ماه: نوامبر 2019

33 Posts

6 عمل واژینوپلاستی (ساخت واژن), 6 عمل کاشت پروتز سینه, 6 عمل ارکیکتومی (تخلیه بیضه), 8 عمل فالوپلاستی, 8 عمل متودئوپلاستی, 8 عمل پنایل ایمپلنت و ایجاد نعوظ, 8 عمل تخلیه سینه, 8 عمل ساخت کلاهک پنیس, 8 عمل ساخت کیسه و کاشت پروتز بیضه

هفت نکتۀ مهم درمورد روش صحیح ارزیابی تجربیات و تصاویر جراحی و تصمیم‌گیری آگاهانه جهت انجام جراحی