دسته: پناهندگی

اصول جوگ‌جاكارتا: اصول مربوط به شمول قوانين بين‌المللى حقوق بشر، در زمينۀ تمايل جنسى و هويت جنسيتى

اصول جوگ‌جاكارتا: اصول مربوط به شمول قوانين بين‌المللى حقوق بشر، در زمينۀ تمايل جنسى و هويت جنسيتى ترجمه رضا ناصحی برای بنیاد برومند ۱۸ آبان ۱۳۸۵     YOGYAKARTA PRINCIPLES   فورمت پی‌‌دی‌اف […]

مصاحبه اجبار به ترک ایران و روند پناهندگی از طریق سازمان ملل (آسام) در ترکیه و لیستی از مطالبات من از نهادهای قانونی و فرهنگی برای پایان خشونت و تبعیض همه جانبه علیه جامعه ترنس و وضع قوانین اصلاحی و حمایتی

مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی ⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است و به جهت حفظ حریم خصوصی مصاحبه شونده برخی جزییات تغییر داده شده است. ⚫️محمد بهامین آسمانی: چه مدت است ایران را […]

راهنمای پناهندگی بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی

راهنمای کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد پناهندگی بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی راهنمای کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد در درخواست پناهندگی بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی […]

تجربه عمل تخلیه سینه در استرالیا، اجبار به ترک وطن برای کسب هویت اصلی و پناهندگی به استرالیا و روند تغییر مداک شناسایی بعد از عمل تغییرجنس در استرالیا سال 2016

تجربه عمل تخلیه سینه در استرالیا، اجبار به ترک وطن برای کسب هویت اصلی و پناهندگی به استرالیا و روند تغییر مداک شناسایی بعد از عمل تغییرجنس در استرالیا سال 2016 مصاحبه […]