1

تفاوت بین «هویت جنسیتی» و «ابراز جنسیتی» در چیست؟

مترجم: سعید.ش

هویت جنسیتی یا Gender identity به دیدی که هر فرد از جنسیت خود دارد گفته می‌شود، و ابراز جنسیتی یا Gender expression به شیوه‌ای که هر فرد جنسیت خود را ابراز می‌کند.

🔳لطفا درمورد هویت جنسیتی بیشتر توضیح دهید.

در مقاله‌ای با عنوان «واژگان هویت جنسیتی که دانستن آنها لازم است» که در وبسایت سی‌بی‌اس نیوز درج شده، هویت جنسیتی اینگونه تعریف شده است: «عمیق‌ترین باور درونی افراد از مرد بودن، زن بودن، ترکیبی از هر دو بودن، یا نه مرد و نه زن بودن خویش – شناختی که افراد از خود دارند و نامی که بر خود می‌نهند. هویت جنسیتی می‌تواند با جنس نسبت داده شده در بدو تولد همراستا یا متفاوت باشد.»

🔳و ابراز جنسیتی به معنی چگونگی ابراز این حس درونی است؟

در بخش مراجع ویژه LGBTQIA+ دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، ابراز جنسیتی اینگونه تعریف شده است: «چگونه هر فرد خود را با پوشش و/یا رفتارهای خود ابراز می‌کند.» در وبسایت سی‌بی‌اس نیوز نیز تعریف مفصل‌تری نوشته شده است: «ابراز جنسیتی تجربه بیرونی هویت جنسیتی فرد است، که معمولا با رفتار، پوشش، مدل مو یا صدا نمود پیدا می‌کند، و ممکن است با رفتارها و خصیصه‌هایی که از منظر جامعه به دو دسته مردانه یا زنانه تقسیم می‌شوند همخوانی داشته یا نداشته باشد.»

🔳لطفا برای ابراز جنسیتی چند مثال بزنید.

مثلا فردی را در نظر بگیرید که طبق انتظارات جامعه رفتار می‌کند، یعنی زنی است که لباس زنانه می‌پوشد و موهایش را بلند می‌گذارد؛ یا مردی است که موهایش کوتاه است، ریش دارد، و کت و شلوار پوشیده است. اینها از جمله انواع ابراز جنسیتی محسوب می‌شوند. اما ابراز جنسیتی می‌تواند اینگونه نیز باشد که زنی ریش داشته باشد، موهایش را کوتاه کند، و کت و شلوار بپوشد؛ یا مردی موهایش را بلند بگذارد و لباس زنانه بپوشد.

🔳یعنی ابراز جنسیتی مستقل از هویت درونی افراد است، درست است؟

درست است. سالیان سال عجیب به نظر می‌رسید که مردان موهایشان را بلند بگذارند و زنان موهایشان را کوتاه کنند، اما افرادی بودند (و هنوز هم هستند!) که خود را با هویت‌های جنسیتی مختلفی هویت‌یابی نموده و موهایشان را به روش‌های مختلفی درست می‌کنند. هویت جنسیتی این افراد دستخوش تغییر نمی‌شود، اما شیوه‌ای که این افراد هویت جنسیتی خود را ابراز می‌کنند با انتظاراتی که جامعه برای ظاهر هر یک از این هویت‌ها تعیین کرده تطابقی ندارد.

این موضوع برای افرادی که هویت جنسیتی‌شان خارج از محدوده زن یا مرد بودن است نیز صدق می‌کند. این افراد ممکن است پوشش مرسوم مردانه یا زنانه را بر تن کنند، اما نوع پوشش تغییری در این حقیقت ایجاد نمی‌کند که آنها هویت خود را مرد یا زن نمی‌دانند.

🔳پس یعنی نمی‌شود صرفا از روی ظاهر افراد به هویت جنسیتی آنها پی برد؟

کاملا درست است.

مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org
مرجع:
https://lgbtqexperiment.com

Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر – شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved