تجربه جراحی مستکتومی (تخلیه سینه) به روش دور هاله (تکنیک Keyhole) توسط Dr. Daniel Medalie ، کلیولند ایالات متحده ، دسامبر 2015

تجربه جراحی مستکتومی (تخلیه سینه) به روش دور هاله (تکنیک Keyhole) توسط Dr. Daniel Medalie ، کلیولند ایالات متحده ، دسامبر 2015 مترجم: سعید.ش جراحی مستکتومی ، تکنیک Keyhole (تنها با ایجاد […]

تجربه جراحی مستکتومی توسط Dr. Elizabeth Morgan و سپس جراحی ترمیمی توسط Dr. Daniel Medalie در ایالات متحده

تجربه جراحی مستکتومی توسط Dr. Elizabeth Morgan و سپس جراحی ترمیمی توسط Dr. Daniel Medalie در ایالات متحده مترجم: سعید.ش جراحی مستکتومی در مارس 2016 توسط Dr. Elizabeth Morgan در اتلانتا انجام […]

معرفی وبسایت Transthetics جهت خرید پروتز آلت تناسلی مردانه بسیار طبیعی و با کیفیت

معرفی وبسایت Transthetics جهت خرید پروتز آلت تناسلی مردانه بسیار طبیعی و با کیفیت مترجم: سعید.ش ✳️وبسایت Transthetics ارائه دهنده دو نوع پروتز آلت تناسلی مردانه بسیار طبیعی و با کیفیت جهت […]

عمل فالوپلاستی ساعد دست با برداشتن استخوان دکتر هادی زاده بیمارستان حضرت فاطمه در تهران سال 1395

عمل فالوپلاستی ساعد دست با برداشتن استخوان دکتر هادی زاده بیمارستان حضرت فاطمه در تهران سال 1395 مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی ⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است سال 1395 پیش دکتر اخوندی […]