اگر عمل متودئوپلاستی انجام دادید و دارای میکرو پنیس (الت تناسلی مردانه کوچک) هستند و مایلید که عمل فالوپلاستی انجام دهید چه اتفاقی برای پنیس متو می افتد؟!

اگر عمل متودئوپلاستی انجام دادید و دارای میکرو پنیس (الت تناسلی مردانه کوچک) هستند و مایلید که عمل فالوپلاستی انجام دهید چه اتفاقی برای پنیس متو می افتد؟! نویسنده: محمد بهامین آسمانی […]

معرفی چهار گروه در یاهو برای پشتیبانی، اطلاعات و هزاران تصویر از نتایج عمل های تغییرجنس زن به مرد

معرفی چهار گروه در یاهو برای پشتیبانی، اطلاعات و هزاران تصویر از نتایج عمل های تغییرجنس زن به مرد چهار گروه در سایت یاهو وجو دارد برای کمک،  پشتیبانی، ارایه اطلاعات و […]

معرفی اولین پنایل ایمپلنت اریکشن غیربادی و نیمه سخت، که به طور خاص برای ترنس مردها طراحی و ساخته شده است جهت نعوظ در مرحله آخر عمل فالوپلاستی

معرفی اولین پینایل ایمپلنت اریکشن غیربادی و نیمه سخت، که به طور خاص برای ترنس مردها طراحی و ساخته شده است جهت نعوظ در مرحله آخر عمل فالوپلاستی مترجم: محمد بهامین آسمانی […]