دسته: روند مجوز تغییرجنس در ایران

مصاحبه تخلیه سینه دکتر اخوندی نسب بیمارستان محب کوثر سال 1396 و پروسه اخذ مجوز تغییرجنس و مطالبات از نهادهای قانونی

مصاحبه تخلیه سینه دکتر اخوندی نسب بیمارستان محب کوثر سال 1396 و پروسه اخذ مجوز تغییرجنس و مطالبات از نهادهای قانونی مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی ⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است و […]

مصاحبه اخذ مجوز پوشش در رشت و عدم امکان استفاده به دلیل ممنوع الکار شدن، سنت، ترس از حرف مردم و آبروی خانواده

مصاحبه اخذ مجوز پوشش در رشت و عدم امکان استفاده به دلیل ممنوع الکار شدن، سنت، ترس از حرف مردم و آبروی خانواده مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی ⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ […]

روند اخذ مجوز تغییرجنس، کارت معافیت سربازی، تغییر شناسنامه و عمل های تخلیه سینه و لاپاراسکوپی رحم تخمدان دکتر گل محمد زاده بیمارستان دولتی قائم مشهد سال 1395

روند اخذ مجوز تغییرجنس، کارت معافیت سربازی، تغییر شناسنامه و عمل های تخلیه سینه و لاپاراسکوپی رحم تخمدان دکتر گل محمد زاده بیمارستان دولتی قائم مشهد سال 1395 مصاحبه کننده: محمد بهامین […]

جراحی واژینوپلاستی (ساخت واژن) به روشی پوستی دکتر توکلی در مشهد سال 1395

جراحی واژینوپلاستی (ساخت واژن) به روشی پوستی دکتر توکلی در مشهد سال 1395 مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی ⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است. 🔴توجه ! این مطلب دارای تصاویر نتایج جراحی تغییرجنس […]

روند اخذ مجوز تغییرجنس در کرج و عمل تخلیه سینه دکتر غرابی سال 1395

روند اخذ مجوز تغییرجنس در کرج و عمل تخلیه سینه دکتر غرابی سال 1395 مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی 🔴منبع: پایگاه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس © https://helptranscenter.org ⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ […]

پروسه تغییرجنس در اهواز و اخذ مجوز الزام تغییرپوشش در پروسه درمانی برای نیروی انتظامی و پزشکی قانونی دی ماه 1395

پروسه تغییرجنس در اهواز و اخذ مجوز الزام تغییرپوشش در پروسه درمانی برای نیروی انتظامی و پزشکی قانونی دی ماه  1395 مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی 🔴منبع: پایگاه اطلاع رسانی ترنسجندر و […]

اخذ مجوز تغییرجنس از ساری و عمل تخلیه سینه دکتر صیاد زمستان 1395

اخذ مجوز تغییرجنس از ساری  و عمل تخلیه سینه دکتر صیاد زمستان 1395 مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی 🔴منبع: پایگاه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس © https://helptranscenter.org ⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است […]