لیست داروهایی که قبل و بعد از عمل تغییرجنس باید از استفاده از آن ها خودداری شود

لیست داروهایی که قبل و بعد از عمل تغییرجنس باید از استفاده از آن ها اجتناب شود مترجم: محمد بهامین آسمانی: هنگام آماده شدن برای عمل جراحی تغییرجنس، ممکن است نیاز به […]

اگر هزینه عمل هیچ نقشی نداشت دراین حالت متودئوپلاستی یا فالوپلاستی را انتخاب میکنید؟!

اگر هزینه عمل هیچ نقشی نداشت دراین حالت متودئوپلاستی یا فالوپلاستی را انتخاب میکنید؟! مترجم: محمد بهامین آسمانی اگر پول هزینه عمل (هیچ نقشی نداشت) اصلا وجود نداشت، دراین حالت شما متودئوپلاستی […]