پرچم اپیسین

تعریف جنسیت دیگر Other gender و اپیسین Epicene

مترجم: سعید.ش

🔳تعریف جنسیت دیگر Other gender

جنسیت دیگر، دگرجنسیت، یا سایر، نوعی هویت جنسیتی است که زیر چتر ترنسجندر و غیرباینری قرار می‌گیرد. در بعضی از فرم‌های اداری، حق انتخاب دارید که جنسیت خود را به عنوان مرد، زن، یا سایر اعلام کنید. گزینه سایر در فرم‌هایی ارائه می‌شود که جنسیت افراد ملاک نیست. این گزینه برای تمامی افراد غیرباینری نیز کاربرد دارد.

نماد جنسیت دیگر

➖نماد جنسیت دیگر. در این نماد، دایره نمادهای ونوس (زن) و مارس (مرد) به کار رفته، اما به جای شاخک، حرف O که ابتدای واژه انگلیسی «Other» به معنای دیگر یا سایر است، طراحی شده است.

🔳تعریف اپیسین Epicene

اپیسین صفتی است که نشان‌دهنده عدم تمایز جنسیتی است. تعریف این واژه در وبسایت The Order of the Epicene براساس آنچه که در دیکشنری آکسفورد آمده، چنین نوشته شده است: «اپیسین خصوصیات مربوط به دو جنسیت را از خود بروز می‌دهد، اما هیچ‌یک از این دو جنسیت محسوب نمی‌شود.» در علم زبان‌شناسی، صفت «اپیسین» برای توصیف واژه‌ای به کار می‌رود که فرم مذکر و مونث آن یکسان است. اپیسین نوعی هویت جنسیتی غیرباینری نیز هست.

تا کنون پرچمی برای اپیسین طراحی نشده که مورد پذیرش عموم واقع شده باشد. دو پرچم اپیسین که در اینجا به نمایش گذاشته شده توسط یکی از کاربران تامبلر در سال 2018 طراحی شده است.

پرچم و نماد اپیسین

در این پرچم؛ رنگ صورتی و آبی نماد مردانگی و زنانگی سنتی است، رنگ بنفش نماد ترکیب مردانگی و زنانگی، رنگ مشکی و خاکستری نماد بی‌جنسیتی یا نه زن و نه مرد بودن، و رنگ سفید نماد ترکیبی از همه این جنسیت‌هاست.

مترجم: سعید.ش
🌐هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://nonbinary.wiki