the-undefeated_respectability_final2_jasu-hu
Illustration by Jasu Hu

تعریف سیاست‌های محترم‌شماری Respectability Politics

مترجم: سعید.ش

سیاست‌های محترم‌شماری عملی است که توسط اعضای گروه‌های سرکوب‌شده در جامعه علیه دیگر افرادی که عضو همان گروه بوده اما از هنجارهای سیستم سرکوب‌گر پیروی نمی‌کنند صورت می‌گیرد. افرادی که به این نوع سرکوب افقی دامن می‌زنند، غالباً سایر اعضای گروه را به چشم افرادی می‌بینند که یا «بیش از حد کلیشه‌ای» بوده یا این‌که سخنانشان بیش از حد صریح است.

یکی از مثال‌هایی که می‌توانیم برای سیاست‌های محترم‌شماری مطرح کنیم، اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی هستند که به هنجارهای تک‌جنس‌گرایانه و سیس‌سکسیست (همسوجنسیت‌زده) دامن می‌زنند؛ یا امریکایی‌های افریقایی‌تباری که سایر افراد هم‌نژاد خود را بدنام می‌کنند؛ یا زنانی که شرم از فاحشگی را درونی‌سازی کرده و تجاوز به زنان را به بهانه‌هایی توجیه می‌کنند؛ یا فمینیست‌هایی که به فاحشه‌هراسی دامن می‌زنند. مثال‌ها در این زمینه بسیار است.

منشأ اصلی این نوع مشاجرات نوعی نخبه‌گرایی، اصرار برای میانه‌روی، و ظلم و ستم درونی‌سازی شده است. سیاست‌های محترم‌شماری بر این عقیده استوار است که اگر گروه‌های سرکوب‌شده می‌خواهند به برابری برسند، باید نحوه فعالیت و رفتارشان مطابق با هنجارها یا اصطلاحاً «عرف» جامعه (یا همان اکثریتی که از امتیازهای اجتماعی برخوردار هستند) باشد. سیاست‌های محترم‌شماری در اصل دارد پذیرش اقلیت‌ها را به دست سیستم‌های سرکوبگر می‌سپارد و به سرکوب هر چه بیشتر اقلیت‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده دامن می‌زند.

افرادی که در هر جامعه به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ای نقش دروازه‌بان را به عهده می‌گیرند، اصل کلامشان این است که تنها راه برای پذیرفته شدن اقلیت‌ها توسط سیستم سرکوبگر این است که تمامی اعضای این گروه‌ها باید طبق عرف و هنجار همان سیستم سرکوبگر رفتار کنند. اما متاسفانه حقیقت دقیقاً عکس این است. چون خود این رفتار کنترل و قضاوت باعث می‌شود تا گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده‌تری در دل اقلیت‌ها شکل بگیرد بطوریکه این گروه‌ها از ظلم و ستم چندلایه‌ای که هم از درون خود جامعه و هم از بیرون به آنها تحمیل می‌شود رنج برده و صدایشان به قیمت پذیرش محدود هویت افراد کنترل‌گر، خاموش گردد.

🔳چند مثال

سیاست‌های محترم‌شماری یکی از پایه‌های اساسی ایدئولوژی تروسکام است. تروسکام‌ها سایر افراد ترنس (خصوصاً افراد غیرباینری را) به چشم آدم‌های متوهم، نوجوان‌هایی که به دنبال جلب‌توجه هستند، و/یا بیمارهای روانی می‌نگرند که با رفتار یا حضورشان در جامعه ترنس، دارند به مشروعیت و اعتبار افراد ترنس باینری (زنان/مردان ترنس) لطمه می‌زنند.

تروسکام‌ها اینگونه رفتار می‌کنند چون از دیدگاه خودشان، جنسیتی که دارند در جامعه پزشکی مشروعیت یافته است. به همین دلیل آگاهانه یا ناآگاهانه در تلاش هستند تا به هر قیمتی که شده از مشروعیت خود محافظت کنند، و از همین رو دست به کنترل و قضاوت سایر اعضای جامعه ترنس می‌زنند.

بخش عظیمی از فم‌فوبیایی که در جوامع ال‌جی‌بی‌تی به چشم می‌خورد نیز، ریشه در سیاست‌های محترم‌شماری دارد. مثل این باور اشتباه که گوید «مردان گی سیسجندری که فم هستند رفتار بیش از حد اغراق‌آمیزی دارند.» معنایش این است که افراد دگرجنسگرا فقط به شرطی مردان ال‌جی‌بی‌تی را جدی می‌گیرند که این افراد خود را به عنوان بوچ به نمایش گذاشته و فعالیت‌ها و رفتارهای «مردانه‌ای» از خودشان بروز دهند.

🔳پیامدهای سیاست‌های محترم‌شماری

کنترل کردن اعضای یک گروه به بهانه «محترم‌شماری» باعث شده تا: یک. تاریخ را بازنویسی کرده و تلاش کنیم آنهایی را که اصطلاحاً با هنجارها و استانداردها تطابق ندارند حذف کنیم (مثل سیس‌واشینگ، وایت‌واشینگ، پینک‌واشینگ و …)؛ دو. تلاش کنیم تا اعضای هر گروه را علارغم میل‌شان با فرهنگ غالب تطبیق دهیم؛ و سه. اقلیت‌هایی با مرزبندی‌های باریک‌تر ایجاد کنیم که بسیار بیشتر مورد ظلم و سرکوب قرار می‌گیرند، چون هم از طرف جریان غالب بر جامعه سرکوب می‌شوند و هم از طرف افراد دیگری که هویت‌هایی مشابه با آنها دارند مورد ستم قرار می‌گیرند (مثل افراد غیرباینری و زنان ترنسی که در جوامع ترنسجندر و فمینیست مورد هدف تروسکام‌ها و فمینیست‌های رادیکال ترنس‌ناشمول قرار می‌گیرند).

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org
مرجع:
http://sjwiki.org/wiki/Respectability_politics

Copyright © 2020 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن All Rights Reserved.