرپلازی اندومتریال (رشد بیش از اندازه پوشش داخلی رحم) پایین است، و این که مردان ترنسجندر با شروع تستسترون‌درمانی دچار آتروفی اندومتریال (تحلیل رفتن پوشش داخلی رحم) می‌شوند: در یک مطالعه مشاهده‌ای، بررسی بافت‌شناسی روی رحم مردان ترنسی که جراحی تخلیه رحم انجام داده و پیش از جراحی هورمون درمانی می‌کرده‌اند انجام پذیرفت؛ این مطالعه حاکی از آن است که در گزارش بررسی بافت‌شناسی تقریبا نیمی (45%) از مردان ترنسی که تستسترون‌درمانی می‌کرده‌اند، آتروفی اندومتریال (تحلیل رفتن پوشش داخلی رحم) مشاهده شده است. در مطالعه مورد-شاهدی دیگری، بررسی بافت‌آسیب‌شناسانه‌ای روی نمونه رحم مردان ترنسی که پیش از جراحی تخلیه رحم حداقل یک سال تستسترون‌درمانی کرده بودند و مقایسه آن با نمونه رحم زنان یائسه و غیریائسه‌ای که جراحی تخلیه رحم یا بافت‌آسیب‌شناسی انجام داده بودند صورت پذیرفت؛ این مطالعه نیز حاکی از آن است که مردان ترنسی که تستسترون‌درمانی انجام داده بودند درست شبیه به وضعیت زنانی که دوران یائسگی را سپری می‌کردند، دچار آتروفی اندومتریال (تحلیل رفتن پوشش داخلی رحم) شده بودند.

تعدادی از مراجع توصیه کرده‌اند که وضعیت رحم در مردان ترنسجندری که سیکل قاعدگی آنها در اثر تستسترون‌درمانی متوقف شده است، با انجام سونوگرافی لگنی بصورت سالیانه مورد بررسی قرار گیرد؛ این توصیه برمبنای شواهد و مدارک مطرح نشده است. این توصیه ممکن است غیرواقع‌بینانه نیز باشد، از این جهت که مردان ترنسجندر گزارش کرده‌اند که بدلیل نبود پذیرش فرهنگی در میان بعضی از پزشکان، از انجام مراقبت‌های مربوط به دستگاه تناسلی زنان امتناع ورزیده‌اند.

از این رو، غربالگری روتین سرطان اندومتریال (پوشش داخلی رحم) در مردان ترنسجندری که تستسترون‌درمانی می‌کنند توصیه نمی‌شود. اگر مردان ترنسی که سیکل قاعدگی آنها در اثر تستسترون‌درمانی متوقف شده است، بدون دلیل موجهی (مثلا بدون این که دوز تستسترون خود را فراموش کرده باشند یا تغییری در دوز تستسترون آنها صورت گرفته باشد) دچار خونریزی واژینال شوند، لازم است علت این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. مردان ترنس باید آگاه باشند که اگر بی‌دلیل دچار خونریزی واژینال شدند، لازم است که پزشک خود را در جریان بگذارند.

با توجه به مطالعات کنونی، جراحی هیسترکتومی (تخلیه رحم) به عنوان روشی جهت پیشگیری اولیه از ابتلا به سرطان اندومتریال (پوشش داخلی رحم) «توصیه نمی‌شود»؛ پزشکان می‌توانند براساس وضعیت هر شخص و با توجه به نقش جراحی تخلیه رحم در کاهش ملال جنسیتی فرد، و همچنین با در نظر داشتن ریسک‌های این عمل جراحی و ناباروری غیرقابل بازگشت، با مراجعه‌کنندگانی که مایل نیستند غربالگری سرطان دهانه رحم را انجام دهند در مورد عمل جراحی هیسترکتومی گفتگو کنند.

🔳سرطان تخمدان

هر چند که موارد متعددی از ابتلا به سرطان تخمدان در مردان ترنسجندر گزارش شده است، با این حال هیچگونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد تستسترون‌درمانی ریسک ابتلا به سرطان تخمدان را در مردان ترنس افزایش می‌دهد.

تستسترون سبب افزایش ضخامت قشر تخمدان‌ها می‌شود، و این مشابه با وضعیتی است که در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) به چشم می‌خورد، اما این دو وضعیت از لحاظ بافت‌شناسی تفاوت‌هایی در شمارش فولیکول‌های ثانویه تخمدانی دارند. مطالعات متعددی حاکی از آن است که نرخ ابتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در جمعیت مردان ترنسجندری که هنوز تستسترون‌درمانی خود را شروع نکرده اند افزایش داشته است.

سابقا در رابطه با افزایش ریسک ابتلا به سرطان تخمدان در مردان ترنسی که تستسترون‌درمانی می‌کردند نگرانی‌هایی مطرح بود، و این نگرانی‌ها اکثرا براساس فرضیه غیردقیقی که بیان می‌داشت تستسترون سبب می‌شود تا تخمدان‌ها وضعیتی شبیه به وضعیت سندرم تخمدان پلی‌کیستیک پیدا کنند شکل گرفته بود. امروزه داده‌های جدید نشان می‌دهد که ریسک ابتلا به سرطان تخمدان در زنان غیرترنسجندر مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک بالاتر از دیگر افراد نیست.

از دیدگاه اینجانب به عنوان یک پزشک، در افرادی که ریسک بالاتر از میانگین ابتلا به سرطان تخمدان ندارند (یعنی مثلا ریسک فاکتورهای شناخته شده ژنتیکی یا فردی/خانوادگی ندارند)، هیچگونه الگورتیم غربالگری موثری جهت غربالگری سرطان تخمدان وجود ندارد. مردان ترنسجندر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و توصیه‌هایی که در مورد انجام مشاوره و غربالگری به آنها می‌شود مشابه با سایر افرادی است که تخمدان دارند و براساس پیشینه و وضعیت فعلی آنها صورت می‌گیرد.

بعضی از مردان ترنسجندر ممکن است جهت تسکین ملال جنسیتی خود یا به دلایل پزشکی اقدام به تخلیه یک یا هر دو تخمدان نمایند؛ نکته‌ای که لازم است بیان شود این است که جراحی اوفرکتومی (تخلیه تخمدان‌ها) به عنوان روشی جهت پیشگیری اولیه از ابتلا به سرطان تخمدان «توصیه نمی‌شود».

ارزیابی تخمدان‌ها در مردان ترنسجندری که جراحی واژینکتومی (تخلیه و بستن واژن) را انجام داده‌اند، ترجیح داده‌اند یک یا هر دو تخمدان/غدد جنسی خود را نگه دارند، و نیاز به تصویربرداری لگنی دارند، به روش سونوگرافی ترانس‌رکتال (مقعدی) یا ترانس‌ابدومینال (شکمی) صورت می‌پذیرد.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
http://transhealth.ucsf.edu

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved