دسته: روند مجوز تغییرجنس در جهان

داستان زندگی مادر و پسر ترنسجندری که هردو باهم به پدر و دختر ترنزیشن و تغییرجنس دادند

این ویدیو داستان زندگی مادر و پسر ترنسجندری ست که هر دو به ترتیب ، به پدر و دختر تغییرجنس داده و مراحل ترنزیشن را گذرانده اند پس از تصمیم پسر به […]

تفاوت جامعه ترنس ایران و آمریکا، روند اخذ تاییدیه تغییرجنس و نحوه تغییر مدارک شناسایی در آمریکا، پروسه پذیریش خانواده، عمل تخلیه سینه Dr. Garramone و ضربه ی خیلی بد دکتر اوحدی!

تفاوت جامعه ترنس ایران و آمریکا، روند اخذ تاییدیه تغییرجنس و نحوه تغییر مدارک شناسایی در آمریکا، پروسه پذیریش خانواده، عمل تخلیه سینه Dr. Garramone و ضربه ی خیلی بد دکتر اوحدی! […]