nogenderessentialismpls

تعریف ذات‌باوری جنسیتی Gender Essentialism

مترجم: سعید.ش

ذات‌باوری جنسیتی نوعی ایدئولوژی سمی است که می‌گوید جنسیت نوعی هویت ذاتی یا خصوصیتی تغییرناپذیر متعلق به فرد یا گروهی از افراد است. به بیان دیگر، تئوری ذات‌باوری جنسیتی، جنسیت را به عنوان برساخته‌ای اجتماعی یا درک و برداشت فردی نمی‌شناسد، بلکه جنسیت را خصوصیتی قابل اندازه‌گیری و خارجی می‌داند که با ویژگی‌های مشخصی تعریف می‌شود.

ذات‌باوری در حوزه جنسیت از زمانی که جنسیتی را در بدو تولد به افراد نسبت می‌دهند، خود را نشان می‌دهد (مثل تعیین جنسیت نوزاد براساس ظاهر ناحیه تناسلی). این کار به‌خودی‌خود نوعی اعمال کردن ذات‌باوری جنسیتی است، چون آمده‌ایم شکل ناحیه تناسلی را به عنوان ویژگی‌های تعیین‌کننده دو جنسیت باینری درنظر گرفته‌ایم.

ذات‌باوری جنسیتی از طریق استانداردهای برساخته اجتماع در زمینه باینری‌انگاری جنسیت، ابراز جنسیتی، و سکشوالیتی به افراد مختلف اطلاق گردیده و یکی از اجزاء کلیدی ترنس‌میسوجینی (زنِ‌ترنس‌ستیزی) است. روی برتابیدن از چنین استانداردهایی اغلب منجر به خشونت گردیده، که یکی از اجزاء کلیدی ظلم و سرکوب به شمار می‌رود.

🔰مثال‌هایی از ذات‌باوری جنسیتی

🔹ذات‌باوری جنسیتی یعنی این‌که از نوزادی که جنس مذکر به او نسبت داده شده انتظار داشته باشیم تا پوشش و رفتار خود را با استانداردهای اجتماعی مردانگی هماهنگ ساخته، و در بزرگسالی نیز از لحاظ جنسی و عاطفی فقط نسبت به زنان کشش داشته باشد.

🔹ذات‌باوری جنسیتی یعنی این‌که از نوزادی که جنس مونث به او نسبت داده شده انتظار داشته باشیم تا پوشش و رفتار خود را با استانداردهای اجتماعی زنانگی هماهنگ ساخته، و در بزرگسالی نیز از لحاظ جنسی و عاطفی فقط نسبت به مردان کشش داشته باشد.

همانطور که در این مثال‌ها ملاحظه کردید، ذات‌باوری جنسیتی هیچگونه فضایی را برای نوزادان اینترسکس، افراد ترنسجندر، و سایر سکشوالیتی‌هایی که در دسته هتروسکشوالیتی (دگرجنسگرایی) قرار نمی‌گیرند، ایجاد نمی‌کند. در نتیجه، ذات‌باوری جنسیتی پایه اصلی و زمینه‌ساز فلسفه‌های سرکوبگرانه‌ای می‌شود که علیه این دسته از افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org
مرجع:
http://sjwiki.org/wiki/Gender_essentialism

Copyright © 2020 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن All Rights Reserved.