1

مطالعه‌ای در زمینه مقایسه نتیجه جراحی فالوپلاستی مردان ترنسجندر و مردان سیسجندر و مقایسه نرخ عوارض مربوط به پیشابراه پس از جراحی یوریتروپلاستی یک‌مرحله‌ای و چندمرحله‌ای

مترجم: سعید.ش

عمل فالوپلاستی کیفیت زندگی افرادی که نواقصی در آلت تناسلی مردانه خود دارند، و افراد ترنسجندر زن به مردی (مردان ترنس) که متقاضی عمل تطبیق جنسیت هستند را افزایش می‌دهد. اما داده‌های پراکنده‌ای درمورد عوارض و نتیجه کلی این عمل در دست است. این مطالعه به مقایسه نتیجه جراحی فالوپلاستی در مردان ترنس و مردان سیسجندر، و مقایسه نتیجه جراحی یوریتروپلاستی (افزایش طول پیشابراه) یک‌مرحله‌ای و چندمرحله‌ای می‌پردازد.

◾️روش‌ها

جستجوی جامع و گسترده‌ای در متون پزشکی موجود در زمینه عمل فالوپلاستی در پایگاه داده‌های پاب‌مد، مدلاین و گوگل‌اسکالر صورت گرفت. داده‌های موجود درمورد تکنیک‌ها، عوارض عمل، نتایج عمل، و جمعیت‌شناسی متقاضیان عمل گردآوری گردید. تحلیل مدل با اثرات تصادفی و تحلیل زیرگروه صورت گرفت.

◾️نتایج

50 مطالعه (که مجموعاً روی 1351 نفر صورت گرفته است) مورد بررسی قرار گرفت: 19 مطالعه (869 نفر) مربوط به مردان ترنس بودند و 31 مطالعه (482 نفر) مربوط به مردان سیسجندر (غیرترنس). نرخ عوارض مربوط به پیشابراه در گروه مردان ترنس 39.4% و در گروه مردان سیسجندر 24.8% بود. نرخ کلی عوارض مربوط به فلپ (آلت تناسلی مردانه) در مردان ترنس 10.8% و در مردان سیسجندر 8.1% بود. در 23 مطالعه (که مجموعاً روی 723 نفر صورت گرفته است) یوریتروپلاستی تک‌مرحله‌ای، و در 13 مطالعه (که مجموعاً روی 210 نفر انجام صورت گرفته است) یوریتروپلاستی چند مرحله‌ای انجام گرفته است. نرخ عوارض مربوط به فلپ برای یوریتروپلاستی تک‌مرحله‌ای 8.6% و برای یوریتروپلاستی چندمرحله‌ای 16.7% بود. یوریتروپلاستی تک‌مرحله‌ای از لحاظ توانایی ایستاده ادرار کردن، عملکرد جنسی، و رضایت فرد نتایج بهتری نسبت به یوریتروپلاستی چندمرحله‌ای داشته است.

◾️نتیجه‌گیری

نرخ عوارض مربوط به پیشابراه و فلپ در مردان سیسجندری که تحت عمل فالوپلاستی قرار می‌گیرند پایین‌تر از مردان ترنسی است که تحت عمل فالوپلاستی قرار می‌گیرند. یوریتروپلاستی چندمرحله‌ای نسبت به یوریتروپلاستی تک‌مرحله‌ای با عوارض بیشتر مربوط به فلپ، نتیجه بدتر و رضایت‌مندی کمتری همراه است.

🔻این مطالعه توسط پزشکان متعددی به اسامی زیر صورت گرفته و در فوریه 2018 انتشار یافته است.

Remington, Austin C. B.A.; Morrison, Shane D. M.D., M.S.; Massie, Jonathan P. M.D.; Crowe, Christopher S. M.D.; Shakir, Afaaf M.D.; Wilson, Stelios C. M.D.; Vyas, Krishna S. M.D., Ph.D., M.H.S.; Lee, Gordon K. M.D.; Friedrich, Jeffrey B. M.D.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://journals.lww.com/plasreconsurg/Abstract/2018/02000/Outcomes_after_Phalloplasty__Do_Transgender.16.aspx

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved