دسته: مشکلات عدیده جامعه ترنس ایران و گلایه ها از پزشکان و ارگانهای دولتی

45 Posts

مشکلات عدیده جامعه ترنس ایران و گلایه ها از پزشکان و ارگانهای دولتی, هورمون درمانی FTM, عمل تخلیه رحم و تخمدان

پرسش و پاسخ – شایعات غیرعلمی رواج یافته در ایران توسط روانپزشکان، روانشناسان، پزشکان غدد و جراح ناآگاه و افراد ترنس در زمینه هورمون درمانی، عمل های جراحی و ترنزیشن

مشکلات عدیده جامعه ترنس ایران و گلایه ها از پزشکان و ارگانهای دولتی, پرسش و پاسخ گروههای آموزشی Help FTM و Help MTF, تغییر مدارک شناسایی (شناسنامه،کارت ملی،تحصیلی), روند مجوز تغییرجنس در ایران

پرسش و پاسخ – روند سلیقه ای و سخت گیرانه قاضی عباس قادری در تهران برای صدور رای تعویض شناسنامه

ملال جنسیتی و ترنسجندر, مشکلات عدیده جامعه ترنس ایران و گلایه ها از پزشکان و ارگانهای دولتی, مصاحبه ها

تجربه زیسته یک ترنس مرد به زن MTF دوجنسگرا و گذر از مسیر هویت یابی و مواجه با چالش های زندگی اجتماعی در ایران و زجرآورتر قضاوت و طرد شدن از جامعه ترنسکشوال و ترس از آشکار سازی گرایش جنسی