دسته: عمل زنانه سازی صدا

راهنمای جامع پروسه اخذ تصمیم آگاهانه جهت انجام جراحی های تغییرجنس در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF)

راهنمای جامع پروسه اخذ تصمیم آگاهانه جهت انجام جراحی های تغییرجنس در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF) مترجم: سعید.ش 🔲بخش اول : آیا مطمئن هستم ؟ مسیر صحیح واحدی بمنظور […]

راهنمای چگونگی انجام مشاوره و ارزیابی های ضروری توسط جراح پیش از انجام جراحی های تغییرجنس در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF)

راهنمای چگونگی انجام مشاوره و ارزیابی های ضروری توسط جراح پیش از انجام جراحی های تغییرجنس در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF) مترجم: سعید.ش 🔲مشاوره جراحی در اولین قرار ملاقات […]

اطلاعات روند جراحی تغییر صدای مردانه به صدای زنانه (Feminization laryngoplasty) در ترنس های مرد به زن (MTF)

اطلاعات روند جراحی تغییر صدای مردانه به صدای زنانه (Feminization laryngoplasty) در ترنس های مرد به زن (MTF) مترجم : سعید.ش لارینگوپلاستی زنانه سازی (Feminization laryngoplasty) که همچنین با عنوان جراحی زنانه […]