دسته: عمل کاشت پروتز سینه

تجربه جراحی واژینوپلاستی به روش سیگموئید کولون {روش روده ای} توسط Dr. Sutin Khobunsongserm در انستیتو زیبایی پریچا (PAI) در بانکوک تایلند ، سال 2017 + تصاویر

تجربه جراحی واژینوپلاستی به روش سیگموئید کولون {روش روده ای} توسط Dr. Sutin Khobunsongserm در انستیتو زیبایی پریچا (PAI) در بانکوک تایلند ، سال 2017 + تصاویر مترجم: سعید.ش

اطلاعات جامع جهت انجام جراحی تغییرجنس و بازسازی نواحی تناسلی در ترنس های زن (MTF) در انستیتو زیبایی پریچا (Preecha Aesthetic Institute) در بانکوک تایلند

اطلاعات جامع جهت انجام جراحی تغییرجنس و بازسازی نواحی تناسلی در ترنس های زن (MTF) در انستیتو زیبایی پریچا (Preecha Aesthetic Institute) در بانکوک تایلند نویسنده و مترجم: سعید.ش این مقاله حاوی […]

راهنمای جامع پروسه اخذ تصمیم آگاهانه جهت انجام جراحی های تغییرجنس در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF)

راهنمای جامع پروسه اخذ تصمیم آگاهانه جهت انجام جراحی های تغییرجنس در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF) مترجم: سعید.ش 🔲بخش اول : آیا مطمئن هستم ؟ مسیر صحیح واحدی بمنظور […]

اطلاعات پروسه جراحی قرار دادن ایمپلنت پستان جهت افزایش سایز پستان (Breast Augmentation) در ترنس های زن (MTF)

اطلاعات پروسه جراحی قرار دادن ایمپلنت پستان جهت افزایش سایز پستان (Breast Augmentation) در ترنس های زن (MTF) مترجم: سعید.ش استروژن موجب رشد پستان ها و نیپل (نوک سینه) می شود ، […]

راهنمای انجام مراقبت های عمومی پیش از جراحی مستکتومی (تخلیه سینه) در ترنس های مرد (FTM) و جراحی افزایش سایز سینه در ترنس های زن (MTF) به قلم Dr. Scott Mosser

راهنمای انجام مراقبت های عمومی پیش از جراحی مستکتومی (تخلیه سینه) در ترنس های مرد (FTM) و جراحی افزایش سایز سینه در ترنس های زن (MTF) به قلم Dr. Scott Mosser مترجم: […]

به روز ترین متن کامل ایمیل جوابیه دکتر پریشا Dr. Preecha در تایلند به مکاتبات انجام شده در رابطه با جراحی تغییرجنس در ترنس های زن (MTF) در تاریخ 20 سپتامبر 2016

به روز ترین متن کامل ایمیل جوابیه دکتر پریشا Dr. Preecha در تایلند به مکاتبات انجام شده در رابطه با جراحی تغییرجنس در ترنس های زن (MTF) در تاریخ 20 سپتامبر 2016 نویسنده: […]

به روز ترین متن کامل ایمیل جوابیه دکتر ساپورن Dr. Suporn در تایلند به مکاتبات انجام شده در رابطه با جراحی تغییرجنس در ترنس های زن (MTF) در تاریخ 19 سپتامبر 2016

به روز ترین متن کامل ایمیل جوابیه دکتر ساپورن Dr. Suporn در تایلند به مکاتبات انجام شده در رابطه با جراحی تغییرجنس در ترنس های زن (MTF) در تاریخ 19 سپتامبر 2016 […]