دسته: چالشهای محل کار و تحصیل ترنس ها

5 Posts

(مصاحبه ها), مطالبات جامعه ترنس از نهادهای دولتی و فرهنگی, چالشهای محل کار و تحصیل ترنس ها, تغییر مدارک شناسایی (شناسنامه،کارت ملی،تحصیلی)

مصاحبه اخذ اقرارنامه قانونی جهت اقرار همسر به اطلاع از عمل تغییرجنس و عقیم بودن همسر آینده شان پیش از ازدواج در محضر و لیستی از مطالبات من از نهادهای قانونی و فرهنگی برای پایان خشونت و تبعیض همه جانبه علیه جامعه ترنس و وضع قوانین اصلاحی و حمایتی

(مصاحبه ها), چالشهای محل کار و تحصیل ترنس ها, تغییر مدارک شناسایی (شناسنامه،کارت ملی،تحصیلی)

مصاحبه وضعیت اشتغال معلم ترنس در آموزش و پرورش بعد از عمل تغییرجنس و رفتار آزار دهنده همکاران، رضایت از ترنزیشن، روند پذیریش خانواده و انتظار حمایت از ارگان های مختلف دولتی

(مصاحبه ها), مطالبات جامعه ترنس از نهادهای دولتی و فرهنگی, چالشهای محل کار و تحصیل ترنس ها

قدردانی از حمایت های عاطفی و مالی مرکز مشاوره دانشگاه تهران تا معظلات زندگی جامعه ترنس ایران در سایه نبود قوانین حمایتی و انتقاد به عملکرد مراکز و ارگان های اصلی و اساسی کشور و ناچار تصمیم به ترک ایران و پناهندگی

(مصاحبه ها), چالشهای محل کار و تحصیل ترنس ها, عمل واژینوپلاستی (ساخت واژن)

تجربه زیسته و عمل تغییرجنس ترنسکشوال مرد به زن توسط دکتر داداشی، مشکلات مجاری ادرار و غیرطبیعی بودن محل آن و برخورد غیر اخلاقی و عدم مسئولیت پذیری نسبت به بیمار، چالش های زندگی اجتماعی در ایران و ناچار تصمیم به پناهندگی