1

تفاوت سیسجندر و استریت در چیست؟

مترجم: سعید.ش

سیسجندر (به انگلیسی: Cisgender) واژه‌ای است که برای توصیف هویت جنسیتی افراد به کار می‌رود. اما استریت (به انگلیسی: Straight) واژه‌ای است که برای توصیف گرایش جنسی افراد به کار می‌رود.

سیسجندر و استریت هم‌معنی نیستند، اما می‌توانند باهم همپوشانی داشته باشند: به عنوان مثال، بعضی از افراد می‌توانند هم سیسجندر باشند و هم استریت.

در این مقاله توضیح می‌دهیم که هر کدام از این واژه‌ها را در چه مواقعی باید استفاده کنید و چه واژگان دیگری وجود دارد که می‌توانید به کار ببرید.

🔳سیسجندر دقیقاً به چه معناست؟

وقتی که متولد می‌شوید، مردم به ناحیه تناسلی شما نگاهی می‌اندازند و با توجه به چیزی که می‌بینند، شما را دختر یا پسر می‌دانند.

وقتی که سن‌تان بالاتر می‌رود و درمورد مفهوم جنسیت مطالبی می‌آموزید، ممکن است خود را با همان جنسیتی که در بدو تولد براساس شکل اندام جنسی‌تان به شما نسبت داده شده، هویت‌یابی بکنید یا نکنید.

اگر خود را با همان جنسیتی که در بدو تولد به شما نسبت داده شده هویت‌یابی کنید، شما فردی سیسجندر یا اختصاراً «سیس» هستید.

مثلا، اگر با آلت تناسلی منتسب به مردان متولد شده‌اید و خود را مرد می‌دانید، در این صورت شما مردی سیسجندر هستید.

یا به‌طور مشابه، اگر با واژن متولد شده‌اید و خود را زن می‌دانید، در این صورت شما زنی سیسجندر هستید.

اگر شما خودتان را با جنسیتی که در بدو تولد به شما نسبت داده شده هویت‌یابی نمی‌کنید، ممکن است فردی ترنسجندر، غیرباینری، یا جنسیت نامنطبق باشید.

🔳پس یعنی هر فردی یا سیسجندر است یا ترنسجندر، درست است؟

خیر، به این سادگی نیست.

درست است که سیسجندر از لحاظ معنایی متضاد ترنسجندر درنظر گرفته می‌شود، اما بعضی از افراد هم هستند که خود را نه سیسجندر می‌دانند و نه ترنسجندر.

بعضی از افراد خود را غیرباینری می‌دانند، یعنی این که خود را منحصراً مرد یا زن نمی‌دانند.

بعضی از افراد غیرباینری خود را ترنسجندر نیز می‌دانند، اما بعضی دیگر نه خود را کاملاً ترنسجندر می‌دانند و نه سیسجندر.

به عنوان مثال، بیاییم فردی غیرباینری را در نظر بگیریم که با جسم منتسب به مردان متولد شده است. این فرد می‌تواند خود را جندرفلوید بداند. این فرد ممکن است احساس کند که هویت جنسیتی‌اش به‌مرور زمان تغییر می‌کند، یعنی بعضی از روزها خود را مرد می‌داند و بعضی از روزها خود را زن.

چنین فردی بین تعاریف سیسجندر و ترنسجندر در حال جابه‌جایی است، و می‌تواند خود را هم سیسجندر بداند و هم ترنسجندر. از طرفی این فرد می‌تواند خود را نه سیسجندر بداند و نه ترنسجندر.

بنابراین دو واژه سیسجندر و ترنسجندر دو قطب متضاد یکدیگر نیستند که یا این باشد یا آن. این امکان وجود دارد که فردی نه سیسجندر باشد و نه ترنسجندر، یا این‌که هم سیسجندر باشد و هم ترنسجندر.

🔳استریت دقیقاً به چه معناست؟

واژه استریت اغلب به معنای «هتروسکشوال» است. این واژه به معنای «هترورمانتیک» نیز به کار می‌رود.

🔹هتروسکشوال (به انگلیسی: Heterosexual) به فردی گفته می‌شود که فقط نسبت به جنس مخالف خود گرایش جنسی دارد.

🔹هترورمانتیک (به انگلیسی: Heteroromantic) به فردی گفته می‌شود که فقط نسبت به جنس مخالف خود گرایش عاطفی دارد.

به طور کلی، «استریت» به کسی گفته می‌شود که چه از لحاظ جنسی یا چه از لحاظ عاطفی جذب جنس مخالف خود می‌شود.

🔳پس یعنی هر فردی یا استریت (دگرجنسگرا) است یا گی (همجنسگرا)، درست است؟

خیر، به این سادگی نیست.

بعضی از افراد استریت هستند و بعضی از افراد گی، اما احتمالات دیگری نیز وجود دارد. مثلا هر فردی ممکن است یکی از موارد زیر نیز باشد:

🔹بای‌سکشوال یا بای‌رمانتیک: به فردی گفته می‌شود که نسبت به افرادی با جنسیت‌های مختلف کشش دارد.

🔸پن‌سکشوال یا پن‌رمانتیک: به فردی گفته می‌شود که نسبت به افرادی با هر جنسیتی کشش دارد.

🔹ای‌سکشوال یا ای‌رمانتیک: به فردی گفته می‌شود که نسبت به هیچ فردی کشش جنسی یا عاطفی ندارد یا خیلی کم دارد.

🔸سیال جنسی یا عاطفی: به فردی گفته می‌شود که گرایشش به‌مرور زمان تغییر می‌کند.

🔹کوئیر: به فردی گفته می‌شود که استریت نیست، اگر چه این واژه برای افراد مختلف معانی بسیار متفاوتی دارد.

موارد فوق صرفا چند مثال معدود بود تا بدانید افراد مختلف چگونه گرایش جنسی یا عاطفی خود را توصیف می‌کنند. البته بعضی از افراد نیز ترجیح می‌دهند گرایش خود را برچسب‌گذاری نکنند.

هر فردی ممکن است نسبت به گروهی گرایش جنسی داشته باشد و نسبت به گروهی دیگر گرایش عاطفی. به عنوان مثال، هر فردی می‌تواند هم هومورمانتیک باشد و هم پن‌سکشوال؛ یعنی گرایش عاطفی‌اش نسبت به افرادی باشد که جنسیتی مشابه با خودش دارند، اما گرایش جنسی‌اش نسبت به افرادی باشد که هر جنسیتی را داشته باشند.

گرایش و کشش مبحث پیچیده‌ای است – و به این سادگی نیست که بگوییم هر کسی یا گی است یا استریت.

🔳من واژه «سیس‌هِت» نیز به گوشم خورده، معنایش چیست؟

سیس‌هِت (به انگلیسی: Cishet) به فردی گفته می‌شود که هم سیسجندر (همسوجنسیت) است و هم هتروسکشوال (دگرجنسگرا). همچنین به فردی گفته می‌شود که هم سیسجندر است و هم هترورمانتیک.

به عبارت دیگر، سیس‌هت فردی است که خود را با همان جنسیتی که در بدو تولد به او نسبت داده شده هویت‌یابی کرده، و نسبت به افرادی که جنسیت مخالف او را دارند کشش دارد.

🔳آیا همه افراد سیسجندر، استریت هستند؟

خیر!

بسیاری از افراد سیسجندر، استریت نیستند. به عنوان مثال؛ هر فردی می‌تواند هم سیسجندر باشد و هم گی، هم سیسجندر باشد و هم بای‌سکشوال، یا هم سیسجندر باشد و هم ای‌سکشوال.

به طور مشابه، هر فردی می‌تواند هم ترنسجندر باشد و هم استریت. بعضی از افراد ترنس منحصراً نسبت به جنسیت مخالف خود کشش دارند، بنابراین استریت محسوب می‌شوند.

🔳چرا واژه‌های بسیاری وجود دارد؟

چون هر انسانی منحصر به فرد است.

برای توصیف گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی مختلف، واژه‌های متفاوتی وجود دارد، چرا که انسان‌ها به روش‌های مختلفی گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود را تجربه می‌کنند.

تنوع و گسترگی این واژه‌ها در واقع نشان‌دهنده تنوع و گستردگی انسان‌هاست.

بسیاری از افراد همین که بتوانند با استفاده از واژه‌ای خود را توصیف کنند، احساس معتبر دانسته شدن می‌کنند. علاوه بر این موضوع، این واژه‌ها به افراد مختلف کمک می‌کند تا بتوانند به عضویت جامعه‌ای درآمده و کمتر احساس تنهایی کنند.

🔳از کجا بدانم که چه واژه‌ای را باید به کار ببرم؟

بعضی از افراد خودشان به شما می‌گویند که برای توصیف خود از چه واژه‌هایی استفاده می‌کنند. اما اگر از واژه‌هایی که افراد برای توصیف خود به کار می‌برند آگاه نیستید، لازم است از آنها بپرسید.

اگر از واژه‌هایی که افراد برای توصیف خود به کار می‌برند مطمئن نیستید، و احساس راحتی هم نمی‌کنید که در این خصوص سوال کنید، حائز اهمیت است که درمورد واژه‌های مورد استفاده افراد به حدس‌ و گمان نپردازید.

یادتان باشد که بعضی از افراد دوست ندارند درمورد جنسیت یا گرایش خود صحبت کنند، به‌خصوص اگر قبلا با تبعیض مواجه شده باشند.

اگر نمی‌دانید که برای توصیف خودتان از چه واژه‌هایی استفاده کنید، راجع به آن بیاندیشید. درمورد واژه‌هایی که برایتان صدق می‌کنند مطالبی بخوانید. تالارهای گفتگوی وبسایت ردیت و گروه‌های فیسبوک را جستجو کنید.

شما نمی‌توانید به فردی نگاهی بیاندازید و از روی ظاهرش ضمائر صحیح او را حدس بزنید. افراد ممکن است خودشان ضمائر مخصوص به خود را ذکر کنند؛ اما در غیر این صورت لازم است از آنها بپرسید. یادتان باشد پرسیدن بسیار بهتر است حدس زدن است.

در صورت تمایل می‌توانید موقع آشنایی با افراد جدید، ضمائر خودتان را نیز به آنها بگویید. مثلا می‌توانید بگویید که: «سلام! اسم من … است و ضمیرم ایشان.» می‌توانید ضمائر صحیح خود را در قسمت توضیحات حساب کاربری‌تان در شبکه‌های اجتماعی یا در قسمت امضای ایمیل‌تان نیز بنویسید.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://www.healthline.com

Copyright © 2020 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن All Rights Reserved.