پرچم هویت سولاریان (خورشیدی)

سیستم کهکشانی در توصیف همسویی جنسیتی

مترجم: سعید.ش

سیستم کهکشانی (به انگلیسی: Galactian System) نوعی دسته‌بندی جایگزین برای افراد غیرباینری است که برای توصیف همسویی و ارتباط جنسیت این افراد با جنسیت‌های باینری (زن/مرد) به کار می‌رود. در سال 2016، عبارت‌های «مرد-سو» و «زن-سو» بین افراد غیرباینری بسیار رایج شده بود که معنایش این بود که جنسیت این افراد ارتباطی با جنسیت‌های زن یا مرد دارد (نه این‌که کاملاً مرد یا زن باشد). سیستم کهکشانی نیز در همان سال پدید آمد.

نقطه ضعف «ادبیات همسویی جنسیتی» این بود که مفهوم «زن یا مرد» بودن افراد غیرباینری از آن برداشت می‌شد و از همین رو جنسیت این افراد را بی‌اعتبار می‌ساخت.

سیستم کهکشانی راه حلی برای این مسئله ارائه کرد. در سیستم کهکشانی به جای استفاده از مفاهیمی که به سیستم باینری‌انگاری جنسیتی مربوط می‌شوند، از استعاره‌های آسمانی و کهکشانی استفاده می‌شود. این واژه‌ها برای توصیف همسویی جنسیتی و ارتباط آن با جنسیت‌های باینری به کار می‌روند و به‌خودی‌خود نوعی جنسیت محسوب نمی‌شوند.

به عنوان مثال، فردی بی‌جنسیت ممکن است خودش را زن-سو یا لونریان (قمری) هویت‌یابی کند، چون تجربیات مشترکی با زنان دارد، اما خودش را یک زن نمی‌داند.

در سرشماری جنسیتی که در سال 2019 انجام گرفت، 0.2% از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که خودشان را با سیستم همسویی کهکشانی هویت‌یابی می‌کنند. واژه‌های همسویی کهکشانی اغلب با دیگر هویت‌های جنسیتی همراه می‌شوند، مثل «سولاریان بای‌جندر (دوجنسیتی خورشیدی)» یا «لونریان دمی‌جندر (نیمه‌جنسیتی قمری)».

⚫️سولاریان Solarian (خورشیدی)

هویت خورشیدی به منزله شباهت به جنسیت‌های مردانه، مرد-سویی، یا تجربیات مردانه است، اما به معنای مرد بودن فرد نیست. این واژه جایگزینی برای واژه «مردانه-سو» یا «مرد-سو» است. این واژه اصطلاحاً خورشیدی نام‌گذاری شده چون بسیاری از فرهنگ‌ها، خورشید را با مردانگی و انرژی مردانه مرتبط می‌دانند.

⚫️لونریان Lunarian (قمری)

هویت قمری به منزله شباهت به جنسیت‌های زنانه، زن-سویی، یا تجربیات زنانه است، اما به معنای زن بودن فرد نیست. این واژه جایگزینی برای واژه «زنانه-سو» یا «زن-سو» است. این واژه اصطلاحاً قمری نام‌گذاری شده چون بسیاری از فرهنگ‌ها، ماه را با زنانگی مرتبط می‌دانند.

⚫️استالریان Stellarian (اختری)

هویت اختری به منزله بی‌شباهت بودن به جنسیت‌های زنانه یا مردانه، زن-سویی یا مرد-سویی، یا تجربیات زنانه یا مردانه است. این واژه به منزله غیرباینری-سویی است، برخلاف دو واژه نخست که به ترتیب به منزله مردانه-سویی و زنانه-سویی بودند. این واژه اصطلاحاً اختری نام‌گذاری شده، چون هویت‌ها و ابرازهای غیرباینری مثل ستارگان آسمان فراوان هستند.

⚫️سینگلریان Singularian (تکین)

هویت سینگلریان هر گونه ارتباطی با سیستم باینری‌انگاری جنسیتی را رد می‌کند؛ معنایش این است که سیستم همسویی را نیز رد می‌کند. هویت تکین خلاف هویت اختری است که خود را در چهارچوب سیستم همسویی هویت‌یابی کرده اما در عین حال هویت خود را نه با مرد و نه با زن همسو نمی‌داند.

بزرگترین تفاوت هویت‌های تکین و اختری در این است که فرد تکین به طور کلی سیستم همسویی را رد می‌کند، در حالی که فرد اختری ممکن است در زمان‌های متفاوت یا به روش‌های مختلفی خود را به عنوان قمری یا خورشیدی هویت‌یابی کند.

این واژه اصطلاحاً تکین نام‌گذاری شده، چون مثل سیاه‌چاله است.

🔰همسویی‌های مرکب

هر فردی می‌تواند خودش را با بیش از یک هویت کهکشانی هویت‌یابی کند، چه بصورت همزمان و چه در موقعیت‌های مختلف. اگر فردی خودش را با بیش از یک هویت کهکشانی هویت‌یابی کند:

🔹در صورتی که خودش را سولاریان (خورشیدی) و لونریان (قمری) هویت‌یابی کند – که سولونریان نیز گفته می‌شود، می‌تواند خودش را اکلپسیان Eclipsian (خسوف/کسوف) بنامد؛

🔸در صورتی که خودش را لونریان (قمری) و استالریان (اختری) هویت‌یابی کند – که استلونریان نیز گفته می‌شود، می‌تواند خودش را نبولریان Nebularian (سحابی) بنامد؛

🔹در صورتی که خودش را استالریان (اختری) و سولاریان (خورشیدی) هویت‌یابی کند – که به آن سولستلریان نیز گفته می‌شود، می‌تواند خودش را ناوریان Novarian (نواختری) بنامد؛

🔸یا این‌که، در صورتی که خودش را سولاریان (خورشیدی)، لونریان (قمری)، و استلریان (اختری) هویت‌یابی کند – که به آن سولستلونریان نیز گفته می‌شود، می‌تواند خودش را گلکسیان Galaxian (کهکشانی) بنامد.

علاوه بر موارد فوق، می‌توان پیشوند «دمی -» به معنای «نیمه» را نیز به هر کدام از هویت‌های کهکشانی افزود. افزودن پسوند دمی به منزله هویت‌یابی نسبی با یکی از واژه‌های کهکشانی است (مثال: دمی‌سولاریان، دمی‌لونریان، دمی‌سینگلریان و …). نیمه-همسویی‌ها اسامی مشخصی به شرح زیر نیز دارند:

▪️دمی‌سولاریان: دانیان Dawnian (طلوعی)
▪️دمی‌لونریان: داسکیان Duskian (غروبی)
▪️دمی‌استالریان: سلستیان Celestian (آسمانی)

همسویی‌های مرکب نیز نسخه «دمی» دارند:

▪️دمی-سولونریان: توایلایتیان Twilightian (گرگ‌ومیشی)
▪️دمی-استالونریان: ایکوناکسیان Equinoxian (نیم‌روزی)
▪️دمی-سولستلاریان: سولچن Solstian (الهه‌خورشیدی)
▪️دمی-سولستلونریان: کانستلیان Constellian (صورت فلکی)

آروریان Aurorian (شفق قطبی) نیز هویتی سیال بوده که بین همسویی‌های مختلف جاری است.

🔰پرچم‌های افتخار

همه پرچم‌های افتخاری که در ادامه درج شده، مربوط به هویت‌های کهکشانی هستند. معانی همه این پرچم‌ها از الگوی زیر پیروی می‌کند:

دو نوار بالایی نشان‌دهنده سطوح مختلف تجربیات هر فرد نسبت به هر همسویی است. رنگ زرد به منزله طبیعت غیرباینری افرادی است که این نوع همسویی را تجربه می‌کنند. رنگ مشکی نماینده افرادی است که جنسیتی ندارند. رنگ خاکستری نشان‌دهنده درجات مختلف تجربیاتی است که افراد مختلف از جنسیت دارند.

رنگ‌های هر پرچم از رنگ‌های طبیعی مربوط به اجرام آسمانی یا پدیده‌های طبیعی مربوط به همان هویت الهام گرفته شده‌اند.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org

مرجع

Copyright © 2020 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن All Rights Reserved.