Xenogender
پرچم افراد زنوجندر Xenogender

تعریف زنوجندر Xenogender

مترجم: سعید.ش

زنوجندر هویت جنسیتی غیرباینری است که در قالب درک بشر از مفهوم جنسیت نمی‌گنجد؛ زنوجندر طبقه‌بندی‌های نوینی از دسته‌بندی جنسیتی ارائه می‌کند، مانند جنسیت‌هایی که به حیوانات، گیاهان، یا سایر مخلوقات/اشیاء مربوط می‌شوند. زنوجندر با «زن» بودن یا «مرد» بودن (جنسیت‌های باینری) تعریف نمی‌شود؛ بلکه با ایده‌های متنوعی تعریف می‌شود که بیشتر افراد ارتباطی بین جنسیت و این ایده‌ها متصور نمی‌شوند. وقتی مردم از جنسیتی غیرباینری سخن می‌گویند، اغلب درمی‌یابند که کلام از توصیف این تجربیات عاجز است. به این حالت اصطلاحاً شکاف واژگانی گفته می‌شود. در این مقاله به منظور پُر کردن این شکاف واژگانی به تعریف چترواژه «زنوجندر» می‌پردازیم. این چترواژه، کل دسته جنسیت‌های غیرباینری که با ویژگی‌هایی تعریف می‌شوند که هیچ‌گونه ارتباطی با «زن» بودن یا «مرد» بودن ندارد را دربرمی‌گیرد.

با توجه به این‌که جامعه‌ای که براساس دوگانه جنسیتی (باینری جنسیت) استوار است، نقش‌ها یا تعاریف چندانی برای جنسیت‌های غیرباینری درنظر نمی‌گیرد، بعضی از افراد ترنسجندر و جنسیت نامنطبق تلاش کرده‌اند تا چالش توصیف هویت‌های جنسیتی غیرمعمول خود را با متدهای خلاقانه و اشاره به مفاهیمی که از دید مردم به طور معمول ارتباطی با جنسیت ندارند به نمایش بگذارند. این چالش حتی در افراد غیرباینری بسیار جوان نیز مشاهده گردیده است:

«اینگونه نیست که تمامی کودکان دقیقاً یا هویت جنسیتی مرد را داشته باشند، یا هویتی جنسیتی زن، یا ترنس باشند، یا چیز دیگری. بعضی از کودکان حقیقت وجودی خود را به «هم مرد و هم زن بودن» یا «نه مرد و نه زن بودن» نزدیک‌تر احساس می‌کنند. کودکانی که خود را «نه مرد و نه زن» می‌دانند، اغلب می‌گویند که چه در جمع پسران باشند و چه در جمع دختران، در هر صورت احساس تعلق به جمع نمی‌کنند. این ضرورتاً احساسی غم‌انگیز نیست. این کودکان وقتی به بقیه کودکان نگاه می‌کنند، می‌دانند که «یکی از آنها» نیستند. کودکانی که در این دسته قرار می‌گیرند، اغلب ظاهر آندوجین‌گونه‌ای دارند، و وقتی از آنها مرتباً سوال می‌شود که «پسری یا دختر؟» اغلب در جواب نام خود را بیان می‌کنند (من دیون هستم) یا خود را نوعی حیوان هویت‌یابی می‌کنند. وقتی از آنها خواسته می‌شود که تصویر خود را روی کاغذ نقاشی کنند، خود را به شکل رنگین‌کمان، اسب تک‌شاخ، یا نماد دیگری که خود آن را انتخاب کرده‌اند ترسیم می‌کنند.»

این متدهای خلاقانه برای توصیف جنسیت‌های غیرباینری به طور طبیعی به ذهن بسیاری از افراد غیرباینری خطور می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که اینها بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ غیرباینری هستند و ارزش کاوش و بررسی کردن را دارند. در ادامه به بعضی از این زمینه‌های مشترک اشاره می‌کنیم:

▪️اسامی و آرکی‌تایپ‌ها: بعضی از افراد غیرباینری به این نتیجه می‌رسند که بهتر است احساس درونی که از جنسیت خود دارند را با آرکی‌تایپ‌های آشنایی توصیف کنند. یعنی به جای این‌که بگویند جنسیت‌شان چه ارتباطی با مرد بودن و زن بودن دارد، می‌گویند که جنسیت‌شان شبیه یا مانند یک نوع حیوان، موجود خیالی، بخشی از طبیعت، مفهومی انتزاعی، یا نماد است. بعضی از افراد غیرباینری جنسیت خود را این‌گونه توصیف می‌کنند چرا که وقتی به شیئی فکر می‌کنند احساس شادمانی جنسیتی می‌کنند یا ارتباطی با آن شیء در خود احساس می‌کنند. بعضی از افراد تعدادی از این نام‌جنسیت‌ها را اسم‌گذاری کرده‌اند، مثلا آریتموجندر (جنسیت عددی)، فوناجندر (جنسیت حیوانی)، و جندرسی (جنسیت دریایی) (در ادامه با این نوع جنسیت‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.)

▪️درک سینستاتیک: سینستزیا نام وضعیتی غیرمعمول است. افرادی که دچار این وضعیت هسند، احساسات مختلف‌شان به‌هم مربوط می‌شود. مثلاً می‌گویند که اصوات و کلماتی که به گوش‌شان می‌خورد، رنگ‌های مشخصی را به ذهن‌شان می‌آورد. از نظر بعضی از افراد غیرباینری، طبیعی است که احساس درونی که از هویت جنسیتی خود دارند را با مفهوم سینستزیا برداشت یا توصیف کنند. مثلاً افراد غیرباینری ممکن است جنسیت خود را با مفاهیمی چون بافت، سایز، شکل، زمان، نور، صوت، یا سایر خصیصه‌های حسی که بیشتر مردم آنها را اصلا مرتبط با جنسیت نمی‌دانند، برداشت یا توصیف کنند. بعضی از افراد تعدادی از این نام‎جنسیت‌ها را اسم‌گذاری کرده‌اند، مثلا آرکاییک‌جندر (جنسیت کهن پهناور)، کازمیک‌جندر (جنسیت کیهانی)، و فراست‌جندر (جنسیت برفی) (در ادامه با این نوع جنسیت‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.)

▪️تنوع عصبی: بعضی از افراد غیرباینری، روان متنوعی دارند (یعنی بیماری روانی، وضعیت‌های نورولوژیکی، یا تفاوت‌های عصب‌شناختی دارند). افرادی که روان متنوعی دارند، تنوع مسائل مربوط به روان خود را به چشم عاملی تاثیرگذار – یا جدایی‌ناپذیر – از هویت جنسیتی خود می‌نگرند. این هویت‌های جنسیتی را نوروجندر می‌نامیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد نوروجندرها می‌توانید مقاله مرتبط را در اینجا مطالعه نمایید.

🔰لیست زنوجندرها

🔷ابیمه‌جندر Abimegender (جنسیت ژرف)

Abimegender
پرچم ابیمه‌جندر نشان‌دهنده آینه‌هایی است که تصویر یکدیگر را بی‌انتها بازتاب می‌کنند. در طراحی این پرچم، رنگ سبز از آن جهت مورد استفاده قرار گرفته که رنگی غیرباینری بوده، و علاوه بر آن، رنگی است که آینه‌ها موقع بازتاب تصویر یگدیگر از خود منعکس می‌کنند.

ابیمه‌جندر برگرفته از واژه کهن فرانسوی «ابیمه» به معنای ژرفا است. جنسیتی عمیق، ژرف و نامتناهی است.

➖کلیدواژه‌ها: سایز، شکل، فضا، سینستزیا

🔶استت‌جندر Aesthetgender (جنسیت زیبا)

استت‌جندر، استتی‌جندر، یا ویدجندر، جنسیتی است که برگرفته از مفهوم زیبایی است. استتی‌جندرهای متنوعی وجود دارد.

➖کلیدواژه‌ها: مفاهیم انتزاعی، نمادها

🔷اترجندر Æthergender

Aethergender
پرچم اترجندر Æthergender

جنسیتی است که بسیار گسترده، فرمانروا، نفس‌گیر و قدرتمند احساس می‌شود. این جنسیت می‌تواند با جنسیت‌های مرتبط ترکیب شود.

➖کلیدواژه‌ها: فضا، سایز، سینستزیا

🔶ای‌لی‌یِن‌جندر Aliengender (جنسیت بیگانه)

ای‌لی‌یِن‌جندر تفسیری از جنسیت یا جنسیت‌هایی است از دیدگاه یک غیرانسان. این جنسیت ممکن است در قالب یک جنسیت بگنجد یا نگنجد، و قالب جنسیتی را به خود بگیرد یا نگیرد، که در هر صورت مانند «وجود بیگانه‌ای است که سعی در کشف‌ گونه‌های جنسیتی بیگانه دارد». این جنسیت می‌تواند با جنسیت‌های مرتبط ترکیب شود.

🔷آرکاییک‌جندر Archaicgender (جنسیت کهن پهناور)

Archaicgender
پرچم آرکاییک‌جندر به گونه‌ای طراحی شده تا نشان‌دهنده دیوار متروکه قدیمی باشد که گیاهی تازه در حال رشد روی آن است.

آرکاییک‌جندر، آرکایی‌جندر، یا هیستوریاجندر، جنسیتی است که تا بعد از مرگ فرد دارنده آن نیز ادامه پیدا می‌کند. سن گسترده این جنسیت به آن اجازه می‌دهد تا از هر سایز/حضوری که ذهن بشر قادر به تصور آن است فراتر رفته، یا شاید روزی تکه‌تکه شده و تقریباً فراموش گردد. جنسیتی است باستانی/کهن و بزرگ، و فقط با همین واژه‌ها قابل توصیف است، یا به نوعی مرتبط با این واژه‌هاست. این جنسیت قابل تغییر به آرکایی‌بوی/گرل/غیرباینری/غیره است.

➖کلیدواژه‌ها: زمان، سایز، سینستزیا

🔶آری‌جندر Ariegender

آری‌جندر جنسیتی است که باعث می‌شود تا فرد دارنده آن احساس کند کنترل امور از دستش خارج شده، چرا که هویت جنسیتی او کنترل زندگی‌اش را به دست خویش گرفته است. این جنسیت بر اساس صورت فلکی آریس نام‌گذاری شده است.

🔷آریتموجندر Arithmogender (جنسیت عددی)

Arithmogender
پرچم آریتموجندر به گونه‌ای طراحی شده که نشان‌دهنده اعداد نوشته شده روی تخته‌سیاه باشد.

آریتموجندر جنسیتی عددی است. این جنسیت هر عددی از مثبت و منفی گرفته تا اعداد اعشاری، کسری و … را دربرمی‌گیرد. در عبارت «آریتموجندر»، واژه «جندر» را می‌توان با زرل xirl، فلوید، گرل، بوی boi، ان‌بی، غیرباینری، بوی، انبی و … جایگزین نمود.

➖کلیدواژه‌ها: مفاهیم انتزاعی، نمادها

🔶استرجندر Astergender

Asternonbinary
پرچم استرجندر یا استرغیرباینری

استرجندر از پیشوند فرانسوی «استر-» به معنای ستاره گرفته شده است. جنسیتی است روشن، آسمانی و درخشان.

➖کلیدواژه‌ها: نور، طبیعت، شکل، فضا، نمادها

🔷استرال‌جندر Astralgender

Astralgender
پرچم استرال‌جندر

استرال‌جندر جنسیتی است که با فضا و آسمان در ارتباط است.

➖کلیدواژه‌ها: طبیعت، فضا، مکان

🔶بایوجندر Biogender (جنسیت طبیعت)

Biogender
پرچم بایوجندر

بایوجندر جنسیتی است که به نحوی ارتباطی با طبیعت دارد. بایوجندر انواع بسیار مختلفی دارد، از جمله بلیزجندر blizzgender، باگ‌جندر boggender، فلیس‌جندر felisgender، درایاجندر dryagender، ارت‌جندر earthgender، المنت‌جندر elementgender، فوناجندر faunagender، فون‌جندر fawngender، جندرفلورا genderflora، و هایدروجندر hydrogender (در ادامه مقاله به هر یک از این جنسیت‌ها نیز می‌پردازیم.)

هر چند لفظ بایوجندر به «جنس بیولوژیکی» شباهت دارد، اما این دو عبارت نباید با هم به اشتباه گرفته شوند.

➖کلیدواژه‌ها: طبیعت، آرکی‌تایپ

🔷بلیزجندر Blizzgender (جنسیت سرد)

Blizzgender
پرچم بلیزجندر

بلیزجندر جنسیتی مشابه با فراست‌جندر (جنسیت سرد و برفی) است، اما با شدت و گاهی خشونت بیشتر.

➖کلیدواژه‌ها: طبیعت، دما، سینستزیا، فصل

🔶باگ‌جندر Boggender (جنسیت باتلاقی)

باگ‌جندر یا سوامپ‌جندر، جنسیتی است که شبیه به باتلاق و مرداب بوده و قابل مقایسه با این واژگان است.

🔷کیل‌جندر Caelgender

کیل‌جندر جنسیتی است که ویژگی‌های خود را از فضای خارج از جو زمین می‌گیرد یا همانند فضا، ستارگان، سحابی و … است.

🔶کمینوس‌جندر Caminus gender (جنسیت گرم)

کمینوس‌جندر جنسیتی است که فرد دارنده آن گرمای شدید و ارتباطی قوی با چندین جنسیت (حداقل دو جنسیت) یا هیچ‌یک از آنها در خود احساس می‌کند، و هویت‌یابی قوی با احساس گرما دارد. واژه کمینوس در زبان لاتین به معنای آتشدان بوده که استعارتاً نشان‌دهنده احساس گرمایی است که فرد دارنده این جنسیت از درون خود احساس می‌کند.

🔷کینس‌جندر Canisgender (جنسیت سگی)

کینس‌جندر، کانیدی جندر، یا کینی‌جندر، جنسیتی است که به نحوی تحت‌تاثیر یا مرتبط با سگ‌هاست.

🔶کارمی‌جندر Carmigender (جنسیت شاعرانه)

کارمی‌جندر جنسیتی است که طبیعنی شاعرانه یا موزون دارد. لفظ «کارمی» هم به عنوان پیشوند به کار می‌رود (مثلاً کارمی‌فلوید، کارمی‌بوی، و …) و هم به عنوان جنسیتی مستقل.

🔷سن‌جندر Cengender

سن‌جندر جنسیتی است که به عنوان شیئی غیرقابل شناسایی احساس می‌شود، اما در هر زمان معین یا همزمان و/یا به صورت جداگانه به عنوان صدها جنسیت متفاوت یا هیچکدام از این جنسیت‌ها تجلی پیدا می‌کند. سیال و همیشه در حال تغییر.

🔶کیاس‌جندر Chaosgender (جنسیت شورشی)

کیاس‌جندر جنسیتی است که کارهای سردرگم‌کننده بسیاری از آن سر می‌زند و برای هیچ‌کس معنا و مفهوم مشخصی ندارد.

🔷سرسی‌جندر Circgender

سرسی‌جندر جنسیتی جادویی و مجلل بوده که قابل توصیف نیست. نام این جنسیت از سرسی، الهه جادو گرفته شده است.

🔶کالرجندر Colorgender (جنسیت رنگارنگ)

کالرجندر جنسیتی است که به یک یا چند رنگ، و احساسات، تصاویر، هیجانات، و/یا اشیائی که به نوعی مرتبط به آن رنگ هستند مربوط می‌شود. این جنسیت را می‌توان به شکل مثلاً پینک‌جندر (جنسیت صورتی)، وایولت‌جندر (جنسیت بنفش) و … به کار برد.

🔷کانتی‌جندر Contigender

کانتی‌جندر: 1. جنسیتی است که در فضا و زمان جریان می‌یابد و مدام در حال تغییر و جابه‌جایی است. 2. جنسیتی است از جنس فضا و زمان یا مرتبط به آن. این جنسیت هم مستقلانه به کار می‌رود و هم همراه با جنسیت‌های دیگر، تا حالت جابه‌جایی را در آنها توصیف کند. مثلا کانتی‌ای‌جندر یا کانتی‌جندر دمی‌گرل.

➖کلیدواژه‌ها: فضا، زمان، جابه‌جایی، تغییر، جندرفلوید

🔶کازمیک‌جندر Cosmicgender (جنسیت کیهانی)

Cosmicgender
پرچم کازمیک‌جندر به گونه‌ای طراحی شده که گویی فردی با تلسکوپ در حال نگاه به آسمان (به‌خصوص صورت فلکی دبّ‌اکبر) است.

کازمیک‌جندر جنسیتی است بسیار گسترده و پیچیده که فرد دارنده آن در هر زمان فقط می‌تواند بخش کوچکی از آن را درک کند. مثل این‌که فردی با تلسکوپ آسمان شب را نظاره می‌کند، اما قاعدتاً نمی‌تواند کل آسمان را یک‌جا ببیند. با این حال هر چه فرد دارنده این جنسیت به‌مدت طولانی‌تری روی یک نقطه از آن متمرکز می‌شود، سطح دانش او نسبت به جنبه‌های مختلف جنسیتش افزایش پیدا می‌کند. این جنسیت ممکن است جنسیت‌های فرعی دیگری را نیز به هر تعداد در دل خود جای دهد، و این جنسیت‌ها ممکن است خود را به فرد دارنده جنسیت نمایان سازند. جنسیتی نامتناهی است. نام این جنسیت از فضای بی‌کران گرفته شده که مملوء از چیزهایی است که قادر به تصور آنها نیستیم.

➖کلیدواژه‌ها: سایز، تغییر، فضا

🔷کریپتوجندر Cryptogender (جنسیت رمزنگاری شده)

کریپتوجندر یا جندرکریپتیک، جنسیتی است که کسی با ادبیات انسانی قادر به درک، توصیف یا تعریف آن نیست. جنسیتی است که فرد دارنده‌اش را سردرگم می‌کند بطوریکه وی نمی‌تواند روی آن انگشت بگذارد، چرا که بدون هیچ الگوی مشخصی گاهی وجود دارد و گاهی وجود ندارد. این جنسیت گاهی حتی در یک آن نیز هم وجود دارد و هم وجود ندارد. نفوذناپذیری، ابهام و عدم‌قطعیتی که این جنسیت را دربرگرفته به طرز ابهام‌آمیزی یادآور رمزنگاری‌ها، ارواح، و پدیده‌های پارانرمال است.

➖کلیدواژه‌ها: سردرگمی، پرسشگری

🔶دایموجندر Daimogender (جنسیت اهریمنی)

دایموجندر جنسیتی است که ارتباط نزدیکی با شیاطین یا ماوراءالطبیعه دارد. این جنسیت انحصاراً مختص دیمن‌کین‌ها نیست، با این حال هر فردی که خود را دایموجندر هویت‌یابی می‌کند، احتمالاً به نحوی ارتباطی با ماوراءالطبیعه نیز در خودش احساس می‌کند. ملال جنسیتی لازمهٔ دایموجندر بودن نیست. «دایمو» از واژه یونانی «دیمون» گرفته شده، که در زبان انگلیسی «دیمن» تلفظ می‌شود و به معنای شیطان یا اهریمن است.

🔷دلفی‌جندر Delphigender (جنسیت اسرارآمیز)

دلفی‌جندر یا میستی‌جندر جنسیتی اسرارآمیز، رازآلود و ابهام‌آمیز است.

🔶دیجی‌جندر Digigender (جنسیت دیجیتالی)

Digigender
پرچم دیجی‌جندر به گونه‌ای طراحی شده که نشان‌دهنده این جنسیت باشد. رنگ‌های آبی به این دلیل انتخاب شده که رنگ‌های مرتبط با اینترنت و دنیای دیجیتال درنظر گرفته می‌شوند. روی این پرچم واژه دیجی‌جندر با کدهای دودویی نوشته شده است.

دیجی‌جندر جنسیتی دیجیتالی است. این جنسیت می‌تواند هر چیز دیجیتالی باشد؛ از فایل و ویروس گرفته تا بدافزار، .txt و mp3، آنتی‌ویروس، تروجان، ایمیل و غیره. در واژه «دیجی‌جندر»، بخش «جندر» را می‌توان با واژه‌های دیگری نظیر گرل، زرل Xirl، غیرباینری، ان‌بی، انبی، فلوید، بوی، بوی Boi، و … جایگزین نمود.

➖کلیدواژه‌ها: مفاهیم انتزاعی، تکنولوژی، نمادها، زیبایی.

🔷دال‌جندر Dollgender (جنسیت عروسکی)

دال‌جندر جنسیتی ظریف و شکننده بوده که حاوی انرژی لطیف دخترانه و/یا خنثی است. این جنسیت از ارتباطی قوی با عروسک‌ها و/یا دگرتایپ مربوط به عروسک (افرادی که خود را عروسک هویت‌یابی می‌کنند) تاثیر گرفته است.

➖کلیدواژه‌ها: شکننده، پرسلین، عروسک، زنانه، خنثی، بی‌جان.

🔶دنوم‌جندر Donumgender (جنسیت هدیه)

دنوم‌جندر جنسیتی است که الهه‌ای آن را به پاس اعمال نیکی که دارنده این جنسیت در زندگی گذشته خود انجام داده، به او به پاداش داده است. این جنسیت هدیه‌ای متعلق به فرد دارنده آن است، و شایسته قدردانی است. (توجه: دقت داشته باشید که دنوم‌جندر با هر جنسیتی می‌تواند همراه شود، مثلا اگر کسی احساس کند الهه‌ای به او جنسیت سکوجندر را هدیه کرده بطوریکه می‌تواند به سرعت بین جنسیت‌های مختلف جابه‌جا شود، به دلیل هدیه بودن این جنسیت، دنوم‌جندر نیز محسوب می‌شود. بنابراین چنین فردی هم سکوجندر است و هم دنوم‌جندر.)

🔷درایاجندر Dryagender

درایاجندر نوعی ای‌جندر (بی‌جنسیت) است که بیشتر با جنگلی تهی در ارتباط است. (اشاره به نیمف‌های یونانی دارد).

🔶دولچی‌جندر Dulcigender

دولچی‌جندر جنسیتی با محوریت زیبایی است که ارتباط زیادی با کلیشه‌های زنانگی دارد (مانند رنگ صورتی، لباس چین‌دار، نان بان، و هر چیز بامزه دیگری).

🔷ارت‌جندر Earthgender (جنسیت زمینی)

ارت‌جندر هویتی جنسیتی است که مستقیما تحت‌تاثیر کره زمین یا طبیعت بوده یا به آنها مرتبط است. یا این‌که؛ هویتی جنسیتی است که به نحوی مشابه با الهه زمین بوده یا خود الهه زمین است. توجه: اینگونه نیست که این هویت جنسیتی مخصوص پاگان‌ها یا ویکان‌های دوخدایی باشد، چون در میان مردمی که چنین باورهایی دارند، الهه زمین (مادر طبیعت) یک زن بوده و مورد پرستش قرار می‌گیرد. این هویت جنسیتی می‌تواند از آن افرادی که پاگان‌های دوخدایی و ویکان نیستند، و افراد غیرپاگان دیگری که هویت خود را وابسته به زمین می‌دانند نیز باشد.

🔶ایفرو Effreu (جنسیت ترسناک)

ایفرو برگرفته از واژه فرانسوی effrayant به معنای ترسناک + neutre به معنای خنثی، جنسیت غیرباینری ترسناکی است. این جنسیت غیرباینری می‌تواند با ای‌جندر (بی‌جنسیت) یا هر جنسیت دیگری جفت شود.

➖کلیدواژه‌ها: هیجانات، ترس، ترسناک

🔷ایگوجندر Egogender (خودجنسیتی)

ایگوجندر یا کاراجندر برگرفته از پیشوند لاتین/یونانی ایگو به معنای «من، خود (اول شخص)»، جنسیتی است که هیچ کلامی قادر به توصیف آن نیست، از درون فرد دارنده درک می‌شود و متعلق به اوست. افراد ایگوجندر می‌توانند خود را به عنوان (نام خودشان)جندر نیز معرفی کنند که هم‌معنی با ایگوجندر است.

🔶ایگویس‌جندر Egoisgender (جنسیت خودمحور)

ایگویس جندر جنسیتی خودمحور بوده و شباهت بسیاری به نارکیسیس‌جندر (جنسیت خودشیفته) دارد، اما عموماً شدت آن به اندازه نارکیسیس‌جندر نیست. هر فردی می‌تواند خود را ایگویس‌جندر هویت‌یابی کند و این جنسیت مختص افراد خاصی نیست. در واژه «ایگویس‌جندر»، بخش «جندر» را می‌توان با بوی boi، زرل xirl، غیرباینری، فلوید و … جایگزین کرد. نارکیسیس‌جندر مترادف ایگویس‌جندر است و تنها مختص افرادی است که اختلال شخصیت خودشیفته دارند.

🔷اکراجندر Ekragender (جنسیت منفجر)

اکراجندر جنسیتی است که منفجر شده و به میلیون‌ها تکه تبدیل شده است. نام این جنسیت از پیشوند یونانی εκραγεί به معنای «انفجار» گرفته شده است.

🔶الدری‌جندر Eldrigender (جنسیت نامأنوس)

Eldrigender_flag
پرچم الدری‌جندر

الدری‌جندر جنسیتی (یا احتمالاً بی‌جنسیتی) است تیره و تار و ناشناخته. نام این جنسیت از واژه انگلیسی eldritch به معنای نامأنوس گرفته شده است.

🔷المنت‌جندر Elementgender (جنسیت عنصری)

المنت‌جندر جنسیتی است که از چهار بخش اصلی تشکیل شده است بطوریکه هر یک از این چهار بخش به ترتیب به یک عنصر مرتبط‌اند.

🔶انرجندر Energender (انرژی‌جنسیت)

انرجندر جنسیتی شبیه به بمب انرژی است، به سرعت جابه‌جا می‌شود و تغییر پیدا می‌کند و نمی‌تواند به آرامی یکجا بنشیند، با این حال اجزاء اصلی آن نظیر نسبتاً زن بودن، نسبتاً مرد بودن، یا هر جنسیت نسبی واقعی دیگری بودن تاحدودی قابل شناسایی است، اما جنسیت‌های هسته‌ای بیشتری را نیز دربرگرفته که ثابت نشاندن آنها کار آسانی نیست. اینرجندر را می‌توان به صورت اینرجندر گرل، انرجندر بوی، انرجندر ان‌بی و … نیز به کار برد.

🔷اسپی‌جندر Espigender (روح‌جنسیتی)

اسپی جندر جنسیتی است که با روح بودن در ارتباط بوده یا در ابعاد بالاتر یافت می‌شود.

🔶اتجندر Ethegender (جنسیت اثیری)

اتجندر، دلیکاجندر، دین‌جندر، اتری‌جندر، یا اِلِجندر، جنسیتی است فراتر از درک افراد، که در اصل جنسیتی اثیری است که نه توسط دارنده‌اش درک می‌شود و نه توسط دیگران؛ جنسیتی است که قابل توضیح و توصیف نیست؛ جنسیتی ظریف، زیبا، و لطیف است.

🔷فوناجندر Faunagender (جنسیت حیوانی)

فوناجندر جنسیتی است که از حیوانات تاثیر می‌پذیرد.

➖کلیدواژه‌ها: حیوانات، طبیعت، موجودات زنده

🔶فون‌جندر Fawngender

فون‌جندر یا دیرجندر، جنسیتی است که با ترس و احتیاط کشف می‌شود، اما بعداً شکوفا شده و به چیزی طبیعی و بامزه تبدیل می‌شود.

🔷فیلیدی‌جندر Felidaegender (جنسیت گربه‌ای)

فیلیدی‌جندر، فیلی‌جندر، فیلیس‌جندر، یا فیلین‌جندر، جنسیتی است که به گربه‌ها مربوط می‌شود. جنسیتی است که با داشتن آن احساس می‌کنید بدن‌تان مانند موهای بدن گربه پف شده و دل‌تان می‌خواهد کسی زیر چانه‌تان را بخاراند.

🔶فایرجندر Firegender (جنسیت آتشین)

فایرجندر جنسیتی سیال است که مدام در حال تغییر بوده و هرگز فرو نمی‌نشیند. این جنسیت به نوعی با آتش یا نماد آتش در ارتباط است.

🔷فلرت‌جندر Flirtgender (معاشقه‌جنسیتی)

فلرت‌جندر، اموجندر، یا جندرامِس، هویتی جنسیتی است که از طریق معاشقه با دیگران، خود کلمه معاشقه به صورت کلی، یا معاشقه با خود جنسیت احساس می‌شود.

🔶فراست‌جندر Frostgender (جنسیت برفی)

فراست‌جندر جنسیتی بسیار سرد و برفی است.

🔷فریزجندر Freezegender (جنسیت منجمد)

فریزجندر جنسیتی مشابه با فراست‌جندر است، با این تفاوت که جنسیت‌های دیگری را نیز دربرمی‌گیرد. به عنوان مثال، یک فرد فریزگرل هم جنسیت سرد و برفی را تجربه می‌کند و هم ارتباطی با زنانگی یا دخترانگی در خود احساس می‌کند.

➖کلیدواژه‌ها: طبیعت، دمی‌گرل، دما، فصل، سینستزیا

🔶جندرکازم Gendercosm

جندرکازم هویتی جنسیتی است که از محدوده‌های زمین/جامعه فراتر رفته و در کنار جنسیت‌های پذیرفته شده در اجتماع قرار نمی‌گیرد؛ هویتی جنسیتی بسیار بزرگ و عظیمی است که در قالب کلمات نمی‌گنجد. مخالف جندروُید.

🔷جندرفلورا Genderflora

جندرفلورا جنسیتی است که براساس آب‌وهوا و جو شکوفا می‌شود؛ جنسیتی مشابه با جندرفلوید (جنسیت سیال) است، اما ارتباط بیشتری با گل‌ها و گیاهان دارد.

🔶جندرگلایث Gendergoliath (جنسیت جُلیات)

جندرگلایث جنسیتی است که تقریباً بزرگتر از خود فرد است، گویی که دارد از بدن او بیرون می‌زند. جنسیتی است که فضای بسیاری را اشغال می‌کند و به دلیل عظمتش احساس ترس و وحشت را با خود دارد.

🔷جندراُپِیک Genderopaque

جندراپیک جنسیتی است که نه شفاف است و نه تیره‌وتار.

➖کلیدواژه ها: شکل، سینستزیا، بافت

🔶جندرسی Gendersea (جنسیت دریایی)

جندرسی مانند جندروُید است، با این تفاوت که با اقیانوس در ارتباط است. جنسیتی است به پهنای دریای پُر رمز و رازی که در انتظار کاشفی نشسته است. همه افراد می‌توانند عنوان جندرسی را برای معرفی خود به کار ببرند، هر چند این عنوان را کسی پدید آورده که هویت وجودی خود را با اقیانوس یا موجودات دریایی مرتبط می‌دانسته است.

➖کلیدواژه‌ها: حیوانات، عناصر، طبیعت، آب

🔷جندروُید Gendervoid (تهی‌جنسیت)

جندروید جنسیتی پُر از خالی است (که در اصل/همچنین هم‌معنی با جندرلس (بدون جنسیت) است).

➖کلیدواژه‌ها: سایز، شکل، بافت، مفاهیم انتزاعی

🔶گلیمراجندر Glimragender (جنسیت درخشان)

گلیمراجندر جنسیتی است که به آرامی در حال درخشش یا جنبش است.

🔷گلیچ‌جندر Glitchgender (جنسیت مخدوش)

گلیچ‌جندر جنسیتی است که فرد دارنده آن احساس می‌کند جنسیتی دارد یا ندارد، اما در هر صورت جنسیت یا بی‌جنسیتی‌اش دچار اشکال و سردرگم‌کننده شده است. توجه: این جنسیت برای گلیچ‌کین/تِک‌کین/غیره ایده‌آل است، اما غیردگرگونه‌ها نیز می‌توانند آن را به کار ببرند! این جنسیت را نباید با جندرگلیج اشتباه کرد.

➖کلیدواژه‌ها: جندرلس (بی‌جنسیت)، مونوجندر (تک‌جنسیتی)، تکنولوژی، پرسشگری

🔶هیلی‌جندر Healegender (شفاجنسیتی)

هیلی‌جندر یا هیل‌جندر، جنسیتی است که برای دارنده‌اش احساس آرامش خاطر به ارمغان می‌آورد. فردی که خود را هیلی‌جندر هویت‌یابی می‌کند، اتصالاتی در ذهنش برقرار می‌شود که قبلاً تجربه نکرده است. این جنسیت برای دارنده‌اش شفافیت، خلاقیت، و امنیت را به ارمغان می‌آورد.

🔷هلیوجندر Heliogender (جنسیت خورشیدی)

هلیوچندر جنسیتی مشابه با ای‌جندر (بی‌جنسیت) است؛ احساسی قوی از گرما و فاقد جنسیت بودن است. احساس شدید و سوزاننده جنسیت (یا فقدان جنسیت). نام این جنسیت از واژه «هلیو» به معنای خورشید گرفته شده است.

➖کلیدواژه‌ها: دما، جندرلس (بی جنسیت)، سینستزیا

🔶هایدروجندر Hydrogender (جنسیت آب)

هایدروجندر جنسیتی است که با ویژگی‌های آب (مثلاً جریان یافتن، موج و …) مرتبط یا قابل قیاس است.

🔷ژوپیترجندر Jupitergender

ژوپیترجندر جنسیتی است بسیار بزرگ، بطوریکه فردی که خودش را با این جنسیت هویت‌یابی می‌کند قادر به درک کامل آن نیست، چرا که این جنسیت آن‌قدر بزرگ است که به وضوح دیده نمی‌شود، با این حال وجودش بدون‌شک احساس می‌شود و فرد دارنده‌اش مطمئن است که فردی سیسجندر (همسوجنسیت) نیست.

➖کلیدواژه‌ها: سایز، مونوجندر، پرسشگری، فضا

🔶لمین‌جندر Lamingender (جنسیت لایه‌ای)

لمین‌جندر جنسیتی است که از چند لایه یا برش تشکیل شده است.

➖کلیدواژه‌ها: شکل، بافت، مفاهیم انتزاعی، سینستزیا

🔷لئوجندر Leogender

لئوجندر جنسیتی است که با قدرت و قلمرو در ارتباط است.

➖کلیدواژه‌ها: قدرتمند، خانواده سلطنتی

🔶لوکوجندر Leukogender (جنسیت نورانی)

لوکوجندر جنسیتی است که درخششی نورانی دارد. نام این جنسیت از واژه «لوکو -» به معنای روشن و درخشان گرفته شده است.

➖کلیدواژه‌ها: نور

🔷لیخت‌جندر Lichtgender (نورجنسیتی)

لیخت جندر جنسیتی است که خود را به صورت گویی نورانی به نمایش می‌گذارد.

🔶لاوجندر Lovegender (عشق‌جنسیتی)

لاوجندر جنسیتی است که با احساس عشق‌ورزی نسبت به کسانی که مورد سوء‌رفتار دیگران قرار می‌گیرند، و همین طور با عشق ورزیدن به جنسیت خود تعریف می‌شود.

🔷ماشین‌جندر Machinegender (جنسیت ماشینی)

Machinegender
پرچم ماشین‌جندر

ماشین‌جندر جنسیتی است (که فقط مختص) دگرتایپ‌های تکنولوژیکالی مانند ماشین‌کین و ربات‌کین است. ماشین‌جندر جنسیت افرادی است که به دلیل دگرگونه بودن‌شان احساس می‌کنند که جنسیت آنها به نوعی با تکنولوژی مرتبط‌ است. این جنسیت بسیار شبیه به دیجی‌جندر است، با این تفاوت که دیجی‌جندر بیشتر شبیه به نرم‌افزار است و ماشین‌جندر بیشتر شبیه به سخت‌افزار.

پرچم ماشین‌جندر به گونه‌ای طراحی شده که نوار بالای پرچم به رنگ خاکستری تیره مایل به مشکی است و پنج مستطیل نقره‌ای عمود بر آن قرار گرفته که شبیه به تراشه الکترونیکی شده است. نوار بعدی به رنگ سبز است. همین دو نوار بالایی با مستطیل‌های نقره‌ای در پایین پرچم نیز ترسیم شده است. نوار میانی پرچم به رنگ سفید است بطوریکه نوری زردرنگ روی آن قرار گرفته است. روی این نوار میانی نیز یک جفت آکولاد قرمزرنگ ترسیم شده است. در این پرچم، رنگ‌های سبز، خاکستری، و مشکی نشان‌دهنده تراشه الکترونیکی است. رنگ زرد و سفید نشان‌دهنده جریان الکتریسیته است که نیروی ماشین را تأمین می‌کند. آکولادها نیز نماد کدهایی هستند که به ماشین فرمان می‌دهند.

🔶مایکروجندر Microgender (جنسیت کوچک) و ماکروجندر macrogender (جنسیت بزرگ)

مایکروجندر و ماکروجندر احساسات کوچک و بزرگ جنسیتی هستند که در طبقه‌بندی‌های جنسیتی جامعه نمی‌گنجند.

➖کلیدواژه‌ها: سایز، شکل، فضا

🔷میررجندر Mirrorgender (جنسیت آینه‌ای)

جنسیتی که شکل جنسیت‌های اطرافش را به خود می‌گیرد. مثلاً اگر فرد میررجندر در جمع مردان باشد، خود را مرد هویت‌یابی می‌کند.

🔶موزیک‌جندر Musicgender

موزیک‌جندر چترواژه‌ای است که همه جنسیت‌هایی را که به نوعی به موسیقی یا تئوری موسیقی مرتبط می‌شوند دربرمی‌گیرد.

🔷موزیکاجندر Musicagender

موزیکاجندر جنسیتی است که فقط با موسیقی و/یا ژانر موسیقی خاصی قابل توصیف است.

➖کلیدواژه‌ها: صوت، سینستزیا، نمادها

🔶نیم‌جندر Namegender

(نام)جندر جنسیتی است که با نام هر فرد تعریف می‌شود، و مناسب افرادی است که هنوز مطمئن نیستند خود را با چه جنسیتی هویت‌یابی کنند، با این حال مطمئن هستند که فردی سیسجندر نیستند. نیم‌جندر هم می‌تواند چترواژه باشد و هم جنسیتی مستقل. مثال: جان‌جندر، جین‌جندر، (اسم شما)جندر، و …

➖کلیدواژه‌ها: منحصربه‌فرد

🔷نکروجندر Necrogender (جنسیت مرده)

نکروجندر جنسیتی است که قبلاً وجود داشته، اما الان «مرده» است یا دیگر وجود ندارد.

🔶نون‌جندر Noungender (اسم‌جنسیتی)

نون‌جندر جنسیتی است که به بهترین صورت با یک اسم تعریف می‌شود؛ این جنسیت بیشتر مناسب افراد سینستاتیک است. مثال: سی‌جندر (دریاجنسیتی)، جنسیتی که به بهترین صورت با دریا تعریف می‌شود. این جنسیت بسیار انعطاف‌پذیر و منحصربه‌فرد است. نون‌جندر چترواژه به حساب می‌آید.

🔷نامبرجندر Numbergender (جنسیت عددی)

نامبرجندر جنسیتی مناسب افرادی است که خود را به عنوان یک عدد یا معادله ریاضی هویت‌یابی می‌کنند. جنسیتی است که در حالت کلی می‌تواند حول همه اعداد نیز بچرخد. نامبرجندرهای مثبت و منفی یا هر جنبه مختلفی از علم ریاضی وجود دارد. افراد نامبرجندر می‌توانند بسیار منظم و مرتب باشند، اما ضرورتاً اینگونه نیست که هر فرد نامبرجندری نظم و ترتیب را رعایت کند.

➖کلیدواژه‌ها: مفاهیم انتزاعی، سینستزیا، نمادها

🔶نیکتوجندر Nyctogender (جنسیت تاریک)

نیکتوجندر جنسیتی است که از تاریکی خالص تشکیل شده یا به نوعی با آن مرتبط است.

➖کلیدواژه‌ها: نور، تاریکی، انتزاع، نمادها

🔷ارب‌جندر Orbgender (جنسیت گِرد)

ارب‌جندر جنسیتی است که گرد و بدون زاویه احساس می‌شود.

🔶پریشوجندر Preciogender (جنسیت ارزشمند)

پریشوجندر جنسیتی است که برای دارنده‌اش خاص و ارزشمند است.

🔷کوانتی‌جندر Quantigender (جنسیت کوانتومی)

کوانتی‌جندر، کوانتال‌جندر، کوانتوم‌جندر، یا جندرکوانتوم، جنسیتی است تغییرشکل یافته که ریشه در آگاهی فرد از ابعاد واقعیت دارد؛ ابعادی که معمولاً مستقل از ادراکات روزمره است.

🔶سی‌جندر Seagender (دریاجنسیتی)

سی‌جندر جنسیتی است که همانند اقیانوس عمیق و ناشناخته است. جنسیتی است که عمدتاً غیر قابل درک بوده، اما از دیدگاه انسانی کمی آشناست. سی‌جندر نباید با جندرسی اشتباه شود.

🔷استارجندر Stargender (جنسیت ستاره‌ای)

استارجندر جنسیتی متعلق به دنیای دیگر است، به طوریکه در قالب درک زمینی نمی‌گنجد، چرا که اصالتاً متعلق به ماورای زمین است. یا، جنسیتی است که صرف‌نظر از گسترش ادبیات جنسیتی، با هیچ واژه‌ای قابل تعریف نیست. یا، جنسیت ستاره است.

🔶استاتیک‌جندر Staticgender

استاتیک‌جندر جنسیتی است که به بهترین صورت به عنوان نویز الکترومغناطیسی تلویزیون تعریف می‌شود؛ جنسیتی است درهم و غیر قابل درک.

🔷استراتوجندر Stratogender

استراتوجندر جنسیتی است که از لایه‌های مختلفی تشکیل شده است. این جنسیت را فردی اسکای/کلاودکین پدید آورده، اما هر فردی می‌تواند برای معرفی خویش آن را به کار ببرد.

🔶وینت‌جندر Wintgender (جنسیت زمستانی)

وینت‌جندر، وینته‌جندر، یا وینترجندر، جنسیتی است مشابه با بلیزجندر، با این تفاوت که جنسیت ثانویه‌ای را نیز دربرمی‌گیرد. مثلا یک فرد وینته‌بوی ممکن است هم جنسیتی سرد، خشن و برفی را تجربه کند و هم خود را مرد بداند یا در خود احساس مردانگی کند.

🔷ویچ‌جندر Witchgender (جنسیت جادویی)

ویچ‌جندر، مگوس‌جندر، مگ‌جندر، یا ونفی‌جندر، جنسیتی است که ارتباطی با جادو و جادوگری دارد. این جنسیت به نوعی جنسیتی جادویی است. می‌توانید با استفاده از این جنسیت، جادوی جنسیتی عجیبی را به اجرا درآورید. این جنسیت با ابراز جنسیتی زنانه یا آندروجین‌گونه نیز مرتبط است. ویچ‌جندر نباید با جندرویچد اشتباه شود.

🔶ولفس‌بین‌جندر Wolfsbanegender (جنسیت زیبای سمی)

ولفس‌بین‌جندر جنسیتی زنوجندر بوده که زیبا و فوق‌العاده سمی است. فردی که خود را با این جنسیت هویت‌یابی می‌کند، احساس می‌کند که جنبه سمی این جنسیت از او محافظت می‌کند.

➖کلیدواژه‌ها: زیبا، سمی.

مترجم: سعید.ش
🌐هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Xenogender