دسته: عمل متودئوپلاستی

تجربه جراحی متودیوپلاستی به همراه فالوپلاستی با استفاده از فلپ چرخشی هیپ (Rotational hip flap Phalloplasty) توسط Dr. Toby Meltzer در ایالات متحده + تصاویر

تجربه جراحی متودیوپلاستی به همراه فالوپلاستی با استفاده از فلپ چرخشی هیپ (Rotational hip flap Phalloplasty) توسط Dr. Toby Meltzer در ایالات متحده + تصاویر مترجم: سعید.ش فالوپلاستی با استفاده از فلپ […]

تجربه جراحی متودیوپلاستی توسط Dr. Pierre Brassard در مونترال کانادا – جون 2017 و احساس پشیمانی از انتخاب این روند جراحی + تصاویر

تجربه جراحی متودیوپلاستی توسط Dr. Pierre Brassard در مونترال کانادا – جون 2017 و احساس پشیمانی از انتخاب این روند جراحی + تصاویر مترجم: سعید.ش جراحی متودیوپلاستی را در 12 جون 2017 […]