دسته: اخبار ترنس ها در جهان

داستان زندگی مادر و پسر ترنسجندری که هردو باهم به پدر و دختر ترنزیشن و تغییرجنس دادند

این ویدیو داستان زندگی مادر و پسر ترنسجندری ست که هر دو به ترتیب ، به پدر و دختر تغییرجنس داده و مراحل ترنزیشن را گذرانده اند پس از تصمیم پسر به […]

دولت سوئد برای عقیم سازی اجباری ترنسجندرها غرامت مالی پرداخت میکند

دولت سوئد برای عقیم سازی اجباری ترنسجندرها غرامت مالی پرداخت میکند مترجم: محمد بهامین آسمانی برای اولین بار در جهان، دولت سوید به ترنسجندرهایی که برای تغییر مدارک شناسایی مجبور به جراحی […]