1

تعریف نوروجندر Neurogender

مترجم: سعید.ش

چترواژه نوروجندر در توصیف افرادی به کار می‌رود که جنسیت‌شان به نوعی با نوروتایپ (تفاوت سیم‌پیچی مغز)، بیماری روانی، یا وضعیت‌های نورولوژیکی آنها ارتباط دارد. جنسیت‌های بسیاری زیر چتر نوروجندر قرار می‌گیرند و بیشتر آنها به تفاوت‌های عصب‌شناختی افراد مربوط می‌شوند. البته لازم به ذکر است که اینگونه نیست که هر فردی که تفاوت‌های عصب‌شناختی داشته باشد، الزاما فردی نوروجندر باشد. هر جنسیتی که زیر چتر نوروجندر قرار دارد دقیقا به نوروتایپ مشخصی مربوط می‌شود. اغلب واژه‌های مشابهی نیز ویژه افراد نوروتیپیکال (افرادی که تفاوت عصب‌شناختی ندارند) که درک و برداشت مشابهی از جنسیت خود دارند وجود دارد که این افراد در صورت تمایل می‌توانند بدون این که لازم باشد واژه‌های مخصوص افرادی که تفاوت عصب‌شناختی دارند را از آن خود کنند، از آن واژه‌ها برای معرفی خود استفاده کنند.

🔰لیست جنسیت‌هایی که زیر چتر نوروجندر قرار می‌گیرند

جنسیت‌های بسیاری زیر چتر نوروجندر قرار می‌گیرند، که بعضی از آنها فقط ویژه افرادی هستند که نوروتایپ مشخصی دارند. در ادامه نام این جنسیت‌ها به ترتیب حروف الفبا ذکر شده است.

🔷افکتوجندر Affectugender (جنسیت تاثیرپذیر)

Affectugender
پرچم افراد افکتوجندر نشان‌دهنده نوسانات خلق‌وخو است (در این پرچم رنگ زرد (شادی/شیدایی) به رنگ آبی (غم/افسردگی) و رنگ زرد به رنگ قرمز (خشم) می‌گراید).

افکتوجندر جنسیتی است که از تفاوت عصب‌شناختی فرد، به‌خصوص از نوسانات خلق‌وخو تاثیر می‌پذیرد. مثلا فرد افکتوجندر وقتی حالت افسردگی دارد خود را پسر می‌داند و وقتی حالت شادمانی/شیدایی دارد بیشتر خود را دمی‌گرل (نیمه‌دختر) می‌داند. افکتوجندر زیر چترهای نوروجندر و زنوجندر قرار می‌گیرد.

➖کلیدواژه‌ها: افسردگی، اختلالات خلقی، دوقطبی، اختلال دوقطبی

🔶انگزای‌جندر Anxiegender (جنسیت اضطرابی)

انگزای‌جندر جنسیتی است که از اضطراب تاثیر می‌پذیرد.

➖کلیدواژه: اضطراب

🔷آتی‌جندر/اتیسم‌جندر Autigender/Autismgender (جنسیت اتیستیک)

Autigender
پرچم افراد آتی‌جندر/اتیسم‌جندر

آتی‌جندر یا اتیسم‌جندر هویتی جنسیتی است که بخشی از آن یا تمام آن با اتیسم تعریف می‌شود. این جنسیت را فقط افراد اتیستیک درک می‌کنند. این هویت جنسیتی متاثر از اتیسم بوده یا به نوعی به اتیسم مربوط می‌شود. افراد آتی‌جندر احساس می‌کنند که اتیسم روی پایه و اساس هویت جنسیتی‌شان تاثیر می‌گذارد.

جنسیت مشابه یا مرتبط: فسی‌جندر fascigender

🔶بوردرجندر Bordergender (جنسیت مرزی)

بوردرجندر یا بوردرفلوید هویتی جنسیتی مخصوص افرادی است که اختلال شخصیت مرزی دارند. این جنسیت را فقط افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی درک می‌کنند. افراد بوردرجندر جنسیتی را در خود احساس می‌کنند، اما به‌سختی می‌توانند فقط یک نام مشخص را برای آن برگزینند. افراد بوردرجندر به طور مداوم در حال پرسش از خود و کشف جنسیت خویش هستند و هر موقع از جنسیت خود آگاه می‌شوند نیز، دوباره خود را مورد پرسش قرار می‌دهند.

🔷کیِدوجندر Caedogender (جنسیت مخدوش)

Caedogender
پرچم افراد کیدوجندر از رنگ‌هایی تشکیل شده که نشان‌دهنده جنسیت‌های مشخصی هستند؛ این رنگ‌ها توسط رنگ خاکستری «تکه‌تکه» شده‌اند.

کیدوجندر/کیدجندر (به انگلیسی: Caedogender/Caedgender) جنسیتی است که در اثر حادثه‌ای آسیب‌زا «تکه‌تکه» شده است. جنسیتی است که قبلا احساس می‌شده، اما بدلیل آسیب‌دیدگی مخدوش گردیده یا از بین رفته است.

➖کلیدواژه‌ها: اختلال استرس پس از سانحه، آسیب (تروما)

🔶کوِس‌جندر Cavusgender (جنسیت افسرده)

Cavusgender
پرچم افراد کوِس‌جندر

کَوِس‌جندر جنسیتی است مختص افرادی که افسردگی دارند. افراد کَوِس‌جندر وقتی احساس افسردگی نمی‌کنند جنسیت مشخصی را در خود احساس نموده و وقتی احساس افسردگی می‌کنند جنسیت دیگری را در خود احساس می‌کنند. جنسیتی که این افراد موقع افسردگی احساس می‌کنند با پسوندی مشخص می‌شود (مثلا کَوِس‌بوی (اگر خود را پسر بدانند)، کَوِس‌گرل (اگر خود را دختر بدانند)، کَوِس‌غیرباینری (اگر خود را غیرباینری بدانند)، و …)

Cavusgender-2
پرچم دیگر افراد کوِس‌جندر

🔷کلاودجندر Cloudgender (جنسیت ابری)

Cloudgender
پرچم افراد کلاودجندر

کلاودجندر جنسیتی است که بدلیل اختلال خوددگربینی فرد، کاملا درک نشده یا به‌وضوح دیده نمی‌شود. کلاودجندر یکی از نوروجندرها محسوب می‌شود.

➖کلیدواژه‌ها: مسخ شخصیت، مسخ واقعیت

Cloudgender-2
پرچم دیگر افراد کلاودجندر

🔶کاموجندر Commogender

کاموجندر به فردی اطلاق می‌شود که از سیسجندر (همسوجنسیت) نبودن خود مطمئن است، اما بدلیل خستگی روانی قادر به تعریف جنسیت خود نیست. اگر فردی برای راحتی خویش، خود را با جنسیتی باینری هویت‌یابی کند، این واژه را می‌توان به عنوان پسوندی برای جنسیت باینری (مثلا کاموبوی/کاموگرل) به کار برد.

➖کلیدواژه‌ها: استرس، خستگی

🔷کوروجندر Corugender

Corugender
پرچم افراد کوروجندر

کوروجندر یا فلش‌جندر (به انگلیسی: Corugender/Flashgender) هویتی جنسیتی است که طی گذشته‌نمایی‌ها (صحنه‌هایی از خاطرات گذشته فرد) تغییر پیدا می‌کند.

➖کلیدواژه‌ها: اختلال استرس پس از سانحه، گذشته‌نمایی (فلش‌بک)

🔶سایکلوجندر Cyclogender (جنسیت چرخه‌ای)

سایکلوجندر در توصیف فردی دوقطبی به کار می‌رود که هویت جنسیتی‌اش به حالت روحی همان موقع (شیدایی، شیدایی خفیف، افسردگی، احساسات مخلوط و …) بستگی دارد.

➖کلیدواژه: دوقطبی

🔷دیوای‌جندر Divigender (جنسیت تجزیه شده)

دیوای‌جندر به فردی اطلاق می‌شود که بدلیل ابتلا به اختلال تجزیه هویت، احساس می‌کند هویت جنسیتی‌اش از هم جدا یا تقسیم شده است.

➖کلیدواژه‌ها: اختلال تجزیه هویت، تجزیه

🔶اندوسپکتروم Endospectrum (درون‌طیف)

اندوسپکتروم به فرد اتیستیکی اطلاق می‌شود که احساسی که نسبت به جنسیت، گرایش جنسی، گرایش عاطفی، یا ابراز جنسیتی خود دارد به نحوی و تا حدی متاثر از طیف اتیسم است.

➖کلیدواژه‌ها: اسپرگر/اسپی، سندرم اسپرگر

🔷فسی‌جندر Fascigender

Fascigender
پرچم افراد فسی‌جندر

فسی‌جندر جنسیتی است که عمدتا به علایق خاص افراد اتیستیک مربوط می‌شود.

➖کلیدواژه‌ها: اتیسم، سندرم اسپرگر

🔶فاگ‌جندر Foggender (جنسیت مه‌آلود)

Foggender
پرچم افراد فاگ‌جندر نشان‌دهنده جو مه‌آلودی است که رنگ‌هایی را که نشان‌دهنده جنسیت‌های مشخصی هستند دربرگرفته است.

فاگ‌جندر جنسیتی است که به جنسیت مشخصی نزدیک بوده، اما بدلیل مه‌آلود بودن ذهن فرد (عدم تمرکز یا عدم هوشیاری بدلیل اختلال نقص توجه، فیبرومیالژیا، افسردگی و …) به طور دقیق قابل درک نیست. فاگ‌جندر یکی از نوروجندرها محسوب می‌شود.

➖کلیدواژه‌ها: ذهن مه‌آلود، افسردگی، دوقطبی، فیبرومیالژیا

🔷جندرانکشس Genderanxious (جنسیت مضطرب)

جندرانکشس جنسیتی تعریف نشده است، چرا که اگر فرد بخواهد عنوان مناسبی برای آن بیابد یا به‌طورکلی جنسیتی را در خود احساس کند، دچار اضطراب می‌شود.

➖کلیدواژه: اضطراب

🔶جندردیس‌اوردرد Genderdisordered (جنسیت مختل)

جندردیس‌اوردرد جنسیتی است که عمدتا متاثر از اختلال تفکر بوده یا بدلیل این اختلال قابل تعریف نیست.

🔷جندرفیک Genderfake (جنسیت ساختگی)

جندرفیک به فردی اطلاق می‌شود که تصور می‌کند جنسیتش بخشی از توهمات یا پندارهای ساختگی او است.

➖کلیدواژه‌ها: اسکیزوفرنی، خیال، توهم، جندرمیوت

🔶جندرمیوت Gendermute (جنسیت صامت)

جندرمیوت جنسیتی مخصوص افراد مبتلا به اختلال سکوت انتخابی است که فقط در زمان‌های مشخص و در محیط‌های امن ابراز می‌شود.

➖کلیدواژه‌ها: سکوت انتخابی، اتیسم، جندروات

🔷جندروات Genderwhat (جنسیت مجهول)

جندروات به فردی اطلاق می‌شود که بدلیل تفاوت عصب‌شناختی قادر به درک مفهوم جنسیت نبوده یا نمی‌تواند جنسیتی داشته باشد.

🔶ایلوزوجندر Illusogender (وهم‌جنسیتی)

Illusogender
طرح روی پرچم ایلوزوجندر به گونه‌ای طراحی شده که شبیه به توهم معروف خرگوش و اردک باشد.

ایلوزوجندر به فردی اطلاق می‌شود که خود را با جنسیت مشخصی هویت‌یابی می‌کند، اما بدلیل تفاوت عصب‌شناختی و/یا فشارهای خارجی که از طرف والدین، جامعه و … به او وارد می‌شود، احساس می‌کند که جنسیتش «ساختگی» است. این احساسات و/یا فشارها می‌تواند جزئی از تجربه جنسیتش نیز باشد.

🔷ایمی‌جندر Imnigender

ایمی‌جندر جنسیتی است که با اضطراب تعریف می‌شود. منظور این نیست که جنسیت سبب اضطراب فرد می‌شود، بلکه منظور این است که اضطراب جنسیت فرد است.

➖کلیدواژه: اضطراب

🔶کنی‌جندر kynigender

کنی‌جندر جنسیتی است که بدلیل استرس ناشی از پروسه کشف جنسیت و مضطرب شدن فرد قابل تعریف نیست.

➖کلیدواژه‌ها: اضطراب، استرس

🔷لیپسی‌جندر Lipsigender

لیپسی‌جندر جنسیتی است که وقتی فردی به آن می‌اندیشد، به‌مدت کوتاهی در افسردگی فرو می‌رود.

➖کلیدواژه‌ها: افسردگی، دوقطبی

🔶لودوجندر Ludogender

Ludononbinary
در پرچم لودوجندر، رنگ آبی نشانه مردانگی، رنگ بنفش نشانه غیرباینری، رنگ صورتی نشانه زنانگی، و رنگ سفید نشانه فقدان جنسیت است. دایره‌ای که در مرکز پرچم قرار گرفته نماد «هسته» جنسیتی فرد است. نوارهای عمودی و آینه‌ای نشان‌دهنده ویژگی بازتاب‌کننده لودوجندر هستند.

لودوجندر به فردی اطلاق می‌شود که هسته جنسیتی را در خود احساس می‌کند، اما جنسیت دیگران را نیز بازتاب می‌کند. این جنسیت فقط مخصوص افرادی است که تفاوت عصب‌شناختی دارند.

🔷میِستوس‌جندر Maestusgender

میستوس‌جندر به فردی اطلاق می‌شود که عدم تعادل شیمیایی مغزش مانع درک او می‌شود و توانایی تشخیص هویت جنسیتی او را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

🔶نارکیسیس‌جندر Narkissisgender (جنسیت خودشیفته)

Narkissisgender
پرچم نارکیسیس‌جندر به رنگ گل نرگس طراحی شده است.

نارکیسیس‌جندر به فردی گفته می‌شود که جنسیتی خودپسند دارد، به‌طوری‌که خود را در جایگاه و مقام بالایی می‌بیند و/یا از دیگران توقع دارد او را ستایش کنند. این واژه فقط مختص افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته است. در واژه نارکیسیس‌جندر، «جندر» را می‌شود با واژه‌های فلوید (سیال)، بوی (پسر)، گرل (دختر)، زرل xirl، بوی boi، غیرباینری، انبی enby و … جایگزین کرد. افرادی که اختلال شخصیت خودشیفته ندارند، می‌توانند واژه «ایگویسجندر Egoisgender» را که مترادف همین واژه است برای معرفی خویش به کار ببرند.

➖کلیدواژه‌ها: نارسیسیسم، اختلال شخصیت خودشیفته

🔷نسیوجندر Nesciogender

Nesciogender
پرچم نسیوجندر به رنگ سبز نعنایی طراحی شده که بیانگر تفاوت عصب‌شناختی است. دایره‌ای که وسط پرچم قرار گرفته جایگاهی برای قرار دادن پرچم سایر جنسیت‌ها است.

نسیوجندر به فردی گفته می‌شود که بدلیل نوروتایپ خود از جنسیتش کاملا مطمئن نیست و نمی‌تواند درک شفافی از جنسیت خود داشته باشد، اما به طور مبهم از جنسیت خود آگاه است. نسیوبوی و نسیواِی‌جندر از جمله مثال‌های این هویت جنسیتی هستند.

🔶نالِجندر Nologender

نالجندر به افرادی گفته می‌شوند که بدلیل تفاوت عصب‌شناختی به‌سختی می توانند مفهوم جنسیت را درک کنند. تفاوت نالجندر با نسیوجندر در این است که فرد نالجندر هیچ تمایل به‌خصوصی برای کشف و درک جنسیت خویش از خود نشان نمی‌دهد، چرا که انجام این کار بدلیل ناتوانی در درک مفهوم جنسیت برایش بسیار دشوار است.

🔷اوسی-جندر OC-Gender (جنسیت وسواسی)

اوسی-جندر، او-جندر، یا سی-جندر: دسته‌ای از هویت‌های جنسیتی هستند که شدیدا متاثر از اختلال وسواس فکری عملی (OCD) فرد بوده یا با این اختلال تعریف می‌شوند. نوع دیگر این جنسیت اینگونه است که جنسیت فرد فقط با وسواس عملی، فقط با وسواس فکری، یا هم با وسواس فکری و هم با وسواس عملی تعریف می‌شود یا از آنها تاثیر می‌پذیرد.

➖کلیدواژه‌ها: اختلال وسواس فکری عملی (OCD)، اختلال شخصیت وسواسی مجبور (OCPD)

🔶پندوجندر Pendogender

Pendogender
پرچم افراد پندوجندر

پندوجندر به فردی اطلاق می‌شود که هر چقدر هم جنسیتی با او تناسب داشته باشد، بدلیل شک و تردیدی که نسبت به خود دارد هیچ‌گاه از جنسیت خود راضی نیست و به همین جهت وسواس‌گونه به دنبال جنسیت دیگری می‌گردد که برایش مناسب‌تر باشد. پندوجندر را جندرپرفکشنیسم perfectionism (جنسیت کمال‌پرست) نیز می‌نامند. این جنسیت فقط مخصوص افرادی است که تفاوت عصب‌شناختی، اختلالات اضطرابی، اختلال وسواس فکری عملی، و اختلال شخصیت وسواسی مجبور دارند.

➖کلیدواژه‌ها: اختلال وسواس فکری عملی (OCD)، اختلال شخصیت وسواسی مجبور (OCPD)، اضطراب

🔷پازی‌جندر Posigender (جنسیت مثبت) و نِگِجندر Negagender (جنسیت منفی)

پازی‌جندر یا نگجندر به فردی اطلاق می‌گردد که احساس می‌کند جنسیتش با علائم مثبت (پازی‌جندر) یا منفی (نگجندر) اسکیزوفرنی تعریف می‌شود یا متاثر از این علائم است.

➖کلیدواژه: اسکیزوفرنی

🔶اسکیزین‌جندر Skhizeingender (جنسیت اسکیزوفرنیایی)

اسکیزین‌جندر جنسیتی است که ارتباطی قوی با اسکیزوفرنی دارد. اسکیزین‌جندر به فردی اطلاق می‌گردد که بدلیل اسکیزوفرنیک بودن به‌سختی می‌تواند جنسیت خود را توصیف کند. این واژه مختص افراد اسکیزوفرنیک یا افرادی است که علائم مرتبط با اسکیزوفرنی دارند. شیوه تلفظ: sk-heez-ein-gender

➖کلیدواژه: اسکیزوفرنی

🔷سیستم‌جندر systemgender

سیستم‌جندر جنسیتی است که به مجموع همه جنسیت‌های افراد دو یا چندشخصیتی گفته می‌شود. جنسیتی غیرباینری است که فقط افراد دو یا چندشخصیتی آن را در خود احساس می‌کنند. شخصیت‌های مختلف فرد سیستم‌جندر نیز ممکن است جنسیت‌هایی با اسامی مشخص داشته باشند. (مثلا تمامی شخصیت‌های فرد ممکن است جنسیت غیرباینری داشته باشند، اما این فرد به دنبال واژه‌ای است که کل جنسیت‌های شخصیت‌های مختلف خود را یکجا توصیف کند، و بدین‌منظور می تواند واژه سیستم‌جندر را برای معرفی خویش به کار ببرد.)

کلیدواژه‌ها: اختلال تجزیه هویت، چندشخصیتی

🔶سیستم‌فلوید Systemfluid

سیستم‌فلوید به جنسیت‌هایی گفته می‌شود که با تغییر شخصیت‌های فرد مبتلا به اختلال تجزیه هویت تغییر می‌یابند.

➖کلیدواژه‌ها: اختلال تجزیه هویت، چندشخصیتی

🔷ترومتاجندر Traumatagender

ترومتاجندر، تروماتجندر، تروتجندر، یا ترواتجندر جنسیتی متغیر است. این جنسیت ممکن است خیلی تغییر کند، ممکن است ناشناخته باشد، ممکن است فقط احساس شود، ممکن است وجود حقیقی نداشته باشد و … این جنسیت هر چه که باشد، پایه و اساسش آسیبی شدید است. این واژه فقط مختص افرادی است که یا آسیب شدیدی را تجربه کرده یا در حال گذر از آسیب شدیدی هستند.

➖کلیدواژه‌ها: اختلال استرس پس از سانحه، تروما

🔶ویگ‌جندر Vaguegender (جنسیت مبهم)

Vaguegender
پرچم افراد ویگجندر

ویگ‌جندر یا جندرویگ هویتی جنسیتی است که بسیار متاثر از تفاوت عصب‌شناختی فرد بوده و به دلیل تفاوت عصب‌شناختی فرد تعریف‌ناشدنی یا نسبتا تعریف‌ناشدنی است.

🔸ویگ‌فلاکس: جنسیتی جاری است، اما تشخیص شدت جنسیت فرد بدلیل تفاوت عصب‌شناختی وی آسان نیست.

🔸ویگ‌فلوید: جنسیتی سیال است، اما تشخیص هویت کنونی فرد بدلیل تفاوت عصب‌شناختی وی آسان نیست.

🔷ویرجندر Virgender

Virgender
رنگ‌های پرچم ویرجندر معانی بدین شرح دارند: قرمز: نماد استرس/دشواری در اثر داشتن جنسیت است، سفید: ادغام همه رنگ‌هاست، مشکی: نماد بی‌جنسیت بودن است. نوارهای قرمز رنگی که هر چه به طرف پایین پرچم امتداد می‌یابند کمرنگ‌تر می‌شوند نشان‌دهنده این هستند که جنسیت فرد بدلیل استرس آنقدر ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود تا به رنگ سفید برسد و فرد از استرس ناشی از داشتن جنسیت آسوده گردد. رنگ سفیدی که به رنگ خاکستری و سپس به رنگ مشکی می‌گراید نماد بی‌جنسیتی مطلق است.

ویرجندر هویتی جنسیتی است و به فردی اطلاق می‌شود که عملا و معمولا بی‌جنسیت است. ویرجندر فردی است که داشتن جنسیت برایش بسیار استرس‌زا و دشوار است. هویتی جنسیتی است که در اثر استرس تا حد بی‌جنسیتی تضعیف می‌گردد.

پیشوند این جنسیت از صورت فلکی «ویرگو» (سنبله) گرفته شده است.

Virgender
پرچم دیگر افراد ویرجندر

🔶زوم‌جندر Xumgender

Xumgender
پرچم افراد زوم‌جندر

زوم‌جندر به فردی اطلاق می‌شود که بدلیل مشکلات هویتی یا شک و تردیدی که نسبت به خود دارد هیچ‌گاه از جنسیت خود راضی نیست و به همین جهت وسواس‌گونه به دنبال جنسیت دیگری (یا حقیقت یگانه) می‌گردد که تا جای ممکن کامل باشد، اما بدلیل نوروتایپ خود هرگز آن را نمی‌یابد، چرا که واژه‌ها هرگز قادر به توصیف آن جنسیت نخواهند بود، و/یا ویژگی‌های این جنسیت باهم در تناقض‌اند. اضطراب مزمن و شک حتی سبب می‌شود تا این جنسیت نیز جلوه کمال خود را برای فرد از دست بدهد.

➖کلیدواژه‌ها: اضطراب، اختلال وسواس فکری عملی، اختلال شخصیت وسواسی مجبور

Xumgender
پرچم دیگر افراد زوم‌جندر

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Neurogender

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved