1
Source

+130 مثال از امتیازات اجتماعی افراد سیسجندر جهت آگاهی از تبعیض همه‌جانبه علیه افراد ترنس

مترجم: سعید.ش

دوستم به من اعتراض کرد و گفت: «من که چیزی نمی‌بینم، چه امتیازی به خاطر ‹سیسجندر› بودنم دارم؟ من که فقط دارم عادی و نرمال زندگی می‌کنم. از کی تا حالا نرمال بودن شده امتیاز؟»

چیزی که دوستم در آن لحظه متوجه آن نبود، این بود که خودش را «عادی و نرمال» می‌دید – و در عین حال مرا که فردی ترنسجندر هستم، به چشم «سایرین» – و دقیقاً از همین جاست که امتیازات ناعادلانه اجتماعی شروع می‌شود.

نابرابری‌های اجتماعی از آنجایی شروع می‌شود که با گروهی از مردم به عنوان «نُرم و هنجار» برخورد کرده، بطوریکه همه تجربیات و دیدگاه‌های آنها را خنثی یا حتی مطلوب تلقی می‌کنیم، در حالی که با گروه دیگری از مردم به عنوان «بیگانه» برخورد می‌کنیم.

و این نوع قشربندی خواه ناخواه سبب شکل‌گیری امتیازاتی بادآورده برای بعضی از افراد (قشر غالب)، و متعاقباً تبعیض‌ها و محرومیت‌هایی برای «سایرین» (قشر به حاشیه رانده شده) می‌شود.

ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که افراد ترنسجندر را (یعنی افرادی که جنسیتی که خود را با آن هویت‌یابی می‌کنند با جنسیتی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده یکی نیست) به چشم «سایرین» می‌نگرد، و در نتیجه موانع ناعادلانه‌ای را بر سر راه ما قرار می‌دهد.

اما از آنجایی که افراد سیسجندر (یعنی افرادی که خود را با همان جنسیتی هویت‌یابی می‌کنند که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده است) با با چنین موانعی روبه‌رو نگردیده یا بسیار کمتر رو‌به‌رو می شوند، ممکن است متوجه نشوند که در زندگی روزمره خود از امتیازاتی برخوردار هستند.

امتیازات ظریف (و گاهاً بسیار آشکاری) که افراد سیسجندر در جامعه از آنها برخوردار بوده، اما به «نفع» افراد ترنسجندر نیستند را اصطلاحاً «امتیازات سیسجندر» (به انگلیسی: Cis Privilege) می‌نامیم.

🔳»ولی این که تقصیر من نیست!»

این گفته بدین معنا نیست که افراد سیسجندر به خاطر برخورداری از امتیازاتی آدم‌های بدی هستند، یا این‌که باید به خاطر امتیازات خود احساس شرمندگی کنند.

بلکه صرفاً بدین معناست که با نگاهی موشکافانه‌تر به این امتیازات، بهتر بتوانیم طرز کار این سیستم را بشناسیم و افرادی که به خاطر این سیستم به حاشیه رانده شده‌اند را درک کنیم.

به همین دلیل بسیار حائز اهمیت است که علاوه بر این‌که افرادی که تحت‌تاثیر این قشربندی به حاشیه رانده شده‌اند را می‌بینیم، افرادی که تحت‌تاثیر همین قشربندی از امتیازاتی برخوردار شده‌اند را نیز ببینیم.

این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخودار است، چرا که این قبیل قشربندی‌ها سبب شکل‌گیری «ظلم و تبعیض» در جامعه می‌شود. معنایش این است که مشکل اصلی فقط افرادی نیستند که گروه‌های مختلف را دوست ندارند (که ما به آن تعصب و تبعیض می‌گوییم)، بلکه علاوه بر این افراد، سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز هستند که فعالانه در سطح سیستمیک به این گروه‌ها آسیب می‌رسانند.

وقتی می‌گویید که برخورداری از این امتیازات واقعاً تقصیر شما نیست، نمی‌شود گفت کاملاً دارید اشتباه می‌کنید – چون ظلم و تبعیض سیستمیک بسیار ریشه‌دارتر و گسترده‌تر از افرادی است که صرفاً جزئی از آن سیستم هستند.

با این حال اگر به طرز کار قدرت و امتیاز در دنیای واقعی نگاهی بیاندازیم، بهتر می‌توانیم بی‌عدالتی‌های برخاسته از ظلم و تبعیض را درک کنیم.

در عمل نیز، می‌توانیم ببینیم که آیا رفتارها یا برخوردهای فردی ما در حال دامن زدن به سیستم‌های ظلم و تبعیض است یا در حال به چالش کشیدن آنها.

درمورد دوستم نیز، وقتی که وی شروع کرد و به این امتیارات بادآورده به دیده عمیق‌تر و موشکافانه‌تری نگریست، توانستیم به زمینه مشترکی دست یابیم.

وقتی که او کشمکش‌های من به عنوان فردی ترنسجندر را تصدیق نمود و متوجه شد که خودش چنین کشمکش‌هایی را در این سطح تجربه نمی‌کند، حالت تدافعی که به خود گرفته بود را از دست داد و جای آن را با مهربانی و همدلی پُر کرد، و این نگرش باعث شد تا وی بتواند با پرداختن به این امتیازات، حامی بهتری برای افراد ترنس بوده و تغییرات مثبتی را ایجاد نماید.

هر چند برخورداری از امتیازات انتخاب او نبوده است، اما وقتی متوجه امتیازات خود شد، دریافت که حال می‌تواند انتخاب کند که با امتیازاتی که دارد چه کار کند. همه ما نیز وقتی متوجه امتیازها و محرومیت‌های خود می‌شویم، می‌توانیم انتخاب کنیم که با آنها چه کار کنیم.

🔳البته امتیارات حالت تک‌بعدی ندارند …

به این سادگی نیست که بگوییم همه افراد سیسجندر به یک اندازه از امتیازاتی برخوردار هستند، یا همه افراد ترنسجندر به یک اندازه سرکوب شده‌اند.

چرا که هویت‌های ما – و در حالت کلی‌تر، امتیازات ما – حالت تک‌بعدی ندارند!

به عنوان مثال، درست است که من فردی ترنسجندر هستم و در نتیجه محرومیت‌هایی را متحمل می‌شوم، اما در عین حال فردی سفیدپوست نیز هستم. بنابرای اگر چه من به عنوان فردی ترنسجندر با کشمکش‌هایی مواجه هستم، اما به خاطر سفیدپوست بودم از امتیازات ناعادلانه نژادی برخوردارم.

همچنین حقیقت را بخواهید، افراد ترنسجندر رنگین‌پوست علاوه بر ترنس‌ستیزی با نژادپرستی نیز دست به گریبان هستند، و بنابراین تجربه‌ای که از ظلم و تبعیض به خود دیده‌اند کاملاً متفاوت است.

به طور مشابه، اگر شما فردی سیسجندر هستید، قاعدتاً از مزایای بسیاری به خاطر سیسجندر بودنتان برخوردارید. اما در عین حال مثلاً ممکن است فقیر یا توان‌خواه نیز باشید، و در نتیجه تجربه‌ای که از امتیازات به خود دیده‌اید می‌تواند با تجربیات فرد سیسجندر دیگری متفاوت باشد.

همچنین به عنوان مثال، ممکن است مردی ترنسجندر که از امتیازات مردانگی در جامعه برخوردار است، نسبت به زنی سیسجندر که با زن‌ستیزی و جنسیت‌زدگی روبه‌رو است، از امتیازات بیشتری در زندگی روزمره خود برخوردار باشد. وی ممکن است به خاطر ترنس بودنش با محرومیت‌هایی مواجه شود، اما این محرومیت‌ها امتیازاتی که وی به واسطه مرد بودنش بدست آورده را خنثی نمی‌کنند.

ناگفته نماند که بعضی از افراد ترنسجندر ملال جنسیتی را تجربه نمی‌کنند یا تمایلی به انجام جراحی ندارند، که در نتیجه تجربه‌ای که آنها از محرومیت‌های اجتماعی به خود می‌بینند با تجربه فردی که ملال جنسیتی یا تمایل به انجام جراحی دارد متفاوت خواهد بود.

این مفهوم را اصطلاحاً «اینترسکشنالیتی» (تقاطع، ظلم و تبعیض چندلایه) می‌نامیم، به این معنا که تجربیاتی که از قدرت و امتیاز به خود می‌بینیم تحت‌تاثیر جنبه‌های مختلف هویت‌های ما و شیوه تقاطع هر یک از آنها با یکدیگر قرار دارد.

به طور خلاصه: بسیاری از جنبه‌های خود واقعی ما، روی تجربه زیسته‌ای که از ظلم و تبعیض اجتماعی به خود می‌بینیم تاثیر می‌گذارند.

بنابراین با وجود این‌که لیستی که در این مقاله آمده مربوط به «امتیازات سیسجندر» است، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که همه افراد ترنسجندر ظلم و تبعیض اجتماعی را به یک شیوه تجربه نمی‌کنند، و همه افراد سیسجندر نیز امتیازات اجتماعی را به یک شیوه تجربه نمی‌کنند.

🔳ولی من هنوز هم ناراحتم – آیا نشانه بدی است؟

بشخصه موقعی که شروع کردم و به امتیازاتی که خودم از آنها برخوردار بودم اندیشیدم، احساس گناه، غم، ناراحتی، و حتی ترس کردم.

احساس می‌کردم که هرگز نمی‌توانم به اندازه کافی بدانم و هرگز نمی‌توانم اقداماتی کافی انجام دهم تا روی این وضعیت تاثیری بگذارم. به آسانی احساس شکست‌خوردگی و ترس می‌کردم.

اگر شما هم چنین احساساتی دارید، می‌خواهم بدانید که همه این احساساتتان معتبر هستند: بی‌عدالتی آن هم در چنین مقیاس عظیمی واقعاً چیزی نیست که بتوانید به سادگی آن را هضم کنید، و وقتی درمورد این مسائل صحبت می‌کنیم طبیعی است که احساس کنیم ذاتاً آدم‌های بد یا اشتباهی هستیم.

لازم است بدانید هدف از آگاهی درباره امتیازهایمان، سرزنش خود یا نفرت از خود نیست.

به جای این کارها، به امتیازهایتان به چشم فرصتی برای حس کردن مهربانی و درک در وجود خویش بنگرید. این را به چشم فرصتی ببینید که به شما ارزانی شده تا تغییراتی را هرچند کوچک در سطح جامعه ایجاد کنید.

به این موضوع به چشم مقصدی یگانه برای حمایت بی‌عیب و نقص نگاه نکنید، بلکه آن را تمرینی همیشگی در نظر بگیرید – سفری برای یاد گرفتن و از یاد بردن. درک امتیازات سیستمیک به‌سان مهارتی نیست که بخواهید در آن استاد شوید، بلکه‌ به‌سان عضله‌ای است که باید آن را تمرین دهید.

برای این‌که بتوانید به عنوان فردی صاحب‌امتیاز، در این زمینه گفتگویی انجام دهید و خود را مسئول تاثیر رفتارها و عملکردتان بدانید، تنها کافی است قلبی مهربان و انگیزه‌ای عالی داشته باشید.

بنابراین هر مرتبه فقط یک قدم رو به جلو بردارید، و گام به گام پیش بروید.

اگر در حال مطالعه این مقاله هستید، معنایش این است که قدم اول را برداشته‌اید. حال که می‌دانید منظور از امتیازات اجتماعی چیست، بیاییم به شیوه ایفای نقش این امتیازها در دنیای واقعی نیز نگاهی بیاندازیم.

✳️امتیازات سیسجندر در زمینه آموزش و تحصیلات

1. به ندرت ممکن است به خاطر استفاده از دستشویی یا رختکن همسو با جنسیت‌تان با آزار و اذیت یا خشونت مواجه شوید.

2. به ندرت ممکن است از شما بخواهند برای رفتن به مدرسه یونیفرمی به تن کنید که همسو با جنسیت‌تان نیست.

3. به ندرت ممکن است به خاطر هویت جنسیتی یا ابراز جنسیتی‌تان، از طرف همسن‌وسالان و کادر مدرسه یا دانشگاه مدام مورد زورگویی و آزار و اذیت قرار گیرید.

4. به ندرت ممکن است وقتی از دیگران می‌خواهید شما را با نام انتخابی‌تان خطاب کنند، با مقاومت و مخالفت آنها مواجه شوید.

5. به ندرت ممکن است وقتی درخواست می‌کنید که نام انتخابی‌تان در برنامه‌ها، مدارک تحصیلی، تابلو اعلانات مدرسه یا دانشکده، و سایر جاهایی که ممکن است نام‌تان درج گردد نوشته شود، با مقاومت و مخالفت دیگران مواجه شوید.

6. به ندرت ممکن است وقتی که می‌خواهید در مناسبت‌های مختص جنسیتی خاص، باشگاه‌ها، مدارس، یا حتی فضاهایی اختصاصی که ویژه جنسیت شما طراحی شده شرکت کنید، با مخالفت دیگران مواجه شوید.

7. لازم نیست نگران این موضوع باشید که آیا مرکز بهداشت دانشکده‌تان خدمات بهداشتی براساس هویت یا ابراز جنسیتی‌تان ارائه می‌کند یا خیر.

8. احتمالش زیاد است که برنامه‌های آموزشی مدرسه‌تان با محوریت تجارب و دیدگاه‌های افرادی برگزار گردد که تجربه جنسیتی همانند شما دارند.

9. هیچ‌یک از معلمان، هم‌کلاسی‌ها، مشاوران، یا مدیران صحت و اعتبار جنسیت شما را زیر سوال نخواهند برد.

10. به ندرت ممکن است به دلیل آزار و اذیت‌هایی که مدام به خاطر هویت یا ابراز جنسیتی خود از سوی دیگران متحمل می‌شوید، مجبور به ترک تحصیل شوید.

11. مادامی که در مدرسه تحصیل می‌کنید، هیچ‌کسی درمورد شکل ناحیه تناسلی‌تان از شما سوالی نمی‌پرسد یا شما را مورد بازجویی قرار نمی‌دهد.

12. عملکرد تحصیلی‌تان در دانشگاه به خاطر غم و اندوهی که در اثر ملال جنسیتی، آزار و اذیت‌ها، و عدم دریافت حمایت اجتماعی کافی متحمل می‌شوید افت نمی‌کند.

13. مادامی که در مدرسه هستید، به ندرت ممکن است دیگران جنسیت اشتباهی را به شما نسبت دهند.

14. به ندرت ممکن است به خاطر ترس از آزار و اذیت، تعلیق یا حتی اخراج از مدرسه یا دانشگاه مجبور شوید هویت یا ابراز جنسیتی خود را پنهان نگه دارید.

15. به ندرت ممکن است به خاطر راحتی اطرافیانتان، تحت فشار قرار گیرید تا ابراز جنسیتی خود را تغییر دهید.

✳️امتیازات سیسجندر در زمینه اقتصاد و محل کار

16. به ندرت ممکن است در محل کار خود مدام به خاطر هویت یا ابراز جنسیتی خود مورد تبعیض قرار گیرید.

17. به ندرت ممکن است از شما بخواهند یونیفرمی بپوشید که با هویت یا ابراز جنسیتی‌تان همراستا نیست.

18. به ندرت ممکن است در محل کارتان مورد هجوم سوالات متجاوزانه درمورد بدن یا جنسیت‌تان قرار گیرید.

19. به ندرت ممکن است به خاطر هویت یا ابراز جنسیتی‌تان از محل کار خود اخراج شوید.

20. به ندرت ممکن است در محل کارتان جنسیت اشتباهی به شما نسبت داده شود.

21. به ندرت ممکن است به خاطر ترس از تبعیض یا آزار و اذیت مجبور شوید هویت جنسیتی خود را پنهان کنید.

22. به ندرت ممکن است به خاطر هویت جنسیتی یا ابراز جنسیتی خود، ترفیع شغلی که شایسته آن هستید را دریافت نکنید.

23. موقعی که می‌خواهید فرم‌های ادراری مربوط به شغل‌تان را تکمیل کنید، از این نمی‌ترسید که مبادا تفاوت بین هویت جنسیتی و برچسب قانونی جنسیت‌تان که در کارت شناسایی شما درج شده سبب «آشکار شدن» ناخواسته شما شود.

24. به ندرت ممکن است در محل کارتان مدام توصیه‌هایی ناخواسته درمورد هویت یا ابراز جنسیتی‌تان بشنوید.

25. به ندرت ممکن است به خاطر «خلاف طبیعت بودن» جنسیت‌تان، صلاحیت شغلی‌تان زیر سوال برود.

26. به ندرت ممکن است به خاطر جلوگیری از مورد تبعیض قرار گرفتن در مصاحبه شغلی خود مجبور شوید ابراز جنسیتی خود را تغییر داده یا این‌که کلاً وانمود کنید جنسیت دیگری دارید.

27. به ندرت ممکن است نگران این باشید که ناهمخوانی بین نام قانونی و ابراز جنسیتی‌تان همکارانتان را سردرگم کند.

28. طرز برخورد همکاران در محل کارتان به این‌ بستگی ندارد که چقدر در نقش جنسیتی‌تان جا افتاده‌اید.

29. افرادی که هویت یا ابراز جنسیتی شما را دارند بیشتر احتمال دارد که جایگاه‌های بالاتر شغلی با حقوق و مزایای بیشتری را از آن خود کنند.

30. می‌توانید نسبتاً مطمئن باشید که مدیر، همکاران، و مراجعه‌کنندگانتان مقدمات آداب‌ومعاشرت با افرادی که جنسیت شما را دارند می‌دانند و نیازی ندارید آموزش ویژه‌ای در این زمینه ارائه نمایید.

31. به ندرت ممکن است به خاطر هویت یا ابراز جنسیتی‌تان دچار بی‌خانمانی یا فقر شوید.

32. به ندرت ممکن است با کمبود بودجه برای پرداخت هزینه‌های ضروری هورمون درمانی یا جراحی مواجه شوید.

33. می‌توانید با استفاده از کارت شناسایی خود به راحتی تقاضای استخدام شغلی یا خرید کنید، بدون این‌که کسی شما را به استفاده از کارت شناسایی جعلی متهم کند.

34. به ندرت ممکن است با کمبود بودجه برای پرداخت هزینه‌های ضروری تغییر نام و عنوان جنسیت در مدارک شناسایی قانونی خود مواجه شوید.

35. به ندرت ممکن است برای اجاره کردن خانه با تبعیض مواجه شوید، یا این که به خاطر تفاوت ابراز جنسیتی با مدارک شناسایی قانونی‌تان دست رد به سینه شما بزنند.

36. احتمالش بیشتر است که بتوانید به اندازه کافی پول پس‌انداز کنید، چون مجبور نیستید همه پس‌انداز خود را صرف عمل جراحی سنگین کنید.

✳️امتیازات سیسجندر در رسانه‌ها

37. به احتمال زیاد بیشتر شخصیت‌هایی با هویت و تجربه جنسیتی خودتان را در فیلم‌ها، کتاب‌ها، تلویزیون و … می‌بینید.

38. این شخصیت‌ها نیز احتمالا توسط افرادی طراحی شده‌اند که هویت و تجربه جنسیتی شما را داشته‌اند.

39. اگر قرار باشد که این شخصیت‌ها در فیلم و تلویزیون به نمایش درآیند نیز، به احتمال زیاد نقش آنها را فردی ایفا می‌کند که هویت و تجربه جنسیتی شما را دارد.

40. به ندرت ممکن است شخصیت‌هایی که جنسیت شما را داشته باشند در صحنه‌هایی از فیلم قرار گیرند که مورد ترحم و دلسوزی یا مورد سوء‌استفاده قرار گیرند، یا این‌که به قتل برسند (افراد ترنسجندر در 40% از مواقع نقش قربانی را ایفا کرده‌اند).

41. اگر فردی با جنسیت شما در تلویزیون مصاحبه کند، به ندرت ممکن است هدف سوالات متجاوزانه درمورد ناحیه تناسلی‌اش، جراحی‌هایی که انجام داده یا نداده، یا آسیب‌های گذشته‌اش قرار گیرد.

42. افرادی که جنسیت شما را دارند در بیشتر مواقع نقش اصلی داستان، نقش قهرمان، یا معشوقه اصلی را ایفا می‌کنند، نه این که نقش شخصیت‌های فرعی یا بی‌ربط به آنها داده شود.

43. در بیشتر مواقع به شخصیت‌هایی که جنسیت شما را دارند نقش‌های تخیلی داده می‌شود که نمایانگر یک انسان کامل هستند، نه اشیاء انحرافی یا جنسی.

44. تقرببا هر کسی یک بازیگر معروف که هویت یا تجربه جنسیتی شما را داشته باشد می‌شناسد.

45. تقریباً هر کسی یک نویسنده معروف که هویت یا تجربه جنسیتی شما را داشته باشد می‌شناسد.

46. افرادی که هویت یا تجربه جنسیتی شما را دارند در بیشتر مواقع در تمامی سطوح صنایع خاص حضور پیدا می‌کنند.

47. در بیشتر مواقع داستان‌هایی نقل می‌شود که بیانگر تجربیات جنسیتی شما هستند.

48. این داستان‌ها از جمله داستان‌هایی نیستند که فقط مورد علاقه قشر خاصی قرار گیرند، بلکه داستان‌های معروف و همه‎پسندی هستند.

49. به ندرت پیش می‌آید از حضور ورزشکارانی که جنسیت شما را دارند در رقابت‌ها به خاطر هویت جنسیتی‌شان جلوگیری به عمل آید.

50. در صنعت تبلیغات و برندسازی، افرادی که جنسیت شما را دارند نمایش داده می‌شوند و محصولات برای آنها عرضه می‌گردد و کسی آنها را نادیده نمی‌گیرد گویا که اصلاً وجود خارجی نداشته باشند.

51. به ندرت پیش می‌آید که با سرتیتر اخبار یا روایت‌هایی درمورد افرادی که جنسیت شما را داشته و به قتل رسیده یا خودکشی کرده‌اند بمباران شوید.

52. به ندرت پیش می‌آید که با سرتیتر اخبار یا روایت‌هایی بمباران شوید که می‌گویند افرادی که جنسیت شما را دارند، یا وجود خارجی ندارند یا پیرو «مد روز» هستند.

✳️امتیاز سیسجندر در زمینه سیاست و قانون

53. افرادی که هویت جنسیتی شما را دارند در بیشتر مواقع (یا همواره) منتخب دستگاه‌های دولتی هستند.

54. اگر فردی که هویت جنسیتی، ابراز جنسیتی، یا تجربه جنسیتی شما را دارد کاندیدای حضور در دستگاه دولتی خاصی شود، به خاطر ناحیه تناسلی یا بدنش مورد بازرسی و زیر ذره‌بین قرار نمی‌گیرد.

55. کاندیدای سیاسی که جنسیت شما را دارد نیازی ندارد که به خاطر ترس از انتخاب نشدن، هویت یا تجربه جنسیتی خود را پنهان نگه دارد.

56. به ندرت ممکن است کاندیدای سیاسی که جنسیت شما را دارد، به خاطر ابراز یا تجربه جنسیتی اش برچسب «منحرف» یا «منزجرکننده» بخورد، بطوریکه حتی صلاحیتش زیر سوال برود.

57. افرادی که جنسیت شما را دارند به طرز فراگیری در قوانین و احکام ضدتبعیض گنجانده شده‌اند.

58. سیاست‌مداران فعالانه تلاش نمی‌کنند تا به خاطر هویت جنسیتی‌تان مدام حق دسترسی شما به دستشویی‌های عمومی، رختکن‌ها، خدمات اجاره خانه و … را از شما سلب کنند.

59. افرادی که هویت یا تجربه جنسیتی شما را دارند کاملاً «آشکار» بوده و در مجلس سنا و دیوان عالی حضور دارند.

60. جنسیت شما در سرشماری‌ها و فرم‌های قانونی قید شده است.

61. به احتمال زیاد از لحاظ قانونی مجبور نمی‌شوید تا عنوان و برچسب جنسیتی که بازتاب‌کننده هویت شما نیست را داشته باشید.

62. لازم نیست برای تغییر عنوان جنسیتی خود مدام به دادگاه رفت‌وآمد داشته باشید.

63. به ندرت پیش می‌آید که به خاطر ابراز جنسیتی‌تان، برچسب کارگر جنسی بخورید.

64. اگر در زندان باشید، کمتر در خطر تجاوز و خشونت جنسی قرار دارید (آمارها نشان می‌دهد 40% از افراد ترنسجندر سالیانه مورد سوء‌استفاده جنسی قرار می‌گیرند)، و دیگر این‌که به زندان‌های میزبان افرادی که جنسیت شما را دارند فرستاده می‌شوید.

65. اگر در زندان باشید، به ندرت پیش می‌آید که به بهانه «حفاظت» از خشونت‌ها و آزارهای جنسیتی در سلول‌های انفرادی قرار گیرید.

✳️امتیازات سیسجندر در سیستم پزشکی

66. به ندرت پیش می‌آید نیاز به جراحی‌های نجات‌بخشی داشته باشید که مجبور شوید هزاران هزار دلار هزینه صرف آن کنید و از لحاظ اقتصادی در وضعیت آسیب‌پذیری قرار گیرید.

67. اگر به هورمون درمانی جایگزین نیاز پیدا کنید، لازم نیست قبل از شروع روند درمان، ابتدا صلاحیت خود را اثبات کنید.

68. به ندرت پیش می‌آید موقعی که می‌خواهید به دکتر یا بیمارستان مراجعه کنید هراس از این داشته باشید که به خاطر هویت یا تجربه جنسیتی‌تان مورد بازجویی یا آزار و اذیت قرار گیرید یا جنسیت اشتباهی به شما نسبت داده شود.

69. لازم نیست مدام اشتباهات کادر بیمارستان یا مطب را که به دلیل تفاوت جنسیت درج شده در مدارک پزشکی‌تان با جنسیت شما، جنسیت اشتباهی را به شما نسبت می‌دهند اصلاح کنید.

70. به ندرت پیش می‌آید که از شما سوالات متجاوزانه و خصوصی درمورد هویت جنسیتی یا بدن‌تان – که هیچ ارتباطی به مراقبت پزشکی که می‌خواهید دریافت کنید ندارد – پرسیده شود.

71. به احتمال زیاد درمانگر یا روانپزشک شما هویت جنسیتی‌تان را درک نموده و از آن حمایت می‌کند.

72. به ندرت ممکن است در موقعیتی قرار گیرید که متخصص سلامت روان به خاطر «قبول نکردن» جنسیت‌تان از پذیرش شما سرباز بزند.

73. به ندرت ممکن است در موقعیتی قرار گیرید که پزشکی به خاطر «قبول نکردن» جنسیت‌تان حاضر نشود مداخلات پزشکی نجات‌بخش را برایتان انجام دهد.

74. لازم نیست ابتدا به روانشناس یا متخصص سلامت روان مراجعه نموده و به او اثبات کنید که به اندازه کافی ناراحت یا پریشان هستید تا اجازه دسترسی به مداخلات پزشکی ضروری به شما داده شود.

75. به ندرت ممکن است مجبور شوید مایل‌ها سفر کنید تا خود را به کلینیک یا مرکزی خاص برسانید که مراقبت پزشکی شایسته‌ای از شما به عمل آورد.

76. به ندرت ممکن است به درمانگری رجوع کنید که به شما بگوید به دلیل عدم دانش کافی در این زمینه شما را پذیرش نمی‌کند.

77. هیچ‌موقع در چنین موقعیتی قرار نمی‌گیرید که والدین یا سرپرست‌تان شما را نزد رواندرمانگر ببرد تا تبدیل‌درمانی شوید و «جنسیت»تان اصلاح گردد.

78. هویت جنسیتی‌تان در حیطه علم آسیب‌شناسی بررسی نگردیده و حاصل یک اختلال برشمرده نمی‌شود.

✳️امتیازات سیسجندر در زمینه روابط جنسی و عاطفی

79. به ندرت ممکن است به خاطر آشکار شدن هویت جنسیتی‌تان برای دیگران (یا تصوری که دیگران از هویت جنسیتی شما دارند) مورد قتل، حمله، یا آزار و اذیت قرار گیرید.

80. وقتی با کسی ملاقات می‌کنید که دوست دارید رابطه‌ای را با او شکل دهید، هراسان نمی‌شوید که اگر هویت جنسیتی خود را برای وی آشکار کنید چه اتفاقی می‌افتد.

81. به ندرت ممکن است پارتنر(ها)یتان تنها به خاطر هویت جنسیتی‌تان از با شما بودن احساس شرمندگی کنند.

82. به ندرت ممکن است پارتنر(ها)یتان تنها به خاطر هویت جنسیتی‌تان احساس کنند که مجبورند گذشته شما را از خانواده و عزیزان خویش پنهان نگه دارند.

83. به ندرت ممکن است مردم تنها به خاطر هویت جنسیتی‌تان گرایش جنسی پارتنر(ها)یتان را زیر سوال ببرند یا باور نکنند.

84. روابط جنسی شما تنها به خاطر هویت جنسیتی‌تان «رسوایی» یا «رازی کثیف» تلقی نمی‌شود.

85. به ندرت ممکن است تنها به خاطر هویت جنسیتی‌تان فتیشایز یا شی‌انگاری شوید.

86. نیازی ندارید از ترس این که مبادا «فریب‌کار» یا «دغل‌باز» خطاب شوید، هویت جنسیتی یا اطلاعات خصوصی درمورد بدن‌تان را با پارتنر(ها)یتان درمیان بگذارید.

87. به ندرت ممکن است افراد کاملاً غریبه از شما بپرسند «چطور سکس می‌کنید».

88. شریک‌های جنسی‌تان انتظارات واقع‌بینانه‌ای از شکل ناحیه تناسلی‌تان داشته و می‌دانند که چه نام‌هایی را برای اشاره به آن به کار ببرند.

✳️امتیازات سیسجندر در زمینه هنجارهای اجتماعی/فضاهای عمومی

89. در دوران نوجوانی هیچ‌کس به شما نمی‌گوید که هنوز «کم‌سن‌وسال»تر از آنی هستید که از جنسیت خود آگاه باشید.

90. در دوران بزرگسالی هیچ‌کس به شما نمی‌گوید که جنسیت‌تان «ساختگی» یا نامعتبر است.

91. می‌توانید انتظار داشته باشید که ضمائر جنسیتی‌تان بدون هیچ اعتراضی محترم شمرده شوند.

92. به ندرت ممکن است در فضاها عمومی که مخصوص هویت جنسیتی‌تان طراحی شده، برای این‌که به رسمیت شناخته شوید مجبور شوید که مدام حواس‌تان به طرز راه رفتن، صحبت کردن، لباس پوشیدن، و برخورد کردن‌تان باشد.

93. به ندرت ممکن است از فضاهایی که مخصوص جنسیت‌تان طراحی شده طرد شوید.

94. مطمئن هستید که وقتی از خانه بیرون می‌روید، به راحتی می‌توانید دستشویی عمومی یا رختکن مخصوص هویت جنسیتی‌تان را بیابید.

95. مطمئن هستید که وقتی به دستشویی عمومی یا رختکن پا می‌گذارید، کسی شما را متهم نمی‌کند که به این مکان «تعلق» ندارید، و با برخورد خشونت‌آمیزی از طرف دیگران مواجه نمی‌شوید.

96. می‌توانید در ملاء‌عام آزادانه راه بروید بدون این‌که دیگران به خاطر بیان/ابراز جنسیتی‌تان به شما خیره شود، مورد تمسخر و خنده دیگران قرار گیرید، یا شما را با دست به یکدیگر نشان دهند.

97. مردم افرادی که هویت و ابراز جنسیتی شما را دارند را به چشم پدوفیل (کودک‌آزار) نمی‌نگرند و بچه‌های خود را از شما دور نمی‌کنند.

98. می‌توانید انتظار داشته باشید که نامتان محترم شمرده شود، بدون این‌که از شما سوالات متجاوزانه‌ای درمورد نام «واقعی»تان پرسیده شود.

99. می‌توانید با خیال راحت لباس‌هایی را خریداری کنید که با ابراز جنسیتی‌تان همسو است، بدون این‌که هراس از مورد آزار و اذیت قرار گرفتن یا مسخره شدن داشته باشید.

100. می‌توانید با خیال راحت از کارت شناسایی قانونی خود استفاده کنید، بدون این‌که به «دروغ‌گویی» یا استفاده از کارت شناسایی جعلی متهم شوید.

101. خانواده، سرپرستان، دوستان، جوامع مذهبی، و حلقه‌های حامیانتان شما را به خاطر هویت جنسیتی‌تان طرد‌ نمی‌کنند.

102. اعتبار جنسیت‌تان براساس تعداد عمل‌های جراحی یا مداخلات پزشکی که انجام داده‌اید تعیین نمی‌شود.

103. وقتی جنسیت خود را به مردم می‌گویید، بی‌چون‌وچرا باورتان می‌کنند.

104. اطرافیانتان جنسیت شما را «بسیار دشوار»، «بسیار گیج‌کننده»، یا «بسیار ناراحت‌کننده» تلقی نمی‌کنند.

105. هویت جنسیتی‌تان دستمایۀ خنده و جوک قرار نمی‌گیرد.

106. می‌توانید انتظار داشته باشید که هر فردی که با او صحبت می‌کنید درک مشخصی از جنسیت شما داشته، و بنابراین لازم نیست زحمت بکشید و به او آموزش دهید.

107. می‌توانید با خیال راحت از کارت اعتباری یا کارت شناسایی خود استفاده کنید بدون این‌که هراسان شوید مبادا از روی کارتتان مسئله‌ای خصوصی که مایل نیستید دیگران از آن باخبر شوند، ناخواسته آشکار گردد.

108. می‌توانید با خیال راحت به آرایشگاه یا لباس‌فروشی بروید بدون این‌که نیاز باشد برای تغییر ظاهر و منطبق کردن آن با جنسیت نسبت داده شده به خودتان تحت‌فشار قرار گیرید.

109. می‌توانید با فردی غریبه صحبت کنید بدون این‌که هراس از این داشته باشید که لحن یا زیروبمی صدایتان ناخواسته ترنسجندر بودن شما را برای وی «آشکار» ساخه و شما را در معرض خطر قرار دهد.

110. وقتی فردی با شما صحبت می‌کنید، خیالتان راحت است که برای اشاره کردن به شما از عبارات صحیح استفاده خواهد کرد (به عنوان مثال، خانم یا آقا).

111. می‌توانید بدون احساس اضطراب و غم ناشی از ملال جنسیتی از خانه بیرون بروید.

112. نیازی ندارید برای این‌که در جامعه احساس امنیت کنید، از بایندر (سینه‌بند)، پستان‌های مصنوعی، پروتز آلت تناسلی زیرشلواری، یا سایر وسائلی که شاید از لحاظ جسمی نیز برایتان اذیت‌کننده باشند استفاده کنید.

113. نیازی ندارید ابراز جنسیتی اغراق‌آمیزی را به نمایش بگذارید (یعنی بیش از حد زنانه یا مردانه باشید) تا هویت جنسیتی‌تان به رسمیت شناخته شود.

114. نیازی ندارید با احساس اضطراب و غم ناشی از «همانند افراد هم‌جنسیت خود نبودن» دست‌وپنجه نرم کنید.

115. در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که جنسیت شما را در سطح وسیع به رسمیت می‌شناسد.

116. جنسیت دارید (افراد بی‌جنسیت وجود دارند، اما هویت‌های آنها مدام به حاشیه رانده می‌شود).

✳️امتیازات سیسجندر در زمینه دین و مذهب

117. هویت جنسیتی شما به تنهایی زمینه‌ساز طرد شدن شما از جامعه‌ای مذهبی نمی‌شود.

118. جنبش‌ها و کمپین‌های مذهبی را نمی‌بینید که در راستای تلاش برای آسیب رساندن یا طرد کردن افرادی که هویت جنسیتی شما را دارند شکل گرفته باشند.

119. شخصیت‌های مذهبی برجسته در سطح جهانی، جامعه افراد همانند شما را با «سلاح‌های هسته‌ای» قابل قیاس ندانسته‌اند.

120. به ندرت پیش می‌آید به پرستشگاهی قدم بگذارید با ترس از این‌که مبادا به خاطر هویت یا ابراز جنسیتی‌تان از شما بخواهند که آنجا را ترک کنید.

121. افرادی که هویت/تجربه جنسیتی شما را دارند در جامعه مذهبی‌تان حضور داشته و نقش پیشوایان دینی را ایفا می‌کنند.

122. می‌توانید تمامی متون مذهبی را بخوانید و کاملاً مطمئن باشید که افرادی با هویت و تجربه جنسیتی شما به رسمیت شناخته شده و حتی گرامی داشته شده‌اند.

123. به ندرت ممکن است از شما درخواست شود که برای مشارکت در جامعه‌ای مذهبی ابراز جنسیتی خود را تغییر دهید.

124. اگر فردی مذهبی نیستید، به احتمال زیاد می‌توانید جوامع سکولاری را پیدا کنید که فعالانه افرادی با هویت و تجربه جنسیتی شما را پذیرا باشند.

✳️امتیازات سیسجندر در زمینه مواجهه با آزار و اذیت و خشونت

125. در مقایسه با همتایان ترنس/جنسیت نامنطبق‌تان، احتمالش کمتر است که با آزار و اذیت‌های خیابانی مواجه شوید (احتمال مواجهه با آزار و اذیت‌های خیابانی در زنان سیسجندر کمتر از زنان ترنس/جنسیت نامنطبق، و در مردان سیسجندر نیز کمتر از مردان ترنس/جنسیت نامنطبق است).

126. در مقایسه با همتایان ترنس/جنسیت نامنطبق‌تان، احتمالش کمتر است که هدف خشونت فیزیکی قرار گیرید.

127. در مقایسه با همتایان ترنس/جنسیت نامنطبق‌تان، احتمالش کمتر است که قربانی جرم نفرت‌محور شوید.

128. در مقایسه با همتایان ترنس/جنسیت نامنطبق‌تان، احتمالش کمتر است که با خشونت و بدرفتاری پلیس مواجه شوید.

129. در مقایسه با همتایان ترنس/جنسیت نامنطبق‌تان، احتمالش کمتر است که قربانی خشونت جنسی شوید.

130. اگر به قتل برسید، هیچ قانونی (مثل مثلاً قانون «ترنس‌پنیک») وجود ندارد که قتل شما را تبرئه و توجیه کند.

131. اگر قربانی خشونت پارتنر شوید، مطمئن هستید که اگر به پناهگاه‌هایی که مختص افرادی با جنسیت شما ساخته شده‌اند پناه آورید، به خاطر هویت ترنس‌تان دست رد به سینه شما نمی‌زنند.

132. به ندرت پیش می‌آید فرد غریبه‌ای به خاطر این‌که از «جنسیت»تان مطمئن نبوده، به قصد آزار و اذیت شما را تعقیب کند.

🔳خوب الان چه کار باید بکنم؟

حال که از بسیاری از امتیازاتی که به عنوان فردی سیسجندر از آنها برخوردار هستید آگاه شدید، یکی از بهترین روش‌هایی که با به کارگیری آن می‌توانید حامی بهتری برای افراد ترنس باشید این است که سطح دانش و آگاهی خود را مدام بالاتر ببرید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مقالات زیر را نیز مطالعه نمایید:

🔹هشت موردی که افراد ترنسجندر به شما بدهکار نیستند
https://helptranscenter.org/2019/09/14/880/

🔸شش اشتباهی که حامیان افراد ترنس مرتکب می‌شوند
https://helptranscenter.org/2020/03/31/1101/

🔹هفت باور اشتباه حامیان افراد ترنس درمورد افراد غیرباینری
https://helptranscenter.org/2020/04/01/1103/

مهم‌ترین نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است که حامی بودن و امتیارات اجتماعی پروسه‌ای برای یاد گرفتن و از یاد بردن است – معنایش این است که قرار نیست یک‌شبه از همه‌چیز آگاه شوید.

به مطالعه کردن ادامه دهید، و به دنبال راه‌هایی باشید که با به کارگیری آنها بهتر بتوانید از افراد ترنسجندر و جنسیت نامنطبق زندگی «خود» حمایت کنید! با رویی گشاده از گفتگوهایی که در این زمینه صورت می‌گیرد استقبال کنید، حتی اگر – و به‌خصوص اگر – در ابتدای امر موضوعات ترسناکی به نظر برسند.

موفق باشید!

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://everydayfeminism.com

Copyright © 2020 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و ترنزیشن All Rights Reserved