1

مطالعه گذشته‌نگر در زمینه مقایسه فالوپلاستی ساعد دست و فالوپلاستی ران پا با بررسی 413 مرد ترنس (FTM) که تحت عمل جراحی فالوپلاستی قرار گرفته اند

مترجم: سعید.ش

🔳مقدمه

فلپ ران پا (ALT) جایگزینی ارزشمند برای فلپ ساعد دست (RFF) جهت ساخت آلت تناسلی مردانه است. تا کنون هیچ مطالعه ای به مقایسه فالوپلاستی ران پا و ساعد دست نپرداخته است. بزرگترین مجموعه مواردی که تا کنون گزارش شده مربوط به 413 ترنس مردی است که در یک موسسه، تحت عمل جراحی فالوپلاستی قرار گرفته اند؛ داده های این مجموعه جهت مقایسه دو تکنیک نامبرده آنالیز گردید.

🔳مواد و روش ها

از سال 2004 تا 2016، تعداد 413 جراحی فالوپلاستی صورت پذیرفت (320 فالوپلاستی ساعد دست و 93 فالوپلاستی ران پا). در 94% از اشخاصی که فالوپلاستی ران پا انجام داده بودند، ساخت پیش آبراه با استفاده از فلپ ثانویه یا به روش از پیش آماده‌سازی پیش آبراه انجام پذیرفت. مقایسه نتایج در زمینه: زنده ماندن فلپ، فیستول و تنگی [مجرای ادرار]، پینایل ایمپلنت و پروتز بیضه، و جراحی های مجدد ترمیمی روی آلت تناسلی مردانه و ناحیه اهدا کننده فلپ انجام پذیرفت. پرسشنامه ای جهت تحقیق در زمینه کیفیت زندگی و رضایت از ظاهر آلت تناسلی مردانه تنظیم گردید.

🔳نتایج

از لحاظ آماری مشخص گردید که در اشخاصی که فالوپلاستی ران پا انجام داده بودند، نرخ جراحی های مجدد ترمیمی روی آلت تناسلی مردانه (45% در مقایسه با 15%) و ناحیه اهدا کننده فلپ (16% در مقایسه با 5%) به میزان قابل توجهی بالاتر بود. در اشخاصی که فالوپلاستی ساعد دست انجام داده بودند، نرخ فیستول زودهنگام (31.6% در مقایسه با 15.2%) و تعداد متقاضیان جراحی کاشت پنایل ایمپلنت (%65.6 در مقایسه با 42%) به میزان قابل توجهی بالاتر بود.

از لحاظ آماری هیچگونه تفاوت قابل توجهی در نرخ فیستول و تنگی نیازمند جراحی، جراحی ترمیمی فلپ، و عوارض مربوط به جراحی کاشت پینایل ایمپلنت نشان داده نشد. در پرسشنامه کیفیت زندگی (که توسط 37 مرد ترنسی که فالوپلاستی ساعد دست، و 17 مرد ترنسی که فالوپلاستی ران پا انجام داده بودند تکمیل گردید) هیچ تفاوت چشمگیری از لحاظ آماری نشان داده نشد.

🔳نتیجه‌گیری

فالوپلاستی ران پا جایگزین ارزشمندی برای فالوپلاستی ساعد دست است و از ایجاد اسکار (جای برش) بزرگ روی ساعد دست جلوگیری می کند. از جمله معایب فالوپلاستی ران پا می توان به نیاز مکرر به برداشت فلپ ثانویه برای ساخت پیش آبراه و نرخ بالاتر جراحی ترمیمی روی آلت تناسلی مردانه و ناحیه اهدا کننده اشاره نمود. پرسشنامه کیفیت زندگی و رضایت از ظاهر آلت تناسلی مردانه در هر دو تکنیک نتیجه مشابهی داشت. مردان ترنسی که جراحی فالوپلاستی ساعد دست انجام داده اند بیشتر متقاضی جراحی کاشت پینایل ایمپلنت هستند، چرا که در اشخاصی که فالوپلاستی ران پا انجام داده اند، گاهی فلپ ران پا به اندازه کافی قطور و سفت و سخت است بطوریکه بدون نیاز به کاشت پینایل ایمپلنت، دخول جنسی را ممکن سازد.

🔻این گزارش توسط پزشکان Stan Monstrey, Ingrid Vandevelde و Salvatore D’arpa، جراحان پلاستیک بیمارستان دانشگاه گنت بلژیک، در کنفرانس بین‌المللی جراحی پلاستیک در پایتخت کشور سنگاپور در تاریخ 14-15 می 2018 ارائه شده است.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://bit.ly/2VFH37X

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved