دسته: احکام فقهی حقوقی تغییرجنس

6 Posts

پرسش و پاسخ گروههای آموزشی Help FTM و Help MTF, احکام فقهی حقوقی تغییرجنس

پرسش و پاسخ – راهنمای حقوقی ازدواج در ترنس های مرد و درج ترنس بودن و تغییرجنس در سند ازدواج با امضای همسر و جد پدری دختر برای جلوگیری از طلاق بدلیل عدم اگاهی از ترنس بودن داماد (ناتوانی جنسی یا عقیم بودن)