بایگانی

644 Posts

عمل متودئوپلاستی, عمل واژینکتومی (حذف واژن), عمل ساخت کیسه و کاشت پروتز بیضه

تجربه روند جراحی متودیوپلاستی کامل (متودیوپلاستی + واژینکتومی + افزایش طول لوله ادرار + ساخت کیسه بیضه و قرار دادن ایمپلنت های بیضه) و حذف مونس توسط دکتر میرو (Miroslav Djordjevic) در بلگراد صربستان ، مارس 2017

مصاحبه ها, مطالبات جامعه ترنس از نهادهای دولتی و فرهنگی, پناهندگی

مصاحبه اجبار به ترک ایران و روند پناهندگی از طریق سازمان ملل (آسام) در ترکیه و لیستی از مطالبات من از نهادهای قانونی و فرهنگی برای پایان خشونت و تبعیض همه جانبه علیه جامعه ترنس و وضع قوانین اصلاحی و حمایتی