Egogender_alt_1
یکی از پرچم‌های طراحی شده برای ایگوجندر

تعریف ایگوجندر Egogender

مترجم: سعید.ش

ایگوجندر یا کاراجندر جنسیتی است که کاملاً شخصی و فردی بوده بطوریکه آن را فقط می‌توان به صورت «من»جندر معنا کرد. از این رو هیچ دو فرد ایگوجندری جنسیت یکسانی ندارند، هر چند که عنوان مشابهی را برای بیان جنسیت خویش به کار ببرند. بعضی از افراد نیز به جای لفظ ایگوجندر، از لفظ (نام)جندر استفاده نموده و نام خود را به عنوان پیشوندی برای واژه «جندر» به معنای جنسیت به کار می‌برند. ایگوجندر نوعی زنوجندر در نظر گرفته می‌شود، چون اصولاً ارتباطی با مفاهیم مونث یا مذکر ندارد.

ایگوجندر را می‌توان به‌صورت دقیق‌تر نیز تعریف نمود. یعنی می‌توان به جای لفظ عام ایگوجندر، از واژه‌های مشخص‌تری مثل ایگوگای (پسر ایگو)، ایگوگرل (دختر ایگو)، یا ایگونان‌باینری (غیرباینری ایگو) استفاده نمود. اگر ایگوجندر با جندرفلاکس ترکیب شود نیز، می‌توان از لفظ ایگوفلاکس یا کارافلاکس برای توصیف هویت جنسیتی خویش استفاده نمود.

نام این جنسیت از واژه لاتین «ایگو» به معنای «من» گرفته شده است.

ایگوجندر را نباید با ایگویس‌جندر به اشتباه گرفت.

🔳پرچم ایگوجندر

برای هویت ایگوجندر تا به حال هیچ پرچمی که مورد پذیرش عموم مردم دنیا قرار گرفته باشد طراحی نشده است، با این حال چندین پرچم برای این هویت طراحی و پیشنهاد شده است. در ادامه می‌تواند چند عدد از این پرچم‌ها را ملاحظه بفرمایید.

🔳افراد برجسته با هویت ایگوجندر

بسیاری از افراد برجسته هویت جنسیتی خود را خارج از چهارچوب باینری (زن و مرد) می‌دانند. در ادامه تنها بعضی از این افراد برجسته که مشخصاً خود را به عنوان ایگوجندر، کاراجندر، (نام)جندر، یا الفاظ مشابهی هویت‌یابی کرده‌اند، معرفی شده‌اند.

🔹آیلین مایلز، نویسنده و شاعر گفته است که: «جنسیت من آیلین است.»

🔹ولنتینا، هنرمند و بازیگر درگ گفته ست که: «احساس می‌کنم که خودم اجنسیتم هستم.»

🔳شخصیت‌های داستانی با هویت ایگوجندر

بسیاری از شخصیت‌های داستانی هویت جنسیتی خود را خارج از چهارچوب باینری (زن و مرد) می‌دانند. در ادامه تنها بعضی از این شخصیت‌های داستانی معرفی شده‌اند که مشخصاً به عنوان ایگوجندر، کاراجندر، یا الفاظ مشابهی معرفی گردیده‌اند.

🔸ادی نوعی شخصیت داستانی در بازی دوست‌یابی سیمز است که البته هنوز انتشار نیافته است. در مشخصات این شخصیت آمده که وی هویت ایگوجندر داشته و ترجیح می‌دهد که با ضمائر اشاره با جمع خطاب شود یا این‌که برای اشاره به وی از هیچ ضمیری استفاده نشود.

مترجم: سعید.ش
🌐هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Egogender