دسته: دیلاته واژن MTF

توصیه هایی بمنظور پیشگیری از ایجاد عوارض احتمالی پس از جراحی نواحی تناسلی در زنان ترنس (MTF) به قلم Dr. Chettawut Tulayaphanich

توصیه هایی بمنظور پیشگیری از ایجاد عوارض احتمالی پس از جراحی نواحی تناسلی در زنان ترنس (MTF) به قلم Dr. Chettawut Tulayaphanich مترجم: سعید.ش

تجربه جراحی واژينوپلاستى به روش وارونه سازى پوست آلت مردانه {روش پوستى} توسط Dr. Marci Bowers در ايالات متحده ، سال 2017 + تصاویر

تجربه جراحی واژينوپلاستى به روش وارونه سازى پوست آلت مردانه {روش پوستى} توسط Dr. Marci Bowers در ايالات متحده ، سال 2017 + تصاویر مترجم: سعید.ش

تجربه جراحی واژینوپلاستی به روش ترکیبی وارونه سازی پوست آلت مردانه {روش پوستی} و سیگموئید کولن {روش روده ای} توسط Dr. Narendra Kaushik در انستیتو Olmec در کشور هند ، سال 2016 + تصاویر

تجربه جراحی واژینوپلاستی به روش ترکیبی وارونه سازی پوست آلت مردانه {روش پوستی} و سیگموئید کولن {روش روده ای} توسط Dr. Narendra Kaushik در انستیتو Olmec در کشور هند ، سال 2016 […]

تجربه جراحی واژینوپلاستی به روش سیگموئید کولون {روش روده ای} توسط Dr. Preecha و Dr. Sutin Khobunsongserm در انستیتو زیبایی پریچا (PAI) در بانکوک تایلند ، سال 2016 + تصاویر

تجربه جراحی واژینوپلاستی به روش سیگموئید کولون {روش روده ای} توسط Dr. Preecha و Dr. Sutin Khobunsongserm در انستیتو زیبایی پریچا (PAI) در بانکوک تایلند ، سال 2016 + تصاویر مترجم: سعید.ش