دسته: ملال جنسیتی و ترنسجندر

خانواده ها چگونه می توانند در پروسه ترنزیشن حامی فرزند ترنس خود باشند ؟

خانواده ها چگونه می توانند در پروسه ترنزیشن حامی فرزند ترنس خود باشند ؟ مترجم: سعید.ش 🔲کمک به تصمیم گیری در انجام ترنزیشن تصمیمات بسیاری در مقابل عزیزتان قرار دارد : 🔹آیا […]

پاسخ به پرسش های مهم و پرتکرار والدین در خصوص آشفتگی جنسیتی در فرزندان ترنس

پاسخ به پرسش های مهم و پرتکرار والدین در خصوص آشفتگی جنسیتی در فرزندان ترنس مترجم: سعید.ش 🔲پرسش: چه عاملی موجب ترنسجندر بودن اشخاص می شود ؟ ✅پاسخ: پاسخ کوتاه این است […]

پاسخ به پرسش های مهم و پرتکرار در رابطه با آشفتگی جنسیتی (Gender Dysphoria) توسط کارشناسان انجمن روانپزشکی امریکا (APA)

پاسخ به پرسش های مهم و پرتکرار در رابطه با آشفتگی جنسیتی (Gender Dysphoria) توسط کارشناسان انجمن روانپزشکی امریکا (APA) مترجم: سعید.ش 🔲پرسش: تفاوت میان ترنسجندر و ترنسکشوال در چی ست ؟ […]