ترنس استریسک

تعریف ترنس استریسک *Trans

مترجم: سعید.ش

«من از لفظ ترنس* بیزارم چون پاورقی نیستم که بخواهم ستاره بگیرم. چترواژه ترنسجندر به‌خودی‌خود دربرگیرنده تمامی هویت‌های افراد ترنس هست، و از این رو هیچ نیازی به افزودن ستاره بعد از واژه ترنس نیست.»

ترنس* (که گاهی ترنس استریسک نیز گفته می‌شود) نوعی چترواژه پیشنهادی برای افراد ترنس است. این واژه گاهی در مبحث عدالت اجتماعی و همینطور جنبش دفاع از حقوق افراد ترنسجندر با نیت همه‌شمولی‌تر کردن واژه «ترنس» به کار می‌رفته است. درمورد این واژه انتقادهایی صورت گرفته چون در پرداختن به مشکل واقعی ناتوان بوده است:

«افرادی که از واژه ترنس استریسک (ترنس*) استفاده می‌کنند، بر این عقیده هستند که واژه ترنس (بدون استریسک) صرفاً به بهترین شکل معرف مردان و زنان ترنس بوده، و افزودن استریسک به آن به طور مخصوصی یادآوری می‌کند که لازم است همه هویت‌های غیرسیسجندر نیز در معنای این واژه گنجانده شوند.»

اما واقعیت این است که چنین عقیده‌ای نتیجه برداشتی کاملاً اشتباه از معنای واژه «ترنس» است، چرا که واژه ترنس به‌خودی‌خود معرف «تمامی هویت‌های غیرسیسجندر» است.

ترنسجندر به افرادی گفته می‌شود که خود را با جنسیتی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده هویت‌یابی نمی‌کنند، بنابراین همانطور که از تعریف واژه ترنس برمی‌آید، این واژه افراد غیرباینری را نیز دربرمی‌گیرد. واژه ترنس (بدون استریسک) همیشه چترواژه بزرگ و همه‌شمولی‌ای بوده است.

🔳منشأ

استفاده از استریسک بعد از واژه ترنس، این تصور نادرست را ایجاد می‌کند که واژه «ترنس» به‌خودی‌خود دربرگیرنده افراد غیرباینری نیست.

طرفداران برچسب ترنس* اینگونه استدلال می‌کنند که به کار بردن استریسک بعد از واژه ترنس، به همه گوشزد می‌کند که لازم است در گفتگوهایشان تمامی افرادی که زیر «چتر ترنسجندر» قرار می‌گیرند را به حساب آورند.

این استدلال از باور نادرستی نشأت گرفته که «ترنس» را واژه‌ای می‌داند که فقط برای اشاره به دسته خاصی از هویت‌های ترنسجندر به کار می‌رود.

بنابراین مدافعان عدالت اجتماعی بهتر است به جای جنگیدن بر سر «*» که به معنای «به حساب آوردن افراد غیرباینری» باشد، بیایند تمرکز خود را روی افزایش سطح آگاهی عمومی بگذارند و این مفهوم را برای عموم جا بیاندازند که واژه «ترنس» همانطور که از تعریفش نیز برمی‌آید، به‌خودی‌خود تمامی هویت‌های ترنسجندر را دربرمی‌گیرد.

افزودن استریسک به بعد از واژه ترنس توسط افراد ترنسی انجام شد که در بدو تولد جنسیت زن برایشان تعیین گردیده بود. این افراد اینگونه احساس می‌کردند که زنان ترنس دارند بیش از اندازه درباره کشمکش‌هایشان صحبت می‌کنند، و بنابراین لازم دیدند فضای بیشتری برای تمامی افراد عضو جامعه ایجاد کنند، که البته تصور صحیحی نبود.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که بیشتر افرادی که از استریسک استفاده می‌کنند از مفهومی که در پس شکل‌گیری آن نهفته بی‌خبرند. این افراد از استریسک استفاده می‌کنند چون اینگونه تصور می‌کنند که ترنس* واژه همه‌شمولی‌تری بوده و تمامی هویت‌هایی که زیر «چتر ترنس» قرار گرفته را در برمی‌گیرد.

درست است که ظاهراً قصد و نیت خیری در پس این کار نهفته (و احتمالاً در خیر بودن نیت این افراد شکی نیست)، اما مسئله اینجاست که چنین کاری به طرز باورنکردنی مشکل‌ساز است.

می‌بینید، چیزی به عنوان «چتر ترنس» وجود ندارد. ترنس (یا ترنسجندر) یک «چترواژه» است. ترنسجندر بودن یعنی این‌که خودتان را با هر جنسیتی به جز آن چه که در بدو تولد به شما نسبت داده شده هویت‌یابی کنید. تمام شد و رفت!

وقتی می‌گویید استریسک «همه‌شمولی‌تر» است، مثل این است که بگویید بعضی از افراد غیرسیسجندر به اندازه «کافی» ترنس نیستد که به عنوان «ترنس» شناخته شوند.

افرادی که تحت تاثیر چنین باورهای نادرستی به اندازه کافی ترنس محسوب نمی‌شوند نیز، غالباً زنان ترنس، افراد غیرباینری، افراد ترنسی که جراحی نکرده‌اند، و افراد ترنسی هستند که ملال جنسیتی را تجربه نمی‌کنند.

🔳انتقادات

انتقادهایی که نسبت به استریسک صورت گرفته توسط تمامی افرادی مطرح شده که واژه «ترنس*» سعی در گنجاندن آنها در واژه «ترنس» داشته است، از جمله زنان ترنس و افراد رنگین‌پوستی که خود را جنسیت سوم هویت‌یابی می‌کنند.

این انتقادها توسط افرادی که متوجه شده‌اند استفاده از استریسک (به عنوان نماد یک فرانویسه) فضای همه‌شمولی مناسبی را ایجاد نمی‌کند نیز صورت گرفته است:

«با وجود این‌که فرض می‌کنم بیشتر افرادی که واژه ترنس* را می‌بینند، به احتمال زیاد معانی دیگری مثل «حمل و نقل»، «استحاله»، یا حتی «ترنزیشن» – که همه‌شان با پنج حرف trans- آغاز می شوند – را از آن برداشت نمی‌کنند، از نظر من ادعای ارتباط این واژه با یک فرانویسه چند کاراکتری صحیح نیست.»

واقعیت این است که استریسک به جای این‌که همه‌شمولی بودن چترواژه ترنس را یادآوری کند، در واقع دارد افراد غیرباینری و زنان ترنس را از چترواژه ترنس (بدون استریسک) کنار گذاشته و آنها را به اندازه کافی ترنس محسوب نمی‌کند.

با توجه به این‌که ترنسجندر به تمامی افرادی گفته می‌شود که خود را با جنسیتی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده هویت‌یابی نمی‌کنند، طبق این تعریف هر فردی که سیسجندر نباشد زیر چتر ترنس قرار می‌گیرد.

استفاده از فرانویسه (و نشانه متداول پاورقی) نیز باعث می‌شود تا افرادی که از تعریف «ترنس» کنار گذاشته شده‌اند، به عنوان پاورقی یا هویتی که بعداً افزوده گردیده به نظر برسند.

استفاده از استریسک باعث می‌شود تا به بعضی از افراد ترنس امتیاز بخشیده و بعضی دیگر را به حاشیه برانیم، و آنگاه به صورت نمادین تلاش کنیم تا با افزودن یک استریسک (*) آنها را به حساب آوریم.

وقتی می‌آییم بعضی از افراد ترنس را «ترنس واقعی» می‌دانیم و بعضی دیگر را ترنس*، عملاً داریم طبق سیاست‌های سازش و محترم‌شماری عمل نموده و در جهت تصدیق تروسکام‌ها و پیروان سندرم هری بنجامین گام برمی‌داریم.

علاوه بر موارد فوق، لازم است به این نکته نیز توجه داشته باشیم که استریسک موقعیت‌های بیشتری برای سیس‌فهم کردن نیز ایجاد می‌کند، که به نفع جامعه ترنس نیست:

«دلیل حذف زنان ترنس، و زنان ترنس غیرباینری، و دیگر افراد ترنسی که در بدو تولد جنسیت مرد به آنها نسبت داده شده، طرز استفاده از استریسک در دنیای گسترده‌تر است. وقتی افرادی که در بدو تولد جنسیت زن به آنها نسبت داده شده از استریسک استفاده می‌کنند، تقریباً همیشه درباره خود و افرادی مانند خودشان صحبت می‌کنند، بدون این‌که به سایر هویت‌های ترنس اشاره‌ای بکنند. به همین دلیل دیگران هم موقعی که می‌خواهند راجع به من صحبت کنند، احساس می‌کنند که واژه ترنس به تنهایی بیانگر هویت من نبوده و بهتر است یک استریسک نیز به دنبال آن اضافه کنند. این حرکت آشکارا روش غیرمستقیمی برای نسبت دادن جنسیت اشتباه به من و امثال من است.»

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org

مرجع

Copyright © 2021 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن All Rights Reserved.