بایگانی

644 Posts

ملال جنسیتی و ترنسجندر, مشکلات عدیده جامعه ترنس ایران و گلایه ها از پزشکان و ارگانهای دولتی, مصاحبه ها

تجربه زیسته یک ترنس مرد به زن MTF دوجنسگرا و گذر از مسیر هویت یابی و مواجه با چالش های زندگی اجتماعی در ایران و زجرآورتر قضاوت و طرد شدن از جامعه ترنسکشوال و ترس از آشکار سازی گرایش جنسی