دسته: Uncategorized

پرسش و پاسخ – روند سلیقه ای و سخت گیرانه قاضی عباس قادری در تهران برای صدور رای تعویض شناسنامه

پرسش و پاسخ در شبکه هلپ ترنس سنتر – گروه آموزشی هلپ اف تو ام (جون 2017 – خرداد ۱۳۹۶) ⭕️موضوع: روند سلیقه ای و سخت گیرانه قاضی عباس قادری در تهران برای […]