دسته: پرسش و پاسخ گروههای Help FTM

پرسش و پاسخ – انتقادات شهرزاد بصیری بازیگر تاتر «همان باش که نیستی» از سامان ارسطو و کارگاهای تاتر درمانی ایشان

✅پرسش و پاسخ در شبکه هلپ ترنس سنتر – گروه های آموزشی هلپ اف تو ام (ژانویه 2017 – بهمن ۱۳۹۵) ⭕️موضوع : انتقادات شهرزاد بصیری بازیگر تاتر «همان باش که نیستی» […]

پرسش و پاسخ – جراحی تخلیه سینه توسط دکتر وارسته کیا و جراحی تخلیه رحم و تخمدان ها توسط دکتر ماریا راستگو

✅پرسش و پاسخ در گروه های شبکه هلپ اف تو ام (اگست 2016 – مرداد و شهریور ۱۳۹۵) ⭕️موضوع : جراحی تخلیه سینه توسط دکتر وارسته کیا و جراحی تخلیه رحم و […]