دسته: (مصاحبه ها)

183 Posts

(مصاحبه ها), 1 روند مجوز تصدیق جنسیت در ایران, 2 تغییر مدارک شناسایی (شناسنامه،کارت ملی،تحصیلی), 2 روند معافیت سربازی, 3 آدرس پزشکان و مراکز ایران, 8 عمل تخلیه رحم و تخمدان, 8 عمل تخلیه سینه

مصاحبه اخذ مجوز تصدیق جنسیت از زنجان و عملهای تخلیه سینه و رحم تخمدان در بیمارستان فیروزگر تهران و تعویض کلیه مدارک شناسایی و تحصیلی، اخذ معافیت اعصاب روان تا قبولی در استخدام آموزش پرورش + عکس