surgicalservices_feat

مطالعه‌ای در زمینه جراحی‌های تصدیق جنسیت در کشور دانمارک از سال 1994 تا سال 2015

مترجم: سعید.ش

◾️مقدمه

ملال جنسیتی به احساس پریشانی ناشی از ناهمخوانی جنس بیولوژیک (نسبت داده شده به) فرد و هویت جنسیتی او اطلاق می‌گردد. باور بر این است که هورمون درمانی و عمل جراحی برای افراد متقاضی، بهترین روش تسکین ملال جنسیتی محسوب گردیده و فرد متقاضی را به جنسیت مطلوبش نزدیک می‌کند. پروسه ترنزیشن پزشکی در کشور دانمارک تحت پوشش مراقبت بهداشت عمومی قرار دارد، و جراحی تصدیق جنسیت در کشور دانمارک فقط در یک مرکز انجام می‌پذیرد. در این مرکز چند جراح پلاستیک متخصص در زمینه عمل‌های بالاتنه (تخلیه سینه یا بزرگ کردن پستان) و عمل‌های پایین‌تنه (واژینوپلاستی یا فالوپلاستی و متودیوپلاستی) مشغول به فعالیت هستند.

◾️اهداف

هدف از این مطالعه این است که گزارش مروری اولین و تنها مرکز ملی را درمورد افراد ترنسکشوال در دانمارک که توسط یگانه تیم جراحی این کشور تحت عمل تصدیق جنسیت قرار گرفته‌اند ارائه نماییم و بسنجیم که آیا سن متقاضیان جراحی تصدیق جنسیت طی دوره 20 ساله کاهش یافته است یا خیر.

◾️روش‌ها

با بررسی پایگاه‌های داده الکترونیکی، افرادی که از ژانویه 1994 تا مارچ 2015 تشخیص اختلال هویت جنسیتی گرفته بودند را شناسایی کردیم. افراد اینترسکس و افرادی که جنسیت آنها گزارش نشده بود را از این مطالعه حذف کردیم.

◾️شاخصه نتیجه اصلی

تتوع جنسیتی، سن و سال، و جراحی‌های تصدیق جنسیتی که برای متقاضیان دانمارکی صورت گرفته است.

◾️نتایج

تعداد 158 از متقاضیان جراحی تصدیق جنسیت مورد مطالعه قرار گرفتند. 55 نفر (35% از افراد) ترنس مردبه‌زن (MTF) و 103 نفر (65% از افراد) ترنس زن‌به‌مرد (FTM) بودند. درمجموع، 126 عمل جراحی تصدیق جنسیت صورت پذیرفت. برای 62 نفر از مردان ترنس FTM جراحی بالاتنه (تخلیه سینه) و برای 17 نفر از آنها جراحی پایین‌تنه (فالوپلاستی و متودیوپلاستی) صورت گرفت. برای 45 نفر از زنان ترنس MTF جراحی پایین‌تنه (واژینوپلاستی) صورت گرفت، 2 نفر از آنها جراحی بزرگ کردن پستان را نیز پشت سر گذاشتند. نسبت مردان ترنس به زنان ترنسی که متقاضی عمل تصدیق جنسیت بودند 1.9 بر 1 بود. میانگین سن متقاضیان عمل جراحی طی دوره 20 ساله از 40 سال به 27 سال کاهش پیدا کرده بود.

◾️نتیجه‌گیری

عمل تصدیق جنسیت برای 65 مرد ترنس و 40 زن ترنس در بیمارستان این مرکز انجام پذیرفت، و 21 فرد ترنسکشوال نیز عمل جراحی خود را در خارج از کشور انجام دادند. عمل تخلیه سینه برای 62 مرد ترنس و عمل پایین‌تنه برای 17 مرد ترنس صورت گرفت. عمل واژینوپلاستی برای 45 زن ترنس و عمل بزرگ کردن پستان برای 2 زن ترنس صورت گرفت. میانگین سن متقاضیان جراحی تصدیق جنسیت طی دوره این مطالعه به میزان چشمگیری کاهش یافته بود.

🔻این مطالعه توسط پزشکان دانشگاه کپنهاگ دانمارک صورت گرفته و در آپریل 2016 انتشار یافته است.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.01.012

Copyright © 2020 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved