1

2

مصاحبه تخلیه سینه به روش برش توسط دکتر آخوندی نسب و رزیدنت ایشان خانم دکتر نعمتپور در بیمارستان فاطمه زهرا در تهران سال 1393

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.

مستکتومی،دکتر اخوندی نسب و رزیدنتشون خانم دکتر نعمت پور،در بیمارستان فاطمه زهرا،حدود چهار ماه قبل از جراحی در بیمارستانه محب کوثر وقت گرفتم ازشون
شب قبل از جراحی بستری شدم ،عمل بیهوشی پنج ساعت طول کشید،قبل از عمل ،سینه کاملا شیو میشه ،چهار روز درن داشتم،روز هفتم بخیه های پاپیونی ورداشته شد،بقیه بخیه ها حدودا روز نه یا ده از دور هاله برداشته شد،باقیه بخیه ها حذبی بود که به مرور خودم توو خونه ورمیداشتم ،اینجوری راحتتر بودم. یک هفته اول از پماد آ.د استفاده میکردم برا چرب نگه داشتنه نیپل و برگشتنه رنگ به حالته طبیعی
هزینه بیمارستان با دفترچه تامین اجتماعی و احتساب بیمه سلامت سیصدهزار تومن(بدون دفترچه سه میلیون تومن بود که با بیمه یک دهمش حساب شد)
در موقع عمل حدود هفت ماه هورمون تراپی داشتم. عمل مربوط به ماه مرداد سال 93 و عکس جدید حدود یک سال و چهار ماه بعد ،بعد از و سال هورمون تراپی

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org

Copyright © 2015 محمد بهامین آسمانی https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved