دسته: مکمل های حمایتی عمل تغییرجنس

معرفی درمان های طبیعی جهت پیشگیری و درمان عفونت ، کاهش التهاب ، و تسکین درد پس از جراحی تغییرجنس در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF)

معرفی درمان های طبیعی جهت پیشگیری و درمان عفونت ، کاهش التهاب ، و تسکین درد پس از جراحی تغییرجنس در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF) گردآورنده ، نویسنده و […]

راهنمای انجام مراقبت های عمومی پیش از جراحی مستکتومی (تخلیه سینه) در ترنس های مرد (FTM) و جراحی افزایش سایز سینه در ترنس های زن (MTF) به قلم Dr. Scott Mosser

راهنمای انجام مراقبت های عمومی پیش از جراحی مستکتومی (تخلیه سینه) در ترنس های مرد (FTM) و جراحی افزایش سایز سینه در ترنس های زن (MTF) به قلم Dr. Scott Mosser مترجم: […]

لیست داروهایی که قبل و بعد از عمل تغییرجنس باید از استفاده از آن ها خودداری شود

لیست داروهایی که قبل و بعد از عمل تغییرجنس باید از استفاده از آن ها اجتناب شود مترجم: محمد بهامین آسمانی: هنگام آماده شدن برای عمل جراحی تغییرجنس، ممکن است نیاز به […]