ویدیو آموزش چگونگی انجام صحیح تمرینات سینه در خانه جهت دستیابی به سینه مردانه و تخت ، پیش از انجام جراحی تخلیه و مردانه سازی سینه در ترنس های مرد (FTM)

ویدیو آموزش چگونگی انجام صحیح تمرینات سینه در خانه جهت دستیابی به سینه مردانه و تخت ، پیش از انجام جراحی تخلیه و مردانه سازی سینه در ترنس های مرد (FTM) مترجم: […]

تجربه جراحی مستکتومی (تخلیه سینه) به روش دور هاله (تکنیک Keyhole) توسط Dr. Hugh McLean ، کانادا + تصاویر

تجربه جراحی مستکتومی (تخلیه سینه) به روش دور هاله (تکنیک Keyhole) توسط Dr. Hugh McLean ، کانادا + تصاویر مترجم: سعید.ش دکتر McLean را به شدت توصیه می کنم. ایشان و تمامی […]