Source

تعریف همسویی جنسیتی Gender Alignment

مترجم: سعید.ش

🔻همسویی جنسیتی دو معنا دارد:

🔰الف. همسویی جنسیتی عبارتی است که بعضی از افراد غیرباینری برای توصیف جنسیت‌شان از آن استفاده می‌کنند. مثلاً فردی بی‌جنسیت ممکن است خودش را زن-سو هویت‌یابی کند، چون تجربیات مشترکی با زنان دارد. یا مثلا فردی دمی‌بوی (نیمه‌پسر) ممکن است خودش را مرد-سو هویت‌یابی کند، چون بخشی از هویتش پسر است. یا مثلاً فردی ماوریک (با جنسیت تکرومآب) ممکن است خودش را ناهمسو هویت‌یابی کند، چون ارتباطی با مردانگی یا‌ زنانگی در خودش حس نمی‌کند.

🔻معنای واژه «همسویی» برای هر فردی متفاوت است. مود لون این عبارت را در وبلاگش اینگونه توضیح داده ست:

▪️بعضی از افراد از عبارت «زن/مرد-سو» استفاده می‌کنند تا نشان بدهند که به طبقه اجتماعی زنان/مردان تعلق دارند.

▫️بعضی از افراد از عبارت «زن/مرد-سو» استفاده می‌کنند تا نشان بدهند که به عنوان یک زن/مرد در جامعه حضور پیدا می‌کنند.

▪️بعضی از افراد از عبارت «زن/مرد-سو» استفاده می‌کنند تا نشان بدهند که در چشم دیگران به عنوان یک زن/مرد به نظر می‌آیند.

▫️بعضی از افراد از عبارت «زن/مرد-سو» استفاده می‌کنند تا نشان بدهند که جنسیتشان به نوعی به زنانگی/مردانگی مرتبط است.

▪️بعضی از افراد از عبارت «زن/مرد-سو» استفاده می‌کنند تا نشان بدهند که در حال حاضر پنهان هستند (یعنی برای دیگران آشکارسازی نکرده‌اند) و از همین رو به زن/مرد بودن تظاهر می‌کنند.

▫️بعضی از افراد از عبارت «زن/مرد-سو» استفاده می‌کنند تا نشان بدهند که سکشوالیتی کوئیر خود را مثل یک زن/مرد احساس می‌کنند.

▪️بعضی از افراد از عبارت «زن/مرد-سو» استفاده می‌کنند تا نشان بدهند که مردسالاری را مثل یک زن/مرد تجربه می‌کنند.

همسویی یا جهت جنسیتی افراد به چیزی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده یا نحوه ابراز جنسیتی آنها (مثلا ضمائری که برای اشاره به خودشان به کار می‌برند) ارتباطی ندارد.

🔰ب. عبارت «همسویی جنسیتی» معنای دیگری نیز دارد که برای توصیف سیسجندر بودن، ترنس بودن، یا غیرباینری بودن افراد به کار می‌رود (از این جهت که آیا جنسیتی که در بدو تولد به افراد نسبت داده شده با هویت جنسیتی‌شان همسو است یا خیر؟).

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org

مرجع

Copyright © 2020 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن All Rights Reserved.