ایمنی نسبی هورمون درمانی در ترنسجندرها

جدیدترین تحقیقاتی که درخصوص هورمون درمانی در ترنسجندرها انجام شده، گواه بر ایمنی نسبی هورمون درمانی برای افراد ترنسجندر می باشد. محققان دانشگاه بوستون دانشکده پزشکی (BUSM) نشان داده اند که هورمون […]

آشنایی با عمل فالوپلاستی تکنیک دو طرفه کشاله ران

آشنایی با عمل فالوپلاستی تکنیک دو طرفه کشاله ران   مترجم: محمد بهامین آسمانی فالوپلاستی دوطرفه کشاله ران در زبان انگلیسی بصورت  Conjoined Bilateral Pedicled Groin Flap Phalloplasty  نوشته می شود. این […]

مراحل ثبت نام و تشکیل پرونده در بهزیستی جهت دریافت کمک هزینه عمل تغییرجنس

مراحل ثبت نام و تشکیل پرونده در بهزیستی جهت دریافت کمک هزینه عمل تغییرجنس نویسنده: علی سام با در دست داشتن مدارک شناسایی شامل کارت ملی ،شناسنامه و مجوز در صورت داشتن،به […]

نکات مهم در رابطه با انتخاب اسم و تغییر نام در شناسنامه بعد از عمل تغییرجنس

نکات مهم در رابطه با انتخاب اسم و تغییر نام در شناسنامه بعد از عمل تغییرجنس نویسنده: علی سام منبع: پایگاه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس https://helptranscenter.org/ با توجه به اینکه ما […]