Category: روند مجوز تصدیق جنسیت در جهان

6 Posts

(مصاحبه ها), آدرس پزشکان و مراکز جهان, تغییر مدارک شناسایی در خارج, روند مجوز تصدیق جنسیت در جهان, عمل تخلیه سینه

مصاحبه – تفاوت جامعه ترنس ایران و آمریکا، روند اخذ تاییدیه تغییرجنس و نحوه تغییر مدارک شناسایی در آمریکا، پروسه پذیریش خانواده، عمل تخلیه سینه Dr. Garramone و ضربه ی خیلی بد دکتر اوحدی!