1

مطالعه‌ای در زمینه مقایسه نتیجه جراحی ترمیمی واژینوپلاستی به روش روده‌ای و برداشت گرافت پوستی تمام‌ضخامت در زنان ترنس (MTF)

مترجم: سعید.ش

عمل (ترمیمی) واژینوپلاستی، کیفیت زندگی افراد متقاضی را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد. اگر عمل واژینوپلاستی اصلی ناموفق باشد، چندین روش جراحی برای عمل ترمیمی وجود دارد. نویسندگان این مطالعه، نتیجه جراحی ترمیمی واژینوپلاستی به روش روده‌ای لاپراسکوپیک را با روش گرافت پوستی تمام‌ضخامت مقایسه نموده‌اند.

◾️متدها

پیشینه افرادی که تحت عمل واژینوپلاستی ترمیمی قرار گرفته بودند، در انستیتو نویسندگان این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. جمعیت‌شناسی افراد، جزئیات جراحی، عوارض، بستری در بیمارستان، عمل‌های ترمیمی، و عمق واژن جدید برای هر دو تکنیک ثبت و مقایسه گردید.

◾️نتایج

نویسندگان این مطالعه 50 زن ترنسجندر و 3 زن بیولوژیک را که تحت عمل جراحی واژینوپلاستی قرار گرفته بودند مورد مطالعه قرار دادند. 21 نفر از آنها به روش روده‌ای لاپراسکوپیک و 32 نفر به روش گرافت پوستی تمام‌ضخامت پرینئال جراحی کرده و به طور متوسط به مدت 3.2 سال (از 0.5 سال تا 19.7 سال) مورد پیگیری بالینی قرار گرفتند. جمعیت‌شناسی این افراد تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت. هیچ مرگ‌ومیری رخ نداد. دو نفر (10%) از گروهی که عمل ترمیمی واژینوپلاستی خود را به روش روده‌ای انجام داده بودند و شش نفر از افرادی که عمل ترمیمی واژینوپلاستی خود را به روش گرافت پوستی تمام‌ضخامت انجام داده بودند، در اتاق عمل دچار سوراخ‌شدگی روده شدند. مدت زمان عمل برای گروه گرافت پوستی تمام‌ضخامت کوتاه‌تر بود (131 ± 35 دقیقه در مقایسه با 191 ± 45 دقیقه). مدت زمان بستری در بیمارستان تفاوت چشمگیری بین دو گروه نداشت. عمل (ترمیمی) واژینوپلاستی برای 19 نفر (91%) از افرادی که به روش روده‌ای عمل کرده بودند و 26 نفر (81%) از افرادی که به روش گرافت پوستی تمام‌ضخامت عمل کرده بودند باموفقیت انجام شد. عمق واژن به روش روده‌ای بیشتر بود (15.9 ± 1.4 سانتی‌متر در مقایسه با 12.5 ± 2.8 سانتی‌متر).

◾️نتیجه‌گیری

عمل ترمیمی واژینوپلاستی را می‌توان به روش‌های روده‌ای لاپراسکوپیک و گرافت پوستی تمام‌ضخامت به انجام رساند. عوارض حین عمل و بعد از عمل این دو تکنیک تفاوت چندانی باهم ندارد، با این حال سوراخ‌شدگی روده در گروه افرادی که واژینوپلاستی به روش گرافت پوستی تمام‌ضخامت انجام داده بودند شایع‌تر بود. هرچند عمل واژینوپلاستی به روش روده‌ای لاپراسکوپیک طولانی‌تر است، با این حال بیشتر از روش گرافت پوستی تمام‌ضخامت پرینئال واژنی با عمق کافی ایجاد می‌کند.

🔻این مطالعه توسط پزشکان متعددی به اسامی زیر صورت گرفته و در اکتبر 2016 انتشار یافته است.

Van der Sluis, Wouter B. M.D., Ph.D.; Bouman, Mark-Bram M.D., Ph.D.; Buncamper, Marlon E. M.D., Ph.D.; Mullender, Margriet G. Ph.D.; Meijerink, Wilhelmus J. M.D., Ph.D.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000002598

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved