دسته: مشکلات عدیده جامعه ترنس ایران و گلایه ها از پزشکان و ارگانهای دولتی

52 Posts

مشکلات عدیده جامعه ترنس ایران و گلایه ها از پزشکان و ارگانهای دولتی, هورمون درمانی FTM, عمل تخلیه رحم و تخمدان

پرسش و پاسخ – شایعات غیرعلمی رواج یافته در ایران توسط روانپزشکان، روانشناسان، پزشکان غدد و جراح ناآگاه و افراد ترنس در زمینه هورمون درمانی، عمل های جراحی و ترنزیشن

مشکلات عدیده جامعه ترنس ایران و گلایه ها از پزشکان و ارگانهای دولتی, پرسش و پاسخ گروههای آموزشی Help FTM و Help MTF, تغییر مدارک شناسایی (شناسنامه،کارت ملی،تحصیلی), روند مجوز تغییرجنس در ایران

پرسش و پاسخ – روند سلیقه ای و سخت گیرانه قاضی عباس قادری در تهران برای صدور رای تعویض شناسنامه