1
پوشاندن جای خالی برداشت فلپ با پوست مصنوعی اینتگرا. الف. نمای اتاق عمل، ب. سه هفته بعد از عمل (قرار دادن گرافت پوستی با ضخامت نسبی)، ج. 24 ماه بعد از عمل، د. 51 ماه بعد از عمل. تصاویر متعلق به افراد مختلف است.

مطالعه‌ای در زمینه نتیجه استفاده از پوست مصنوعی اینتگرا جهت ترمیم ناحیه اهداکننده ساعد دست

مترجم: سعید.ش

استفاده از فلپ شعاعی ساعد دست (RFF) برای ترمیم نواقص ایجاد شده در بدن، نتایج عالی و قابل اعتمادی را به همراه دارد، با این حال بر کسی پوشیده نیست که برداشت فلپ از ساعد دست با مشکلات و عوارضی برای ناحیه اهداکننده همراه است. پوست مصنوعی اینتگرا در عرصه جراحی‌های ترمیمی کاربرد گسترده‌ای دارد. هدف از این مطالعه، سنجش پیامدهای بلندمدت استفاده از پوست مصنوعی اینتگرا و گرافت پوستی با ضخامت نسبی جهت ترمیم ناحیه اهداکننده ساعد دست است. در این مطالعه میزان کارکرد و زیبایی ساعد دست، کیفیت اسکار، و عملکرد مچ دست و همینطور توانایی کار کردن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

◾️روش‌ها

سیزده نفر بعد از انجام معاینه‌ای که پس از میانگین 23.8 ماه فالوآپ (پیگیری) صورت گرفت، داوطلب شرکت در مطالعه گردیدند. شناسایی عوارض و مشکلات و ارزیابی ظاهر و زیبایی، حساسیت، عدم تحمل سرما، و اسکار ناحیه اهداکننده ساعد دست در این افراد طبق پرسشنامه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. توانایی جابه‌جایی اسکار از روی تاندون‌های خم‌کننده با استفاده از تست پینچ طراحی شده در کلینیک مورد بررسی قرار گرفت. مقیاس اسکار ونکوور (VSS) ارزیابی گردید؛ عملکرد مچ دست و قدرت دست تعیین گردید.

1
تست پینچ: یک لایه از پوست یک سانتی‌متر از بغل و یک سانتی‌متر از مرز میانی بالا کشیده می‌شود؛ مقادیر بدست آمده جمع زده می‌شود و نتیجه تقسیم بر دو می‌شود و بدین‌ترتیب نمره نهایی بدست می‌آید.

◾️نتایج

میانگین نمره رضایت از ظاهر و زیبایی ناحیه اهداکننده 3.42 ± 0.44 بود. دو نفر از شرکت‌کنندگان دچار اسکار و عدم تحمل سرما شده بودند. نتیجه VSS مقدار 4.2 بوده که نتیجه مطلوبی در نظر گرفته می‌شود. تست پینچ نشان داد که توانایی جابه‌جایی اسکار به طور متوسط 8 میلی‌متر بوده و چسبندگی اسکار به تاندون رخ نداده است. گستره حرکت مچ دست و همینطور قدرت دست، به اندازه دستی که عمل نشده بود گزارش شد. مشخص گردید که تست پینچ ارتباط منفی قابل توجهی با VSS دارد، در نتیجه ابزار قابل اعتمادی برای سنجش کیفیت اسکار محسوب می‌شود.

◾️نتیجه‌گیری

نتایج بلندمدت حاکی از آن است که استفاده از پوست مصنوعی اینتگرا و گرافت پوستی با ضخامت نسبی سبب ترمیم موفقیت‌آمیز ناحیه اهداکننده ساعد دست از لحاظ زیبایی و کارایی می‌شود.

🔻این مطالعه توسط پزشکان بخش جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان دانشگاه زوریخ سوییس صورت گرفته و در ژانویه 2014 انتشار یافته است.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00238-013-0918-0

Copyright © 2020 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ‌ترنس‌سنتر – شبکه اطلاع‌رسانی ترنسجندر و ترنزیشن All Rights Reserved.