دسته: روند مجوز تغییرجنس در جهان

7 Posts

مصاحبه ها, آدرس پزشکان و مراکز جهان, تغییر مدارک شناسایی در خارج, روند مجوز تغییرجنس در جهان, عمل تخلیه سینه

تفاوت جامعه ترنس ایران و آمریکا، روند اخذ تاییدیه تغییرجنس و نحوه تغییر مدارک شناسایی در آمریکا، پروسه پذیریش خانواده، عمل تخلیه سینه Dr. Garramone و ضربه ی خیلی بد دکتر اوحدی!