1
Source

مطالعه‌ای در زمینه اختلالات اسپرماتوژنز در زنان ترنس پس از شروع هورمون درمانی

مترجم: سعید.ش

◾️هدف

بررسی اختلالات اسپرماتوژنز در زنان ترنسی که تحت عمل انتساب مجدد جنس قرار می‌گیرند، و آنالیز رابطه بین مدت زمان هورمون درمانی و شدت ناباروری در این افراد.

◾️طرح، مکان و شرکت‌کنندگان

این مطالعه از نوع گذشته‌نگر بوده و روی 173 زن ترنسی که از ژانویه 2000 تا دسامبر 2015 در بیمارستان دانشگاه تحت عمل جراحی انتساب مجدد جنس قرار گرفته‌اند صورت پذیرفته است.

◾️مداخلات

همه نمونه‌های ارکیکتومی (تخلیه بیضه) به‌صورت گذشته‌نگر مرور و دسته‌بندی گردید. اطلاعات پیشینه مدت زمان هورمون درمانی شرکت‌کنندگان نیز از طریق اسناد و مدارک پزشکی آنها جمع‌آوری گردید. معاینه بافت‌شناسی روی نمونه‌های ارکیکتومی جهت سنجش وضعیت اسپرماتوژنز صورت پذیرفت.

◾️نتایج

تعداد 173 نمونه ارکیکتومی مورد ارزیابی قرار گرفت. معاینه بافت‌شناسی روی نمونه‌های ارکیکتومی حاکی از آن بود که 36.4 درصد از شرکت‌کنندگان دچار عدم بلوغ اسپرم، 26 درصد از شرکت‌کنندگان دچار هایپواسپرماتوژنز، و 20.2 درصد از شرکت‌کنندگان دچار سندرم سلول سرتولی تنها گردیده، 11 درصد از شرکت‌کنندگان اسپرماتوژنز طبیعی داشته، و 6.4 درصد از شرکت‌کنندگان نیز دچار هیالینیزاسیون لوله‌های اسپرم‌ساز شده بودند. شدت اختلالات اسپرماتوژنز ارتباطی با مدت زمان هورمون درمانی یا سن شرکت‌کنندگان در هنگامی که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند نداشت. شدت اختلالات اسپرماتوژنز به حجم و اندازه بیضه‌ها مرتبط بود.

◾️نتیجه‌گیری

هورمون درمانی زنانه‌سازی سبب کاهش سطح سلول‌های جرم بیضه می‌شود. بهتر است به همه زنان ترنسجندر درمورد این پیامد هشدار دهیم، و امکان ذخیره گامت را پیش از شروع هورمون درمانی برای این افراد فراهم سازیم.

🔻این مطالعه توسط پزشکانی به اسامی زیر در تایلند و سوئد انجام پذیرفته و در تاریخ 2 آپریل 2018 انتشار یافته است. فایل پی‌دی‌اف متن کامل این مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

Sirachai Jindarak, Kasama Nilprapha, Taywin Atikankul,
Apichai Angspatt, Pornthep Pungrasmi, Seree Iamphongsai, Pasu Promniyom, Poonpissamai Suwajo, Gennaro Selvaggi, Preecha Tiewtranon.

Spermatogenesis

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://doi.org/10.1155/2018/7919481

Copyright © 2020 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن All Rights Reserved.