1

تعریف امبونک Ambonec (جنسیت متضاد) و کواجندر Quoigender (جنسیت مجهول)

مترجم: سعید.ش

🔳امبونک Ambonec (جنسیت متضاد)

امبونک هویت جنسیتی غیرباینری است و به فردی اطلاق می‌شود که خود را هم مرد و هم زن دانسته و در عین حال خود را هیچکدام نیز نمی‌داند. واژه امبونک از دو واژه لاتین «امبو» (به معنای هر دو) + «نک» (به معنای هیچکدام) تشکیل شده است.

افراد امبونک هر ابراز جنسیتی را که مایل باشند می‌توانند برای خود برگزینند و هر ضمیری را که بخواهند می‌توانند برای اشاره به خود به کار ببرند. افراد امبونک می‌توانند پسوند بای/ترای/کوا/غیره را به ابتدای این واژه افزوده و خود را با آن هویت‌یابی کنند. مثلا بعضی از افراد ممکن است دمی‌امبونک باشند، یعنی جنسیت آنها تحت شرایطی (مثل تغییرات خلق‌وخو و …) تغییر پیدا کند. ملال جنسیتی لازمۀ هویت‌یابی به عنوان امبونک نیست. مخفف امبونک می‌شود «AN».

جنسیت دیگری نیز با نام جندرداکس Genderdox (جنسیت پارادوکس) براساس واژه «پارادوکس» ایجاد شده است و به فردی اطلاق می‌گردد که همزمان هم جنسیت دارد و هم بی‌جنسیت است.

جنسیت متناقض دیگری نیز به نام آپوجندر Oppogender (جنسیت متضاد) ایجاد شده است و به فردی اطلاق می‌گردد که در آن واحد دو یا چند جنسیت «متضاد» را در خود احساس می‌کند، مثلا همزمان هم مطلقا خنثی‌جنسیت بوده و هم جنسیت دیگری دارد. از جمله نام‌های دیگر این جنسیت می‌توان به کنتراری‌جندر Contrarigender، دایورجندر Divergender، و دیسکرپنت‌جندر Discrepantgender اشاره نمود.

1

🔳کواجندر Quoigender (جنسیت مجهول)

کواجندر (متشکل از واژه فرانسوی «کوا» (به معنای «چه») + «جندر» (به معنای «جنسیت»)) هویت جنسیتی غیرباینری است و تعاریف متعددی به شرح زیر دارد:

▪️کواجندر به فردی اطلاق می‌شود که هویت جنسیتی و/یا جنسیت‌های موجود برای او صدق نمی‌کنند.

▫️کواجندر به فردی اطلاق می‌شود که رابطه‌اش با جنسیت پیچیده است؛ فردی است که مطمئن نیست جنسیتی دارد یا نه، یا دقیقا نمی‌داند که هویت جنسیتی برای او چه معنایی دارد.

▪️کواجندر را می‌توان خستگی و ناامیدی ناشی از جستجو برای یافتن عنوان هویت جنسیتی بهتر و مناسب‌تر برای خود، و جایگزینی برای واژه «پرسشگری» دانست.

▫️کواجندر به فردی اطلاق می‌شود که از جنسیت خسته شده و اهمیت چندانی به مفهوم جنسیت نمی‌دهد؛ ناامیدی از جنسیت.

🔻هویت‌های مرتبط

🔹گری-/گری‌جندر Graygender (جنسیت خاکستری): به فردی اطلاق می‌گردد که جنسیتی دارد، اما کمتر از دیگران روی جنسیتش حساب باز می‌کند یا با آن ارتباط برقرار می‌کند.

🔸اکس‌جندر E(x)gender (جنسیت مطرود): واژه‌ای شبیه به ای‌جندر (بی‌جنسیت) است اما با معنایی غلیظ‌تر. به فردی اطلاق می‌گردد که مفهوم جنسیت را قبول‌ ندارد و از کشف و آگاهی از جنسیت خویش امتناع می‌ورزد.

🔹نووی‌جندر Novigender: به فردی اطلاق می‌گردد که تجربه‌ای که از جنسیت خود دارد بسیار پیچیده بوده یا درک آن مشکل است بطوریکه نمی‌تواند جنسیتش را مشخصاً نام نهد.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://nonbinary.wiki

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved