تجربه جراحی واژینوپلاستی به روش سیگموئید کولون {روش روده ای} توسط Dr. Preecha و Dr. Sutin Khobunsongserm در انستیتو زیبایی پریچا (PAI) در بانکوک تایلند ، سال 2016 + تصاویر

تجربه جراحی واژینوپلاستی به روش سیگموئید کولون {روش روده ای} توسط Dr. Preecha و Dr. Sutin Khobunsongserm در انستیتو زیبایی پریچا (PAI) در بانکوک تایلند ، سال 2016 + تصاویر مترجم: سعید.ش

تجربه جراحی واژینوپلاستی به روش سیگموئید کولون {روش روده ای} توسط Dr. Sutin Khobunsongserm در انستیتو زیبایی پریچا (PAI) در بانکوک تایلند ، سال 2017 + تصاویر

تجربه جراحی واژینوپلاستی به روش سیگموئید کولون {روش روده ای} توسط Dr. Sutin Khobunsongserm در انستیتو زیبایی پریچا (PAI) در بانکوک تایلند ، سال 2017 + تصاویر مترجم: سعید.ش

راهنمای انتخاب مناسب ترین روند جراحی تخلیه و مردانه سازی سینه در ترنس های مرد (FTM) به قلم Dr. Scott Mosser

راهنمای انتخاب مناسب ترین روند جراحی تخلیه و مردانه سازی سینه در ترنس های مرد (FTM) به قلم Dr. Scott Mosser مترجم: سعید.ش 🔲متد دکتر Mosser : از انتخاب های خود آگاه […]

رژیم های هورمونی مورد استفاده جهت هورمون درمانی جایگزین در ترنسجندر های مرد (FTM) و زن (MTF) در کلینیک Fenway ، ایالات متحده

رژیم های هورمونی مورد استفاده جهت هورمون درمانی جایگزین در ترنسجندر های مرد (FTM) و زن (MTF) در کلینیک Fenway ، ایالات متحده مترجم: سعید.ش