اگر هزینه عمل هیچ نقشی نداشت دراین حالت متودئوپلاستی یا فالوپلاستی را انتخاب میکنید؟!

اگر هزینه عمل هیچ نقشی نداشت دراین حالت متودئوپلاستی یا فالوپلاستی را انتخاب میکنید؟! مترجم: محمد بهامین آسمانی اگر پول هزینه عمل (هیچ نقشی نداشت) اصلا وجود نداشت، دراین حالت شما متودئوپلاستی […]

معرفی TESTOPEL® ایمپلنت کاشت هورمون تستوسترون

معرفی TESTOPEL® ایمپلنت کاشت هورمون تستوسترون مترجم: محمد بهامین آسمانی منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس https://helptranscenter.org/ 🔹ایمپلنت تستوپل Testopel implant چیست؟! تستوپل ایمپلنت قابل کاشت هورمون […]